Vänsterpartiet Örebro

V-krav på samarbete kring äldreomsorgen

PressmeddelandeV-logga_CMYK_Rod

Minoritetsstyret i Örebro har i ett par år drivit en politik som de menat skulle leda till ’Sveriges bästa äldreomsorg’. Verkligheten har dock varit en annan och vi har sett att kvalitén blivit sämre, personalen och de äldres vardag har blivit otryggare och kostnaderna har skenat, menar Vänsterpartiets Martha Wicklund.

Nu bjuder styrande partier S, C och Kd in till ett parlamentariskt arbete för att skapa just Sveriges bästa äldreomsorg.

-De behöver hjälp eftersom de misslyckats. Vi har varit ute i framförallt hemvården och sett hur illa det är. Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte på sidan och tittar på när våra äldre drabbas av en dåligt förd politik och dåliga prioriteringar med skattemedel. Men då krävs att styrande politikerna i S, Kd och inte minst C är självkritiska, säger Martha Wicklund som är socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro.

Det är tydligt att det är experimentet med privatiseringar och LOV i Örebro som lett till stora underskott i budget och att det sedan varit personalen i hemvården och deras enhetschefer som fått slita dubbelt, stressa snabbare och försöka vända det ekonomiska resultatet. Effekten av detta har gjort att arbetsmiljön i hemvården i dag är under all kritik. Den har också resulterat i flera anmälningar till Arbetsmiljöverket. En stressad personalgrupp kan inte utföra en lika trygg omsorg som en med god arbetsmiljö.

-Vi är beredda att ingå i en parlamentarisk grupp för våra äldres och våra anställdas skull. Men inte för att lappa och laga i nuvarande system, utan bara om övriga partier och framförallt de styrande S, C och Kd är beredda att ha en seriös diskussion om LOV samt andra privatiseringar inom äldreomsorgen i Örebro, säger Martha Wicklund (V).

I en parlamentarisk grupp ingår en representant från varje parti. Gruppen diskuterar frågor för att komma överrens innan beslut fattas i nämnden.

Läs SFI med bebis

PressmeddelandeMurad

Den som är ny i Sverige men är föräldraledig med ett spädbarn får en längre startsträcka än den som kan studera på SFI direkt. Ofta är det kvinnor som på det sättet hamnar efter. Det vill Vänsterpartiet ändra på.

Den som tar hand om barnen när de är spädbarn är oftast kvinnorna, oavsett kultur. För att de inte ska hamna efter för mycket vill Vänsterpartiet att kommunen utreder olika sätt att hålla språk- och samhällskurser för föräldralediga som då ska kunna ha bebisarna med sig. Läs mer

Kommunen brister i MBL

Stefan Nilsson (V)Pressmeddelande
– Att styrande partier inte sköter MBL-förhandlingarna på rätt sätt är illa. Att arbetsgivaren Örebro kommun sen vill inskränka rätten till facklig utbildning är ännu värre, säger Stefan Nilsson (V).

Stefan Nilsson, ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet, ställde två frågor i kommunfullmäktige idag onsdag. Båda handlade om brister i relationer med fackförbunden. Första frågan handlar om hur styrande partier misskött MBL-förhandlingen om budget 2017.
Läs mer

Kulturen får gärna skava

Debattartikel publicerad i Örebroarn 16 november 2016Jessica

För mig och oss i Vänsterpartiet utgör kulturen ett viktigt kitt som håller ihop oss som samhälle och som stärker oss som individer. Kulturen är central för vårt samhällsbygge och ska erbjuda örebroarna både fantastiska upplevelser men också möjligheten att själv skapa och att bilda sig inom olika konstformer. Det skapar glädje, känslor och lyfter upp viktiga frågor om vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. För mig innebär en bra kulturpolitik en politik som stärker vår demokrati och som inkluderar alla de som bor i Sverige och Örebro. Läs mer

Ett vinsttak i välfärden är bra för Örebro

Pressmeddelande21429407204_292d2988bf_o

–7 procent är egentligen ett för högt tak, så jag hoppas så klart på ett ännu lägre för att säkerställa att skattemedel inte går till vinster, säger Murad Artin (V).

 I dag tisdag presenterades välfärdsutredningen eller vinstutredningen som den också kallats ”ordning och reda i välfärden” som är ett resultat av en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringspartierna. För Vänsterpartiets Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro är det en efterlängtad utredning. Läs mer

Nu blir förskole- och skolgårdarna grönare

Budgeten 2017img_20160313_152549

Vänsterpartiet är med och ser till att förskole- och skolgårdar i Örebro ska bli grönare. Satsningen finns med i budgeten för Örebro nästa år som antogs i Kommunstyrelsen på tisdagen.

 Gröna förskole- och skolgårdar är en satsning som V förhandlat fram med regeringen och som Vänsterpartiet i Örebro tryckt på och får igenom även i Örebro.

