Vänsterpartiet Örebro

Vi vill ha kvar trygghetshundarna

PressmeddelandeMurad001

Det är beklagligt att polisens nationella operativa enhet nu avslutar projektet med trygghetshundar i Örebro län, säger Vänsterpartiets Murad Artin oppositionsråd i Örebro och ordförande i Örebros jämställdhetsdelegation.

– Det har ju visat sig underlätta flera kvinnors och familjers liv och gett dem lite mer trygghet och frihet tillbaka trots hot, förföljelse eller tidigare våldsutsatthet. Det är mycket värt, menar Murad Artin (V) .

Polisen menar att det finns en del juridiska svårigheter kring ansvaret för hunden och det behöver utredas om ansvaret kan tas över av någon annan.

– Jag vill att vi i kommunen, socialtjänsten och polisen tittar på detta tillsammans, om det till exempel är möjligt att kommunen går in med större ansvar eller om det går att lösa på något sätt. Jag vill inte att vi tar ifrån tryggheten från dessa kvinnor och barn som behöver den, säger Murad Artin (V).

Trygghetshundarna har uppmärksammats som goda och lyckade exempel utanför länet och polisen i Örebro län menar att det finns flera bra exempel i hur trygghetshunden ökat trygghet och vidgat livsutrymmet för individer.


– Polisen jobbar ju naturligtvis över hela länet så vi får väl se om ansvaret går att samordna eller om varje kommun kan ansvara för varje fall, eller om andra aktörer som regionen eller länsstyrelsen kan blandas in, det är detaljer som får utredas menar Murad Artin (V).

Murad Artin är ordförande för Örebro kommuns jämställdhetsdelegation och jobbar bland annat med de nationella jämställdhetsmålen där det fjärde målet handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Kontakt Murad Artin: 0703 76 03 98

Kallelse till Medlemsmöte / Tema: Örebros framtid

motesklubbaStyrelsen för Vänsterpartiet i Örebro kallar alla medlemmar till ett Medlemsmöte.

Datum: Måndagen den 23 maj
Tid: Klockan 18.00
Plats: ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Tema Örebros framtid:
Med anledning av att Örebro kommun har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan vill vi i Vänsterpartiet Örebro att ni medlemmar skall ge oss input på vilka saker ni tycker är viktiga i det framtida Örebro!

Vi har bjudit in en gäst från stadsbyggnadskontoret som kommer berätta om hur arbetet med den nya översiktsplanen kommer gå till.

En översiktsplan är ett dokument som kommunen tar fram för att ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsbilden. Översiktsplanen omfattar hela Örebro kommun och ger en vägledning om hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.

Efter fördraget fikar vi och talar ihop oss i mindre grupper om vad vi vill förändra, förbättra och utveckla i Örebro varpå vi återsamlas i hörsalen och delar med oss av våra idéer till Jessica Carlqvist, vår politiker i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Styrelsen bjuder så klart på fika. Ingen föranmälan krävs. Observera att mötet hålls i ABF’s lokaler på Fredsgatan på norrcity.

Varmt välkomna önskar styrelsen

 

V vill ta bort terrorstämpeln från PKK

vkongress i Örebro 2016Murad

Vänsterpartiet ska driva att terrorstämpeln ska bort när det gäller PKK. Det beslutades på V-kongressen som hållits i Örebro under helgen.  

– Det är rätt och klokt beslut av kongressen att bifalla motionen. Det innebär att man underlättar för fredsprocessen i Turkiet genom att arbeta för att ta bort PKK från terrorlistan, menar Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Terrorstämplingen har kritiserats av flera oberoende människorättsorganisationer som exempelvis EuropeanAssociation of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH). Enligt Genèvekonventionen finns också en laglig rätt till väpnad kamp mot en ockupationsmakt eller totalitär regim.

Nu har Vänsterpartiets högsta beslutande organ: kongressen, beslutat att Vänsterpartiet ska arbeta i riksdagen och på EU-nivå för att få bort terrorstämpeln på PKK. Beslutet togs efter att en motion lämnats in till kongressen – en motion som skrivits under av bland annat Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

– PKK bedriver en befrielsekamp som ANC gjorde i Sydafrika. PKK strider  för demokrati och rättigheter i Turkiet, säger Murad Artin (V).

 

Partistyrelsen hade yrkat på avslag med hänvisning till att det skulle göra terrorlistan legitim om vi jobbar för att få bort PKK från listan.

 

Kontakt

Murad Artin: 070-3760398

 

 

Örebromotion kan bli V-politik

Conny Sandströmn (V)

V-kongressen i Örebro 2016

En av få enskilda motioner som föreslås
bifallas på V-kongressen i helgen kommer från Örebroaren och kommunalaren Conny Sandström.   

 Förslaget går ut på att Vänsterpartiet ska jobba för att arbetsgivare som anställer personer på lönebidrag måste ha kollektivavtal eller avtal som liknar ett sådant. Motionen är författad av Conny Sandström som förutom sitt engagemang i Vänsterpartiet är fackligt huvudskyddsombud i Kommunal i Örebro kommun.

