Vänsterpartiet Örebro

Mer pengar till folkbildning föreningsliv och integration

 

Pressmeddelande 26 september 2016Murad

Det är tack vare Vänsterpartiet som det finns medel avsatt för exempelvis studiecirklar och kurser riktade till nyanlända i den föreslagna styrande budgeten för 2017 i Örebro. Det avslöjar Vänsterpartiet i dag.

– Det blir 3,5 miljoner kronor till folkbildningen och civila samhället i Örebro kommun och det är något som S, C och Kd lagt in i sin budget efter förslag från oss, säger Murad Artin (V).

 Det har gjorts fantastiska insatser med flyktingmottagande inte minst det senaste året av studieförbund och föreningar som exempelvis startat språkkafé, studiecirklar i svenska och samhällskunskap och som sett till att nyanlända kan studera under asylprocessen även om de inte får tillgång till kommunala Svenska för invandrare, SFI. Läs mer

Vi röstar emot förslaget om region och överlåtelse av flygplatsbyggnader

MuradUnder dagens kommunstyrelsesammanträde har Vänsterpartiet för avsikt att rösta emot förslaget på yttrande kring regionbildningen och till försäljningen av flygplatsens fastigheter till Örebroporten.

 Flygplatsens fastigheter föreslås säljas till Örebroporten som i sin tur ska hyra ut dem till flygplatsbolaget.

– Dels är vi kritiska till att kommunen ska äga och driva en flygplats, dels ser vi här en ökad risk att kostnaden ökar för flygplatsbolaget och att det i sin tur riskerar att öka kommunens kostnader framöver, säger Murad Artin (V).

När det gäller den föreslagna regionindelningen har Vänsterpartiet en annan syn än den föreslagna Svealandsregionen.

 – Vi tror att den föreslagna regionen är för stor. Vi hade velat ha bara 4 län inblandade och att ett av dem skulle vara Värmland då vi känner att vi skulle ha stor nytta av varandra, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

 

Kontakt;

Murad Artin

070-3760398

 

 

Örebro läns museum behöver fler besök

Murad Artin och Johannes Nilsson i samtal med museichef Birgitta Johansen.

Murad Artin och Johannes Nilsson i samtal med museichef Birgitta Johansen.

Pressmeddelande 19 september 2016

Örebro läns museum ligger i dag i hjärtat av Örebro men får för lite uppmärksamhet.

– Besökarantalet är för lågt och det måste vi göra något åt, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

 I dag drivs museet som en stiftelse med regionala och statliga medel. Läs mer

Fridolin är tyst om separatismen

Debattartikel i ETC Örebro 9 september 2016

Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand (V).

 

På senare tid har det varit mycket diskussion om könsseparata idrottslektioner. En religiös friskola har låtit flickor och pojkar har lektioner vid olika tidpunkter. Diskussionen har efter detta handlat om huruvida könsseparatistiska lektioner är okej eller ej. Skolverket säger okej medan skolministern varit kritisk.

Han har dock duckat för den viktigare diskussionen gällande huruvida separatism i skolan i stort är okej. Är det okej att barn från aktivt kristna familjer i olika samfund går i sina egna skolor och barn i aktivt muslimska familjer går i egna skolor? Läs mer

Därför vill V och Mp inte ha bostäder i Brunnsparken

Pressmeddelande från V och Mp 7 september 2016

v-och-mp

Pressmeddelande

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reagerar på Örebroportens utspel om Brunnsparken. Kommunalråden Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) förklarar varför partierna inte vill att det byggs nya bostäder eller en ny förskola inne i själva parken.

– Vi tycker att det är viktigt att det byggs många nya bostadshus i Örebro, men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Murad Artin (V), kommunalråd. För boende i närheten är det viktigt med en bra boendemiljö och närhet till rekreation och grönytor. Och i det större perspektivet ser vi att en utvecklad Brunnspark med en tydlig profilering skulle vara bättre för alla örebroare. Läs mer

Hur ska barnen få slippa tvingande könsnormer?

Debattartikel i NA 18 augusti 2016webb21865350679_2eda5c5b6b_o

Vad är typiskt manligt, kvinnligt, vilka normer ska vi förhålla oss till eller ska vi låta bli? Hur formar ett samhälle oss så fullt av normer och hur är det att känna att jag avviker från normen? Några av dessa tankar och insikter och många fler ville föreläsaren, komikern och transvestiten Claes Schmidt/Sara Lund dela med sig av till Örebros kommunala grundskolors alla lärare när de träffades sin första arbetsdag för terminen i Conventum i onsdags.

Vi i Vänsterpartiet har länge efterfrågat större kompetens om normkritik och genus i förskola, skola och fritidshem. I Skollagen slås fast att alla ska ha lika tillgång till utbildning. Där står exempelvis att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro Pride

Inbjudan till Örebro pride 2016

Vänsterpartiets avdelning i pridetåget 2015

Vänsterpartiets avdelning i pridetåget 2015

Snart är det pridefestival i Örebro. Vi deltar under lördagen 20 augusti då vi kommer att ha ett bord i stadsparken där pride park är förlagd. Självklart går vi också i pridetåget. I år vill vi lyfta fram hatbrotten mot hbtq-personer som fortfarande inte har upphört och hur den tillfälliga asyllagen som klubbades av riksdagen i juni också drabbar hbtq-flyktingar hårt. Vänsterpartiet röstade emot lagändringen och vi vill riva denna lag. Ni som vill gå i paraden med oss inbjuds till partilokalen på Änggatan kl.16.00 för att tillsammans starta upp med lite förtäring mm. Välkommen!

Mer om hela festivalprogrammet:  Örebropride

 

Hpllihop-262x103
murad-260x358