Vänsterpartiet Örebro

Vänsterpartiet och DHR reagerar gemensamt

Pressmeddelande

Under sommartid kommer fler turister till Örebro. Fler örebroare vill också vara ute och njuta av sin stad. Men i stadskärnan finns hinder som gör att inte alla är välkomna.

Trottoaren är trång utmed Engelbrektsgatan och gående kan tvingas ut i gatan där det kör bilar i en riktning och cyklar i två riktningar. Murad Artin (V) mäter utrymmet till 85 cm.

Trottoaren är trång utmed Engelbrektsgatan och gående kan tvingas ut i gatan där det kör bilar i en riktning och cyklar i två riktningar. Murad Artin (V) mäter utrymmet till 85 cm.


Det är ju en viktig tillgänglighetsfråga som inte drabbar bara funktionshindrade, säger Christer Johansson, vice ordförande i Örebro DHR-avdelning.

Enligt Boverkets allmänna råd ska gångbanor ha en bredd om 2 meter och vara fria från hinder. I Örebro city finns exempel där detta inte uppfylls. Det har oppositionsråd Murad Artin (V) själv uppmärksammat:

– Örebro kommun behöver ta ett större ansvar här. Den som går med stöd av rollator, kör rullstol eller permobil eller har sina barn i barnvagn ska också kunna ta sig fram, säger han.

 På trottoaren utmed serveringarna på Engelbrektsgatan är utrymmet för gående bara 85 centimeter trots Boverkets råd. Det är svårt för två gående att mötas på den ytan. Och inte alla barnvagnar eller rullstolar får ens plats på den remsan. Det tvingar ut folk i gatan bland bilar. För den som kan ta sig ner för den höga trottoarkanten. Vända är inte lätt.

Över eller framför de vita stråk som lagts med plattor som stöd för synskadade på exempelvis Kungsgatan och Köpmangatan ligger det mattor eller står skyltar som går att snubbla på för den med nedsatt syn.

– Naturligtvis ska Örebro vara fullt av liv och det är så klart roligt med en god cityhandel och med uteserveringar men det får ju inte ske på bekostnad av att inte alla kan komma fram tryggt. Den här frågan kommer vi ta upp på olika sätt. Bland annat i tekniska nämnden, säger Murad Artin (V).

Det är Örebro kommun som ansvarar för tillgängligheten på allmän plats i Örebro centrum, men tillsynen har åtminstone tidigare genomförts av polisen berättar Christer Johansson.

– När vi i kommunala tillgänglighetsrådet påpekade att ”trottoarpratare” och så vidare stod i vägen såg polisen till att ta bort dem som var felaktiga eller felplacerade, men det var ett par år sedan någon sådan upprensning gjordes, säger Christer Johansson.

 

Boverkets allmänna råd:

https://rinfo.boverket.se/ALM%5CPDF%5CBFS2011-5-ALM2.pdf

 

Vi säger nej till bemanningsföretag

Pressmeddelande

Förskolenämnden i Örebro föreslås idag besluta att förlänga ett projekt med bemanningsföretag inom förskolan. Vänsterpartiet har ett annat förslag.

 – Bemanningsföretag riskerar att kosta mer och löser inte kompetensbristen på sikt utan bara temporärt. Istället bör kommunen ordna vikarier själv, säger Nadia Moberg (V) ledamot i förskolenämnden.

Nämnden föreslås använda en del av planeringsreserven för att förlänga ett projekt där bemanningsföretag anlitats för att hitta vikarier till förskolor främst i Vivalla. Vänsterpartiet ser hur det är svårt att rekrytera förskollärare, barnskötare och även vikarier med eller utan utbildning.  Att hitta vikarier som kan läras upp i verksamheten för att bli intresserade av att jobba i barnomsorgen och kan tänka sig att vidareutbilda sig på ett eller annat sätt skulle då kunna lösa den kommande personalbristen som vi vet kommer inom barnomsorgen. Då behöver kommunens egen bemanningsenhet fungera och jobba systematiskt och uppsökande för att det alltid ska finnas personal.

 – Örebro kommun har kontaktytor med föreningslivet, idrottsrörelsen, universitetet och många andra delar av samhället. Kommunen har också en kommunikationsavdelning, en förvaltning för förskola och skola samt en projektledare som ska arbeta med att stärka bilden av kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det är dessa kanaler vi borde använda för att rekrytera, säger Nadia Moberg (V).

 

Kontakt:

Nadia Moberg (V) förskolenämnden : 0707-172633

Cecilia Lönn Elgstrand (V) skolpolitisk talesperson: 0765-511094

Villorna i Ekeby-Almby måste blandas med hyreslägenheter

Jessica

Jessica Carlqvist (V)

I områden som Ekeby-Almby breder fler och fler villor ut sig. Det är ytineffektivt i en stad där mark ständigt behövs för fler bostäder. Vänsterpartiet vill att det byggs fler hyresrätter. Men Björn Sundin och Socialdemokraterna säger nej.