– Lönebidragsanställda blir utnyttjade som det ser ut i dag. En stor andel, saknar kollektivavtal. Huvudargumentet för att ha ett kollektivavtal är att få löneutveckling, pension och försäkring. Finns det kollektivavtal finns en trygghet även om du har lönebidrag. Dessutom finns en större chans att du får behålla anställningen även när bidragsdelen löper ut, säger Conny Sandström.

Varför är såna här typiskt fackliga frågor viktiga att lyfta på vänsterpartiets kongress?

– Det handlar om att värna de mest utsatta. I grunden är kollektivavtalet till för att se till alla människors lika värde på arbetsmarknaden och där är Vänsterpartiet långt fram i tanken.

Kongressen äger rum i Örebro i helgen 5-8 maj. Partistyrelsen föreslår kongressen att bifalla förslaget om kollektivavtal eller liknande som krav för att få anställa någon på lönebidrag.

– Det är bra att vi fick till tanken om en övergångsperiod för att inte slå undan fötterna för den här gruppen på arbetsmarknaden. Kraven behöver komma successivt.

– Det handlar om lika värde för alla på arbetsmarknaden. Man måste kunna leva när man blir gammal. Och ha en skälig inkomst. Idag kan du ha samma lägstalön oavsett om du har jobbat länge på en sådan lönebidragsanställning om det saknas kollektivavtal, säger Conny Sandström.

 

Frågan kom
mer att beslutas om på lördag under Allmänna motioner. Motionen heter A59 och går att hitta på kongressidan: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/handlingar

Kan statlig socialtjänst vara en lösning?

vkongress i Örebro 2016

Är en förstatligad socialtjänst lösningen för att göra socialtjänsten bättre för individen och mer jämlik? Vänsterpartiet i Örebro vill att Vänsterpartiet låter utreda frågan.

 Förslaget är inskickat som en motion till Vänsterpartiets kongress som äger rum i Örebro 5-8 maj.

Styrelsen för Vänsterpartiet i Örebro har skrivit under motionen som är författad av Marie Krantz, Henric Elgstrand och Cecilia Lönn Elgstrand som alla är medlemmar i partiet. Marie Krantz kommer att vara ett av tre Örebro-ombud på kongressen i Örebro.

 Det sociala arbetet i Sverige idag bedrivs av flera aktörer: statliga Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Därutöver ett hälsoansvar för människor som oftast ligger på regioner och eller landsting och därutöver finns socialtjänsten vars arbete bedrivs av kommunerna.

– Budget och styrning ser som vi vet väldigt olika ut mellan landets kommuner. Ibland är det kommunernas storlek som är förklaringen och ibland är det den politiska styrningen som står bakom budgetanslag för socialt arbete och myndighetsutövning. På detta sätt ser det sociala arbetet väldigt olika ut beroende på i vilken kommun du bor, trots att socialtjänstens arbete ska styras av lagstiftning och borde se väldigt lika ut enligt lag, säger Marie Krantz.

Läs mer

I HELGEN KAN V GÅ NY VÄG

V-kongressen i Örebro 2016

Det handlar om vinster i välfärden.

Murad

Murad Artin (V) Örebro

Det ska bli spännande att följa kongressen på hemmaplan. Särskilt ser jag fram emot debatten och beslutet om hur vi i Vänsterpartiet ska driva frågan om vinster i välfärden, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

På Vänsterpartiets kongress kommer bland annat ett ändrat partiprogram att antas. Det finns flera motioner som berör förslaget till nytt partiprogram varav en av de hetaste frågorna handlar om vinster i välfärden, Vänsterpartiets stora valfråga 2014.

  • Diskussionen kommer bland annat handla om huruvida det är viktigast att all välfärd ska drivas offentligt, eller om det är just vinstsyftet som ska bort ur välfärden. Tidigare har vi inte sagt att allt måste vara offentligt utan vi har välkomnat stiftelser och ekonomiska föreningar som vill utföra välfärdstjänster utan vinstsyfte, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin. 
  • Jag tycker att det är vinsterna som är viktigast, att inga pengar lämnar välfärden till privata intressen. Alla vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheterna, för att till exempel ge bättre arbetsmiljö för personalen och förbättra omsorgens kvalitet, menar Murad.

Det är ett vägval som kongressen kan göra. Ett av förslagen går så långt som att all infrastruktur, bankväsen och välfärd ska ägas och drivas offentligt.

  • Jag vet att majoriteten av svenskarna vill få ur vinsterna ur välfärden och de ser vad vinstjakten gör med vårt samhälle. Så jag tycker att vi måste fokusera på vinstfrågan så att företag slutar att ta ut vinster av våra skattemedel, säger Murad Artin. 

FAKTA

Det är Vänsterpartiets 41:a kongress och den har rubriken ”Tillsammans gör vi skillnad”. Kongressen äger rum i Conventum i Örebro 5-8 maj.

Vänsterpartiet i Örebro län har 8 ombudsplatser varav tre innehas av örebroföreningens Oscar Klemo, Martha Wicklund och Marie Krantz (den förstnämnde som dessutom är ordförande i föreningen och de två andra med viktiga politiska uppdrag i nämnder).

För mer information kontakta:
Murad Artin, Kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro, 0703760398

 

Hpllihop-262x103
murad-260x358
hbtq-260x108
avvar

Arkiv

bli_medlem4-262x103