Vänsterpartiet Örebro

Nu blir förskole- och skolgårdarna grönare

Budgeten 2017img_20160313_152549

Vänsterpartiet är med och ser till att förskole- och skolgårdar i Örebro ska bli grönare. Satsningen finns med i budgeten för Örebro nästa år som antogs i Kommunstyrelsen på tisdagen.

 Gröna förskole- och skolgårdar är en satsning som V förhandlat fram med regeringen och som Vänsterpartiet i Örebro tryckt på och får igenom även i Örebro.

-Det är viktigt eftersom utemiljön på förskolor och skolor måste tas in i helheten i den pedagogiska verksamheten. Dessutom finns det många barn i dag som inte har någon annan utevistelse under veckorna än den som är på förskolan, fritids eller i skolan, säger Murad Artin (V).
Läs mer

Rättvisare Örebro i budget 2017

dsc_2141Vänsterpartiets budget 2017

–De områden där Örebro behöver förbättra sin kvalitet är inom förskola, skola och inom i äldreomsorgen. Därför är det där vi prioriterar, säger Murad Artin oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro. Vi lägger 30 miljoner kronor mer på social välfärd och 19 miljoner kronor mer på barn och utbildning än S, C och Kd gör och det är för att behoven är stora där, säger Murad Artin (V).

 När det gäller barn och utbildning handlar det om tidiga insatser för språkutveckling i förskolan, om att minska barngrupperna och om satsningar för ökade kunskaper för elever i skolan.

-Att minska barngrupperna i förskolan är en prioriterad fråga för oss. Om barnen har en bra utvecklande miljö redan i förskolan får de en bättre ingång och mer möjligheter till att ta till sig kunskap i skolan, säger Murad Artin (V).

När det handlar om äldreomsorgen är det tydligt hur en dålig arbetssituation för personalen direkt drabbar de äldre enligt larm från fackförbunden till arbetsmiljöverket senaste halvåret.  

 –Systemet med privata utförare och Lov har dränerat omsorgen på pengar. Hittills har det varit personalen som fått betala priset med dåliga förhållanden som i sin tur drabbat kvalitén på omsorgen. Nu ser vi också att de äldre ska få betala mer i rena pengar med höjda avgifter, säger Murad Artin (V).

S, C och Kd vill höja omsorgstaxorna inom social välfärd men de flesta av de aktuella höjningarna har vänsterpartiet lyckats hitta finansiering för att undvika.

 –Vi prioriterar med 15 miljoner kronor för att äldre i omsorgen ska få två timmar egentid i veckan då de får stöd att göra något efter eget val och ha personal med sig, till exempel gå till frisörer eller gå på kafé. Annat som förbättrar omsorgen om de äldre är att vi satsar på att förstärka nattbemanningen och att vi ser till att de delade turerna i personalens schema försvinner för gott. Vi vill också införa arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag inom en enhet i äldreomsorgen, säger Murad Artin (V).

 Vänsterpartiet omvandlar också 106 miljoner kronor som i dag läggs på timvikarier i äldreomsorg och förskola till trygga heltidsanställningar.

I budgetförslaget finns också naturligtvis ett tydligt jämställdhetsperspektiv på alla områden. Bland satsningarna återfinns bland annat förstärkning av Centrum mot våld i nära relation om 3 miljoner kronor, och andra förebyggande insatser mot ojämställdhet, sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor. Det finns också en rejäl satsning om 10 mnkr på att höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper.

-Klimatet är också en prioriterad fråga. Örebro ska vara självförsörjande på klimatsmart el och satsa på sol-el på kommunägda fastigheter. Vi vill också erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för äldre och vuxna med små barn i barnvagn och satsar på att fler ska cykla hellre än ta bilen, på gröna ätbara förskole- och skolgårdar och på kommunala insektshotell.

I budgetförslaget från Vänsterpartiet finns också prioriteringar som redan fått gehör i det förslag som S, C och Kd lägger fram. Det handlar om utökad budget för folkbildning och föreningsliv som vill jobba med integration, gröna förskole- och skolgårdar och om sommarläger för äldre.

 

Här kan du läsa hela vår budget:

V-budget-Örebro-2017

 

Frågor om budgeten? Kontakta oss

Murad Artin (V)                                           Cecilia Lönn Elgstrand

Oppositionsråd                                             politisk sekreterare

[email protected]                               [email protected]

[email protected]                       0765-511094

Ris och ros om budget 2017

Pressmeddelande 30 september 2016

Murad Artin (V)

Murad Artin (V)

-Mest glada är vi över 89 vänstermiljoner till Örebroarna som vi fått regeringen att bidra med. Sämst i budgeten är förslag på höjda kostnader för äldre och funktionsnedsatta, menar vänsterpartiets Murad Artin (V).

