Vänsterpartiet Örebro

Hur ska barnen få slippa tvingande könsnormer?

Debattartikel i NA 18 augusti 2016webb21865350679_2eda5c5b6b_o

Vad är typiskt manligt, kvinnligt, vilka normer ska vi förhålla oss till eller ska vi låta bli? Hur formar ett samhälle oss så fullt av normer och hur är det att känna att jag avviker från normen? Några av dessa tankar och insikter och många fler ville föreläsaren, komikern och transvestiten Claes Schmidt/Sara Lund dela med sig av till Örebros kommunala grundskolors alla lärare när de träffades sin första arbetsdag för terminen i Conventum i onsdags.

Vi i Vänsterpartiet har länge efterfrågat större kompetens om normkritik och genus i förskola, skola och fritidshem. I Skollagen slås fast att alla ska ha lika tillgång till utbildning. Där står exempelvis att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro Pride

Inbjudan till Örebro pride 2016

Vänsterpartiets avdelning i pridetåget 2015

Vänsterpartiets avdelning i pridetåget 2015

Snart är det pridefestival i Örebro. Vi deltar under lördagen 20 augusti då vi kommer att ha ett bord i stadsparken där pride park är förlagd. Självklart går vi också i pridetåget. I år vill vi lyfta fram hatbrotten mot hbtq-personer som fortfarande inte har upphört och hur den tillfälliga asyllagen som klubbades av riksdagen i juni också drabbar hbtq-flyktingar hårt. Vänsterpartiet röstade emot lagändringen och vi vill riva denna lag. Ni som vill gå i paraden med oss inbjuds till partilokalen på Änggatan kl.16.00 för att tillsammans starta upp med lite förtäring mm. Välkommen!

Mer om hela festivalprogrammet:  Örebropride

 

Säkra tillgången på odlingsbar mark

Debattartikel publicerad i ETC Örebro 12 augusti 2016Odlinsbar mark Foto Cecilia Lönn Elgstrand

Örebro växer så det knakar, brukar man säga. För mig och oss i Vänsterpartiet är det just det där ”knakandet” vi måste hålla ögonen på, så att vi kan växa kontrollerat och ansvarsfullt. Många flyttar in och ännu fler skulle göra det om det fanns bostäder. Mycket positivt görs för att förkorta handläggnings- och planeringstider och byggandet går fortare i Örebro än i många delar av landet. Flera av de saker som Vänsterpartiet arbetar för på det nationella planet, gör man redan i Örebro och det är bra.

Men nu när byggtrycket är högt blir det ännu viktigare att tänka långsiktigt och att inte tappa översikten över stadens planering. För oss i Vänsterpartiet har det alltid varit viktigt att vi planerar staden i balans mellan byggande och tillgången på natur. Gröna stråk och ekosystemtjänster, med alltifrån pollinerande insekter till skydd mot skadliga partiklar och översvämningar, utgör grunden i fungerande städer där människor kan må bra och utvecklas. Läs mer

Studentlägenheter säljs trots bostadsbrist

Debattartikel i ETC Örebro:

Nyligen beslutade Örebrobostäders, ÖBO:s, styrelse att tre hundra studentlägenheter ska säljas, ett beslut i linje med vad den styrande minoriteten i Örebro kommun tidigare varslat om. Studentlägenheterna i Tybble ska säljas och gå från vår gemensamma allmännytta till privat egendom.

Att sälja ut allmännyttan är alltid negativt, men att sälja just studentlägenheter är extra problematiskt. Bostadssituationen är kritisk för studenter och Örebro har länge varit en rödmarkerad stad hos Sveriges förenade studentkårer för sin oförmåga att förse alla de studenter som väljer att studera på Örebro Universitet med bostad. Det går stick i stäv med kommunens ambitioner att vara en attraktiv studentkommun och misslyckas vi med bostadsförsörjningen för studenter finns stora risker att alla de framtida lärare, socionomer, förskollärare eller läkare etcetera, kanske väljer bort Örebro för någon annan studieort. Läs mer

Hpllihop-262x103
murad-260x358