• Hem
  • 5 kommunalråd S...
Övrigt

5 kommunalråd Stoppa de rättsosäkra utvisningarna

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 1 november

Vi kommunalråd från fem olika partier i Örebro kommun reagerar på den senaste tidens uppmärksammade fall där unga asylsökande utvisas ur landet på felaktiga grunder.

Det är många som kontaktat oss och visat solidaritet med utsatta personer i deras närhet. Stora konflikter runt om i världen och effekterna av ett mer extremt klimat, har tvingat väldigt många människor på flykt. Många flyr på grund av krig, andra på grund av svält.

Här i Sverige och Örebro har vi märkt det genom ett stort mottagande av flyktingar, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn de senaste åren. Vi politiker har gjort vad vi kunnat, med de resurser och det engagemang vi har. För de unga upp till arton år har kommunerna huvudansvaret och i Örebro har alla delar av kommunen gjort ett fantastiskt jobb med att ge dem en bra start in i samhället.

I flera uppmärksammade fall har hanteringen av asylprocessen brustit, vilket fått extrema konsekvenser för de människor det berör.
Men vi är också vanliga medmänniskor och vi berörs väldigt mycket när vi ser hur människor i vår omgivning mår dåligt. I flera uppmärksammade fall har hanteringen av asylprocessen brustit, vilket fått extrema konsekvenser för de människor det berör.

Robert Kayongo är ett sådant fall, där en felaktig hantering av hans asylansökan redan 2009 ledde till att han nu ska utvisas efter åtta år i landet. Ett annat aktuellt fall är Omar Al Qaysi, ursprungligen från Irak men örebroare sedan åtta år och har ett jobb, som nu kanske måste ryckas upp med sina rötter och tvingas ur landet.

Det här menar vi är mycket problematiskt av flera anledningar. För det första måste en hantering av människors liv ske på ett rättssäkert sätt. Man måste också ta hänsyn till hur länge de här ungdomarna har funnits i Sverige. Många som nu utvisas har levt en stor del av sitt liv i Sverige och de rötter man fått här, med vänner, utbildning och arbete, sitter ofta väldigt djupt.

Att unga människor ena dagen är kommuninvånare och andra dagen blir statens ansvar, försvårar för både dem och de kommuner de bor i.
Vi ser också problem med att de ensamkommande ungdomarna skickas mellan olika system, vilket oftast är väldigt psykiskt påfrestande för alla de unga. De vattentäta skott som finns mellan statens och kommunernas ansvar påverkar alla ungdomar det handlar om. Att få sin ålder uppskriven, oavsett om det en korrekt bedömning eller inte, leder ibland till att man på bara några dagar måste lämna det trygga mottagande man har som ungdom i en kommun, in i en statlig hantering på asylboenden och utan det stöd man haft innan. För många som får sin ålder uppskriven över arton år, innebär det också att man abrupt måste avbryta sin gymnasieutbildning. För oss är det självklart att ungdomarna ska få gå klart den gymnasieutbildning man påbörjat.

Det viktigaste måste vara hur vi skapar smidiga vägar in i det svenska samhället.
Vi från olika politiska partier tror gemensamt att kommunerna har bäst förutsättningar att välkomna och integrera nya människor i samhället. Att unga människor ena dagen är kommuninvånare och andra dagen blir statens ansvar, försvårar för både dem och de kommuner de bor i.

Vi vill för det första att Migrationsverket stoppar utvisningen av Robert, Omar och andra fall där asylprocessen inte varit rättssäker. Vi vill också att Migrationsverket ska ges direktiv att samarbeta närmare med kommuner om hur integrationen ska göras på bästa sätt. De vattentäta skott som uppstår i och med att man fyller arton år måste luckras upp. Det viktigaste måste vara hur vi skapar smidiga vägar in i det svenska samhället.

Murad Artin Vänsterpartiet, Sara Richert Miljöpartiet, Lennart Bondeson Kristdemokraterna, Karolina Wallström Liberalerna, Per-Åke Sörman Centerpartiet

Kopiera länk