• Hem
  • Möt Murad Artin...
Kandidater valet 2018

Möt Murad Artin

Murad Artin 2:a på kommunlistan

Ålder: 58 år

Kommunalråd för Vänsterpartiet

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där alla räknas. Alla ska ha samma möjlighet att göra något bra av sitt liv. Idag är det inte så. De rikaste drar ifrån och vanligt folk lämnas efter. Så kan vi inte ha det varken i Örebro eller i Sverige. Men nuvarande regeringen och styret i Örebro har inga förslag som gör något åt ojämlikheten. Jag ställer upp i valet till kommunfullmäktige för att politiken behöver en stark vänster, som står för sina ideal och kunna påverka samhällsutvecklingen till ett mer jämlikt Örebro och Sverige. Jag vill att Örebro ska vara bästa kommunen i landet när det gäller jämställdhet där flickor och kvinnor har samma villkor och förutsättningar som pojkar och män.  

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära:

Allas rätt till arbete och sex timmars arbetsdag är bland de viktigaste frågorna som jag och vänsterpartiet driver i Örebro kommun. Vi vet att det behövs fler anställda i omsorgen och fler pedagoger i skolan och förskolan. Vänsterpartiet vill att kommunen måste ta större ansvar när det gäller arbetsmiljön och anställa fler inom välfärden. Örebro kommun måste bli bättre på att ta tillvara på all kunskap som nyanlända invandrade har med sig. Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform och det är dags att påbörja omställningen i Örebro. Med sex timmars arbetsdag får vi höjd kvalité då personalen mår bra, sjukskrivningarna minskar och färre vikarier behövs, det blir lättare att rekrytera och behålla kompetent personal, personalen får mer tid för fritid med familj och vänner och helt enkelt mer tid att leva.

Annan viktig fråga regionalt, nationell eller internationell:

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Främst vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. Vi vill behålla de allmännyttiga hyresrätter som finns och att det bör krävas tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter. En stor del av Sveriges bostadsbestånd är idag gammalt och i behov av upprustning. Många renoveringar är nödvändiga, men måste ske på ett sätt som hyresgästerna har möjlighet att påverka. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem även efter en upprustning. Vi vill inrätta ett statligt och kommunalt byggbolag som kan sätta press på privata byggbolag och införa ett statligt topplån som gör det möjligt för fler mindre byggbolag att komma in på marknaden. Dessa åtgärder skulle leda till att hyrorna blir rimliga och samtidigt skapa många arbetstillfällen. Vi vill att fler allmännyttiga bostadsbolag ska införa ny modell för hyressättning i nyproduktion, liknande den modell som Örebrobostäder använder

Solidaritet med människor som flyr från krig och förtryck är också en viktig fråga för mig och Vänsterpartiet. Regeringen och de borgerliga partierna införde hårda lagar när det gäller asylrätten, Vänsterpartiet har varit mycket kritiska till dessa lagar och vill ändra på dessa inhumana lagar som begränsar möjligheten till anhöriginvandring och familjeåterförening. Att tvingas splittras från sin familj är smärtsamt och mycket dåligt för integrationen – att nyanlända människor ska kunna andas ut, lära sig språket och bygga en trygg framtid utan att behöva oroa sig för sin familj är en förutsättning för en god integrationsprocess. Vänsterpartiet vill att uppehållstillstånden ska vara permanenta och vi vill göra det lättare för nyanlända att återförenas med sin familj i Sverige.

 

 

 

 

Kopiera länk