-Det är viktigt eftersom utemiljön på förskolor och skolor måste tas in i helheten i den pedagogiska verksamheten. Dessutom finns det många barn i dag som inte har någon annan utevistelse under veckorna än den som är på förskolan, fritids eller i skolan, säger Murad Artin (V).
Läs mer

Rättvisare Örebro i budget 2017

dsc_2141Vänsterpartiets budget 2017

–De områden där Örebro behöver förbättra sin kvalitet är inom förskola, skola och inom i äldreomsorgen. Därför är det där vi prioriterar, säger Murad Artin oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro. Vi lägger 30 miljoner kronor mer på social välfärd och 19 miljoner kronor mer på barn och utbildning än S, C och Kd gör och det är för att behoven är stora där, säger Murad Artin (V).

 När det gäller barn och utbildning handlar det om tidiga insatser för språkutveckling i förskolan, om att minska barngrupperna och om satsningar för ökade kunskaper för elever i skolan.

-Att minska barngrupperna i förskolan är en prioriterad fråga för oss. Om barnen har en bra utvecklande miljö redan i förskolan får de en bättre ingång och mer möjligheter till att ta till sig kunskap i skolan, säger Murad Artin (V).

När det handlar om äldreomsorgen är det tydligt hur en dålig arbetssituation för personalen direkt drabbar de äldre enligt larm från fackförbunden till arbetsmiljöverket senaste halvåret.  

 –Systemet med privata utförare och Lov har dränerat omsorgen på pengar. Hittills har det varit personalen som fått betala priset med dåliga förhållanden som i sin tur drabbat kvalitén på omsorgen. Nu ser vi också att de äldre ska få betala mer i rena pengar med höjda avgifter, säger Murad Artin (V).

S, C och Kd vill höja omsorgstaxorna inom social välfärd men de flesta av de aktuella höjningarna har vänsterpartiet lyckats hitta finansiering för att undvika.

 –Vi prioriterar med 15 miljoner kronor för att äldre i omsorgen ska få två timmar egentid i veckan då de får stöd att göra något efter eget val och ha personal med sig, till exempel gå till frisörer eller gå på kafé. Annat som förbättrar omsorgen om de äldre är att vi satsar på att förstärka nattbemanningen och att vi ser till att de delade turerna i personalens schema försvinner för gott. Vi vill också införa arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag inom en enhet i äldreomsorgen, säger Murad Artin (V).

 Vänsterpartiet omvandlar också 106 miljoner kronor som i dag läggs på timvikarier i äldreomsorg och förskola till trygga heltidsanställningar.

I budgetförslaget finns också naturligtvis ett tydligt jämställdhetsperspektiv på alla områden. Bland satsningarna återfinns bland annat förstärkning av Centrum mot våld i nära relation om 3 miljoner kronor, och andra förebyggande insatser mot ojämställdhet, sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor. Det finns också en rejäl satsning om 10 mnkr på att höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper.

-Klimatet är också en prioriterad fråga. Örebro ska vara självförsörjande på klimatsmart el och satsa på sol-el på kommunägda fastigheter. Vi vill också erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för äldre och vuxna med små barn i barnvagn och satsar på att fler ska cykla hellre än ta bilen, på gröna ätbara förskole- och skolgårdar och på kommunala insektshotell.

I budgetförslaget från Vänsterpartiet finns också prioriteringar som redan fått gehör i det förslag som S, C och Kd lägger fram. Det handlar om utökad budget för folkbildning och föreningsliv som vill jobba med integration, gröna förskole- och skolgårdar och om sommarläger för äldre.

 

Här kan du läsa hela vår budget:

V-budget-Örebro-2017

 

Frågor om budgeten? Kontakta oss

Murad Artin (V)                                           Cecilia Lönn Elgstrand

Oppositionsråd                                             politisk sekreterare

[email protected]                               [email protected]

[email protected]                       0765-511094

Ris och ros om budget 2017

Pressmeddelande 30 september 2016

Murad Artin (V)

Murad Artin (V)

-Mest glada är vi över 89 vänstermiljoner till Örebroarna som vi fått regeringen att bidra med. Sämst i budgeten är förslag på höjda kostnader för äldre och funktionsnedsatta, menar vänsterpartiets Murad Artin (V).

För Vänsterpartiet är det de som har hemvård och äldreomsorg som är i fokus.

– Hemvården har misskötts senaste åren och vi ser hur personalen fått slita ut sig för att ta igen ett budgetunderskott som orsakats av privatiseringsexperimentet med Lov (lagen om valfrihetssystem).

-Enligt signalerna för 2017 är det dags för de äldre och funktionsnedsatta att få betala nu. S, C och Kd vill tydligen finansiera budgeten med att höja taxorna för mat och omsorg och det är något som vi verkligen vill undvika, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet efterlyser också tydligare satsningar på kvinnor i låglöneyrken och medel avsatta för jämställdhetssatsningar.

-Det känns inte som att ordet jämställdhet fått vara med och styra den här budgetprocessen direkt, menar Murad Artin (V).

Ros gällande budgeten delar han dock ut för de satsningar som Vänsterpartiet föreslagit och som nu har medel avsatta för nästa år. Det handlar om utökad budget för folkbildning och föreningsliv som vill jobba med integration, gröna förskole- och skolgårdar och om sommarläger för äldre. Se mer nedan.

Vänsterpartiets eget budgetförslag presenteras nästa vecka.  Läs mer

Hpllihop-262x103
murad-260x358