För Vänsterpartiet är det de som har hemvård och äldreomsorg som är i fokus.

– Hemvården har misskötts senaste åren och vi ser hur personalen fått slita ut sig för att ta igen ett budgetunderskott som orsakats av privatiseringsexperimentet med Lov (lagen om valfrihetssystem).

-Enligt signalerna för 2017 är det dags för de äldre och funktionsnedsatta att få betala nu. S, C och Kd vill tydligen finansiera budgeten med att höja taxorna för mat och omsorg och det är något som vi verkligen vill undvika, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet efterlyser också tydligare satsningar på kvinnor i låglöneyrken och medel avsatta för jämställdhetssatsningar.

-Det känns inte som att ordet jämställdhet fått vara med och styra den här budgetprocessen direkt, menar Murad Artin (V).

Ros gällande budgeten delar han dock ut för de satsningar som Vänsterpartiet föreslagit och som nu har medel avsatta för nästa år. Det handlar om utökad budget för folkbildning och föreningsliv som vill jobba med integration, gröna förskole- och skolgårdar och om sommarläger för äldre. Se mer nedan.

Vänsterpartiets eget budgetförslag presenteras nästa vecka.  Läs mer

Mer pengar till folkbildning föreningsliv och integration

 

Pressmeddelande 26 september 2016Murad

Det är tack vare Vänsterpartiet som det finns medel avsatt för exempelvis studiecirklar och kurser riktade till nyanlända i den föreslagna styrande budgeten för 2017 i Örebro. Det avslöjar Vänsterpartiet i dag.

– Det blir 3,5 miljoner kronor till folkbildningen och civila samhället i Örebro kommun och det är något som S, C och Kd lagt in i sin budget efter förslag från oss, säger Murad Artin (V).

 Det har gjorts fantastiska insatser med flyktingmottagande inte minst det senaste året av studieförbund och föreningar som exempelvis startat språkkafé, studiecirklar i svenska och samhällskunskap och som sett till att nyanlända kan studera under asylprocessen även om de inte får tillgång till kommunala Svenska för invandrare, SFI. Läs mer

Vi röstar emot förslaget om region och överlåtelse av flygplatsbyggnader

MuradUnder dagens kommunstyrelsesammanträde har Vänsterpartiet för avsikt att rösta emot förslaget på yttrande kring regionbildningen och till försäljningen av flygplatsens fastigheter till Örebroporten.

 Flygplatsens fastigheter föreslås säljas till Örebroporten som i sin tur ska hyra ut dem till flygplatsbolaget.

– Dels är vi kritiska till att kommunen ska äga och driva en flygplats, dels ser vi här en ökad risk att kostnaden ökar för flygplatsbolaget och att det i sin tur riskerar att öka kommunens kostnader framöver, säger Murad Artin (V).

När det gäller den föreslagna regionindelningen har Vänsterpartiet en annan syn än den föreslagna Svealandsregionen.

 – Vi tror att den föreslagna regionen är för stor. Vi hade velat ha bara 4 län inblandade och att ett av dem skulle vara Värmland då vi känner att vi skulle ha stor nytta av varandra, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

 

Kontakt;

Murad Artin

070-3760398

 

 

Örebro läns museum behöver fler besök

Murad Artin och Johannes Nilsson i samtal med museichef Birgitta Johansen.

Murad Artin och Johannes Nilsson i samtal med museichef Birgitta Johansen.

Pressmeddelande 19 september 2016

Örebro läns museum ligger i dag i hjärtat av Örebro men får för lite uppmärksamhet.

– Besökarantalet är för lågt och det måste vi göra något åt, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

 I dag drivs museet som en stiftelse med regionala och statliga medel. Läs mer

Fridolin är tyst om separatismen

Debattartikel i ETC Örebro 9 september 2016

Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand (V).

 

På senare tid har det varit mycket diskussion om könsseparata idrottslektioner. En religiös friskola har låtit flickor och pojkar har lektioner vid olika tidpunkter. Diskussionen har efter detta handlat om huruvida könsseparatistiska lektioner är okej eller ej. Skolverket säger okej medan skolministern varit kritisk.

Han har dock duckat för den viktigare diskussionen gällande huruvida separatism i skolan i stort är okej. Är det okej att barn från aktivt kristna familjer i olika samfund går i sina egna skolor och barn i aktivt muslimska familjer går i egna skolor? Läs mer

Hpllihop-262x103
murad-260x358