cle2194

1 2 3 13

Kunskapsnivå och demokrati minskar på småorter med nytt statsbidragssystem

Cecilia Lönn Elgstrand; Vänsterpartiet

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 10 februari med anledning av Vänsterpartiets kongress

Småorter riskerar att tappa studieförbundens verksamhet med följd att kunskapsnivå och demokrati minskar på orterna. Det nya statsbidragssystemet för folkbildningen är oroande.

Folkbildning är ett demokratiskt sätt att lära. Det handlar om att lära av varandra, tillsammans och utifrån vars och ens egen utgångspunkt. I dag bedrivs folkbildning genom studieförbund och folkhögskolor med hjälp av bland annat bidrag från staten.

Arbetarrörelsen har genom tiden burits fram genom en stark folkbildningsrörelse i både folkhögskolor och studieförbund. Här har alla oavsett skolbakgrund en chans att utvecklas som människa och som medveten medborgare. I studieförbundens verksamhet har många demokratifrämjande studiecirklar och projekt bedrivits för att t ex öka valdeltagande och medvetenhet om hur samhället styrs och på vilket sätt individen kan få sin röst hörd i demokratin. 

Studieförbunden är också Sveriges största kulturarrangör och här finns stora potential att fortsätta utveckla vårt land, jobba med integration och möten mellan nya och gamla svenskar i alla åldrar.

Men ett nytt statsbidragssystem har nyligen införts som till exempel innebär att studieförbunden måste komma upp i minst 2000 studietimmar i en kommun samt 200 unika individer för att få det viktiga statliga bidrag som folkbildningen är beroende av. Detta har redan inneburit att studieförbund dragit sig undan landsbygd och småkommuner. Dessutom har tim- och individjakten resulterat i att vissa studieförbund omriktat sin verksamhet till nackdel för demokratihöjande verksamhet.

Sammanfattningsvis kan beskrivas att det nu är mer ”lönsamt” för studieförbunden att bedriva körsång i storstäder med många individer än att bedriva studiecirklar om demokratifrågor och integration i en mindre bruksort. Detta är inte en utveckling som gynnar samhällets redan ökande klyftor.

Jag har tillsammans med Vänsterpartiet i Örebro län och Vänsterpartiets partiförening i Örebro med anledning av detta motionerat till Vänsterpartiets kongress om att Vänsterpartiet ska driva på för en förändring av statsbidragssystemet.

Låt oss inte slå undan benen här. Folkbildningen har varit avgörande i civilsamhällets folkrörelser och har än i dag en viktig roll för att lösa samhälleliga problem på ett demokratiskt sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand Vänsterpartist i Örebro samt ledamot i Arbetarnas bildningsförbund, ABF, Örebro län

 

I Örebro går privatiseringsiver före de äldres omsorg!

Pressmeddelande

I dag torsdag beslutas om framtidens äldreomsorg i Örebro kommun, i programnämnd Social Välfärd. S, C och Kd kommer att byta ut systemet med privatisering inom hemvården, lagen om valfrihetssystem (LOV), mot en annan form av privatisering, lagen om offentlig upphandling (LOU).

           När kommunledningen äntligen ser hur stora problem som uppstått genom den privatiseringsiver som pågått under många år så missar de ändå den viktiga poängen att det är privatiseringarna i sig som är kostnadsdrivande. Att ersätta en form av privatiseringar med en annan form löser ju inte grundproblemet; att skattepengar går till annat än den verksamhet som den är till för, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro Läs mer

V vill satsa 6 mkr på höjd kvalité i Örebros färdtjänst

Pressmeddelande

Färdtjänst är dyrare än kollektivtrafik. Det vill Vänsterpartiet göra något åt, som ett led i arbetet med att skapa ett jämlikt Örebro. Vänsterpartiet vill se ett samhälle där alla invånare får det stöd och den service de har rätt till. För många personer med funktionshinder, är den här rätten inte lika självklar.  Vänsterpartiet vill lägga 6 MKR av det ökade skatteutrymmet som aviserades nyligen, för att höja kvalitén inom färdtjänsten. Läs mer