 – Det handlar dels om att bryta boendesegregationen där människor i villa bor i ett område och människor som bor i hyresrätt eller bostadsrätt bor i andra, dels om att använda marken effektivare, säger Jessica Carlqvist (V) som är ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

På nämndsammanträdet i idag lade Jessica Carlqvist och Vänsterpartiet ett initiativ till att se om det finns möjligheter att bygga flerbostadshus på kommunala fastigheter i närheten av Ekeby-Almby. Men styrande partierna röstade ner förslaget trots att Björn Sundin (S) själv sade i kommunfullmäktige i förra veckan att det behöver byggas mer blandat. Då togs beslut om att detaljplanera för fler villor vid Ekeby-Almby på privatägd mark och ansvarigt kommunalråd menade att det var utanför kommunens makt men att blandad bebyggelse är målet. Därför är det förvånande att Vänsterpartiets förslag nu röstas ner bara en vecka senare.

– Det skulle vara positivt på flera sätt. Vi skulle kunna skapa många bostäder på mindre yta och dessutom kunna bygga studentlägenheter eftersom det är nära universitetet. Ett resultat skulle också vara bättre underlag för oftare kollektivtrafik till och från Östernärke vilket behövs. Vi behöver inte fler segregerade områden utan blandning i Örebro. Med den bakgrunden är det illa att Björn Sundin(S) säger nej, menar Jessica Carlqvist (V).

Ekeby Almby pekas ut som ett segregerat område som behöver blandas i dokumentet ”Riktlinjer för Bostadsförsörjning” som ska antas i kommunstyrelsen nästa vecka. Där står: ”Kompletteringsbebyggelse ska göras så att man uppnår en bättre blandning av olika byggnadstyper och bostadsstorlekar. Detta gäller särskilt i och vid stadsdelar och tätorter med ensidigt bostadsbestånd som tex Adolfsberg, Hjärsta, Ekeby-Almby, Lillån, Oxhagen, Varberga och Vivalla.” (s8)

 

Kontakt: Jessica Carlqivst, talesperson i samhällsbyggnadsfrågor: 073-3256386

Hyresgästerna i Öbo ska inte betala chefernas bilar

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad

Murad Artin (V) Örebro

  • Det var en nyhet för mig att flera av cheferna inom Öbo har tjänstebilar säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin (V).
  • Det mest allvarliga är hur allmännyttans pengar använts till klimatovänliga förmåner för höga chefer, säger Murad Artin (V).

Nerikes Allehanda har i dag tisdag avslöjat att sju av de högsta cheferna inom Öbo har tjänstebilar som betalas av bolaget. För Murad Artin(V) som är ersättare i Öbo sedan årsskiftet 2014/15 men innan dess inte hade någon insyn i bolaget är det en nyhet.

– Jag visste att vd:n hade förhandlat sig till tjänstebil vilket vi ifrågasatte då. Men att det är så många bilar som betalats med bolagets pengar var en chockerande nyhet för mig. Vi har en policy i Örebro som går ut på att uppmuntra kollektivt resande och cykling. Det här strider helt emot det.

– Örebrobostäder är kommunens bolag och ska förvalta sina medel klokt. Det finns i dag hyresgäster hos Öbo som inte kan bo kvar när hyran höjs vid renoveringar. Jag känner med dem och de känslor dagens nyhet framkallar.

– Nu vill jag att alla kort ska upp på bordet. Vilka förmåner finns och hur används egentligen bolagets pengar? säger Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin: 0703 76 03 98

 

 

Vi vill ha kvar trygghetshundarna

PressmeddelandeMurad001

Det är beklagligt att polisens nationella operativa enhet nu avslutar projektet med trygghetshundar i Örebro län, säger Vänsterpartiets Murad Artin oppositionsråd i Örebro och ordförande i Örebros jämställdhetsdelegation.

– Det har ju visat sig underlätta flera kvinnors och familjers liv och gett dem lite mer trygghet och frihet tillbaka trots hot, förföljelse eller tidigare våldsutsatthet. Det är mycket värt, menar Murad Artin (V) .

Polisen menar att det finns en del juridiska svårigheter kring ansvaret för hunden och det behöver utredas om ansvaret kan tas över av någon annan.

– Jag vill att vi i kommunen, socialtjänsten och polisen tittar på detta tillsammans, om det till exempel är möjligt att kommunen går in med större ansvar eller om det går att lösa på något sätt. Jag vill inte att vi tar ifrån tryggheten från dessa kvinnor och barn som behöver den, säger Murad Artin (V).

Trygghetshundarna har uppmärksammats som goda och lyckade exempel utanför länet och polisen i Örebro län menar att det finns flera bra exempel i hur trygghetshunden ökat trygghet och vidgat livsutrymmet för individer.


– Polisen jobbar ju naturligtvis över hela länet så vi får väl se om ansvaret går att samordna eller om varje kommun kan ansvara för varje fall, eller om andra aktörer som regionen eller länsstyrelsen kan blandas in, det är detaljer som får utredas menar Murad Artin (V).

Murad Artin är ordförande för Örebro kommuns jämställdhetsdelegation och jobbar bland annat med de nationella jämställdhetsmålen där det fjärde målet handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Kontakt Murad Artin: 0703 76 03 98

Hpllihop-262x103
murad-260x358