Vänsterpartiet Örebro

Spela inte bort pensionen på börsen

 

Pressmeddelande

En större andel av kommunens pensionsmedel ska placeras i aktier än innan. Det beslöt kommunstyrelsen i Örebro i dag.

-Vi vill inte att skattemedel avsatt för anställdas pensioner ska placeras i aktier alls, säger Murad Artin (V).

Det är en placeringspolicy som antogs i kommunstyrelsen i dag som gör det möjligt, mer än tidigare, att placera kapital i aktier. Läs mer

Vem har rätt till skolgång?


Debattartikel publicerad i NA 3 januari

Samtidigt som Musikhjälpen samlade in pengar till rätten för barn i krig att få gå i skolan ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till ansvarigt kommunalråd för barn och utbildning i Örebro. Min fråga handlade också om rätten till skolgång.

Vi har alla träffat på dem, EU-medborgarna som kommit hit till Sverige för att skaffa sig en inkomst att skicka hem till familjen. Oftast är barnen kvar hemma i Rumänien eller Bulgarien varifrån de flesta kommer. Men ibland kommer barnen med när de vuxna försöker skaffa sig försörjning och bostad här.Låter Örebro kommun då de medföljande barnen gå i skolan? Läs mer

Nu vet vi att man kan få ”deltidssparken”.

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 16 december

Nu vet vi att man kan få ”deltidssparken”. Nästa gång kan det bli du som får sänkt arbetstid av din arbetsgivare och inte har något att sätta emot.
I en ny dom har Arbetsdomstolen slagit fast att Lagen om anställningsskydd, LAS, bara är ett skydd för anställningen som sådan och inte för hur mycket arbetstid du har rätt till.
Fallet gäller anställda på Coop Forum i Marieberg Örebro, där vissa, men inte alla fått sin heltid omvandlad till en deltid.
Läs mer

Vem får tillgång till ”kärlekens torg”?

PressmeddelandeJessica

Musikhjälpen pågår på Stortorget, nu omdöpt till ”kärlekens torg”. Men tillgängligheten för besökare har blivit sämre. Handikapp-parkeringen på Stortorget är borta och det blir längre att gå för den som ska till Rådhuset och Servicecenter.

När det är evenemang på Stortorget, som nu när Musikhjälpen sänder där, går det inte använda de två handikapp-parkeringsplatser som finns högts upp på torget utanför Rådhusets ingång. Dessa används annars ofta av besökare till rådhuset och till servicecenter. Läs mer

Förskolor ska bli bättre på jämställdhet

dsc_2141

Vänsterpartiet vill att barn ska slippa tvingas in i könsroller.

– På så sätt kan vi jobba bort strukturer som exempelvis mäns våld mot kvinnor, säger Nadia Moberg (V).

 Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att ALL personal i förskola, skola och fritidshem ska få kompetensutveckling kring jämställdhet, genuskunskap och normkritik men inte fått gehör. Därför läggs nu ett nytt förslag för att nå fram en annan väg.

– Vi vill att en eller några förskolor ska bli pilotförskolor. De ska få bli riktigt bra på att bemöta barnen jämställt, öka sina kunskaper om normkritik och sedan få möjlighet att sprida sina arbetssätt till alla kommunens förskolor, säger Nadia Moberg (V) som är ledamot i förskolenämnden.

Läs mer

V-krav på samarbete kring äldreomsorgen

PressmeddelandeV-logga_CMYK_Rod

Minoritetsstyret i Örebro har i ett par år drivit en politik som de menat skulle leda till ’Sveriges bästa äldreomsorg’. Verkligheten har dock varit en annan och vi har sett att kvalitén blivit sämre, personalen och de äldres vardag har blivit otryggare och kostnaderna har skenat, menar Vänsterpartiets Martha Wicklund.

Nu bjuder styrande partier S, C och Kd in till ett parlamentariskt arbete för att skapa just Sveriges bästa äldreomsorg. Läs mer

Läs SFI med bebis

PressmeddelandeMurad

Den som är ny i Sverige men är föräldraledig med ett spädbarn får en längre startsträcka än den som kan studera på SFI direkt. Ofta är det kvinnor som på det sättet hamnar efter. Det vill Vänsterpartiet ändra på.

Den som tar hand om barnen när de är spädbarn är oftast kvinnorna, oavsett kultur. För att de inte ska hamna efter för mycket vill Vänsterpartiet att kommunen utreder olika sätt att hålla språk- och samhällskurser för föräldralediga som då ska kunna ha bebisarna med sig. Läs mer

Kommunen brister i MBL

Stefan Nilsson (V)Pressmeddelande
– Att styrande partier inte sköter MBL-förhandlingarna på rätt sätt är illa. Att arbetsgivaren Örebro kommun sen vill inskränka rätten till facklig utbildning är ännu värre, säger Stefan Nilsson (V).

Stefan Nilsson, ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet, ställde två frågor i kommunfullmäktige idag onsdag. Båda handlade om brister i relationer med fackförbunden. Första frågan handlar om hur styrande partier misskött MBL-förhandlingen om budget 2017.
Läs mer