S säger nej till minskade löneklyftor i Örebro

Pressmeddelande

-Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en knäckfråga för att nå jämställdhet, säger Murad Artin (V), oppositionsråd i Örebro och ordförande i jämställdhetsdelegationen i kommunen.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska lönegapet mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Det är i kvinnodominerade yrken där lönerna är som lägst och de behöver höjas om vi ska få ett jämställt samhälle, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet föreslår att Örebro kommun ska se till att det i lönepolicyn från 2019 skulle finnas förslag som långsiktigt minskar löneklyftorna. Att det tillslut skulle se ut så att den som tjänar mest i kommunen inte tjänar mer än tre gånger så mycket som den med lägst lön. Läs mer

Nu finns pengar för 6 timmars arbetsdag i Örebro kommun

Pressmeddelande 

–Skatteintäkterna ökar för Örebro kommun vilket är glädjande för oss. Då tycker vi att det är dags att satsa på 6 timmars arbetsdag, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin (V).

20 miljoner kronor vill Vänsterpartiet satsa på sänkt arbetstid av de 87 miljoner som tillkommer under 2018 i ökade skatteintäkter. Läs mer

Martha Wicklund och Murad Artin i topp på fullmäktigelistan

Vänsterpartiets topp 10. Från vänster längst bak: Cecilia Lönn Elgstrand, Ingemar Savonen, Johannes Nilsson, Stefan Nilsson, Matilda Fredriksson, Sunil Jayasooriya, Martha Wicklund, Murad Artin, Linn Josefsson. Saknas på bilden gör Faisa Maxamed.

Pressmeddelande

Martha Wicklund och Murad Artin toppar Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktigevalet i Örebro. Tidigare idag antog Vänsterpartiet i Örebro sin lista till valet till Kommunfullmäktige 2018. Valberedningens förslag antogs med full enighet av medlemmarna. Högst upp på listan står Martha Wicklund följt av Murad Artin. Martha är idag partiets socialpolitiska talesperson och Murad är gruppledare och kommunalråd och båda sitter idag i Kommunfullmäktige.

– Jag känner mig otroligt glad att medlemmarna har gett mig det här förtroendet. Vi har väldigt många bra kamrater att välja på inom partiet och jag tycker att valberedningen har fått till ett fantastiskt bra lag nu inför valet. Det är en otrolig bredd av kompetenser och olika politiska intressen i toppen. Jag är riktigt peppad på att dra igång valrörelsen nu, säger Martha Wicklund

– Det är väldigt hedrande att få det här erkännandet av partiets medlemmar. Jag tolkar förtroendet som att föreningen tycker att vi gjort ett bra jobb under den här mandatperioden. Det finns väldigt många kompetenta representanter i Vänsterpartiet och jag tycker att vår förening mår bättre än någonsin. Vi växer som parti och det tyder på att örebroare vill se mer av en jämlik, rättvis och solidarisk politik, säger Murad Artin.

Läs mer

Vi är kritiska till att vinstintresset får fortsätta styra omsorgen

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Nu utökas privatiseringen och det tidigare sättet att låta vinstdrivna företag bedriva omsorg ersätts bara med ett annat.   Vänsterpartiet märker att S, C och Kd ser problemen i omsorgen men de tar inte tag i dem.

 Lov, lagen om valfrihet, inom hemvård ska istället bli Lou, lagen om offentlig upphandling enligt ett förslag.
– Jag är mest intresserad av vad skillnaden är för våra äldre och där ser jag ärligt talat att det fortfarande är Centerpartiets ideologi som får styra att privata företag med vinstintresse ska in i omsorgen. Det är beklagligt nog inte äldres behov av omsorg som styr politiken här, säger Martha Wicklund, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Det förslag som kommer upp i programnämnd social välfärd 8 februari innebär också att hemsjukvården ska privatiseras vilket är nytt och en utökning av privat drift. Läs mer

Öppet brev till Generaldirektören för Migrationsverket

Brev från Murad Artin (V) mfl om Robert Kayongo 

Alla gör vi fel. För de allra flesta av oss kan det bli ganska många fel och misstag vi gör i livet. Vi kan nog faktiskt konstatera att det är omöjligt att inte göra fel. Det som är avgörande är hur vi hanterar de fel vi gör. Hur vi rättar till våra misstag och vad vi kan lära av misstagen för att inte göra om dem.
Vår hantering av fel och misstag definierar hur vi vill utvecklas och vilken respekt vi visar varandra som medmänniskor. Läs mer

1 2 3 13
Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Missa inte vår föreläsningsserie
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött