Kvinnor

1 2 3 5

Styret lyssnar på Vänsterpartiets kritik

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad Artin (V) Oppositionsråd

Under en presskonferens idag meddelande minoritetsstyret med S, C och Kd att man kommer att se över systemet med privatiseringar inom hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vänsterpartiet har kritiserat systemet ända sedan det infördes och har löpande lyft upp alla de problem det medfört. Framförallt har LOV inom omsorgstjänster medfört enorma ekonomiska underskott och en närmast kollapsad arbetssituation för personalen, sedan det infördes 2014. Och valfriheten man pratat om har framförallt gällt företagen och inte för de äldre.

  • Det känns som flera förlorade år och hundratals miljoner av våra skattepengar har runnit iväg till övervinster i privata företag samtidigt som kommunens personal går på knäna. Det var dålig politik när det infördes och det får verksamheten lida för nu, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Läs mer

Kvinnor i kläm när hemtjänsten privatiseras

V Martha

Martha Wicklund (V)

Martha Wicklund (V) Örebro, i en debattartikel, ETC Örebro

Det är kris inom hemtjänst och hemvård i Örebro kommun. Vi får allt fler rapporter och vittnesmål från personal om hur illa ställt det är. Personalen slits ut och går i väggen och många anställda varslar om att de inte ser någon framtid inom yrket. Som inom många yrken där kompetens och rutin ofta är avgörande för kvalitén i verksamheten, är det just de mest rutinerade som försvinner först. Det är också en stor yrkesgrupp med låga löner och stor andel kvinnor som får ta smällen.

Så trots att den styrande minoriteten i Örebro kommun med Centerpartiet och Rasmus Persson i spetsen pratar om att skapa ’Sveriges bästa äldreomsorg’, så är det inte en verklighet varken för majoriteten av kommunens äldre och framförallt inte för de anställda.

Det tydligaste och största problemet inom äldreomsorgen i kommunen är privatiseringen av hemtjänsten. En allt större del av verksamheten sköts av privata företag som tar marknadsandelar från kommunen, som därmed allt mer tappar helhetsgreppet för omsorgen av de äldre. Privatisering kostar pengar och hundra miljoner kronor ska skäras bort från kommunens organisation och det resulterar i färre händer och fötter i verksamheten. De som är kvar får springa allt snabbare. Läs mer

De prioriteras i V-budgeten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

De prioriteras i V-budgeten

Vänsterpartiet Örebro – Budget 2016

De äldsta och de yngsta Örebroarna prioriteras i Vänsterpartiets budget för 2016. Höjda löner och bättre arbetsvillkor blir det också inom kvinnodominerade yrken.

– Det är i barn- och äldreomsorgen och i skolan som behoven är allra störst i Örebro. Hur skulle vi kunna dra ner där när vi vet att det är barnen och våra gamla som drabbas? Det var självklart för oss att hitta sätt för att inga besparingar eller sk ”omprövningar” skulle göras inom de områdena. Där S, C och Kd drar ner satsar vi i stället, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

I Vänsterpartiets budget finns också medel tillsatta för att avskaffa de delade turerna i omsorgspersonalens schema liksom målet att halvera timanställningarna för att ersätta med trygga jobb där de anställda har rätt till schema, semester och fritid. Heltidsjobb ska alltid vara en rättighet.

– Att införa sex timmars arbetsdag har på flera håll där det genomförts inneburit att personalen mår bättre och kan göra ett bättre jobb. Vi vill göra detta för att vara långsiktiga i personalförsörjningen, men också för att se till att omsorgen blir bättre. Vi vill införa det på prov inom en typiskt kvinnodominerad arbetsplats som på en omsorgsenhet, säger Murad Artin (V). Läs mer

De äldre och kvinnorna är förlorare i (S) budgetförslag i Örebro

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad (V) Oppositionsråd

Murad Artin (V) oppositionsråd

Socialdemokraterna signalerar att de vill höja hyror och avgifter för äldre och funktionsnedsatta. De vill stoppa våra vikarier att bli ”inlasade” och de vill möjliggöra för utförsäljningar av Öbo-bostäder.

– Det här är åtgärder som vi aldrig skulle kunna ställa upp på, säger Murad Artin (V).

Hyresnivåerna för boende i vårdboende eller gruppboende ska ses över, med andra ord höjas. Avgifter och taxor inom vård och omsorg ska ses över, med andra ord höjas.

– Det är fel att det är våra äldre och de som är beroende av vår omsorg som ska få högre avgifter och hyror. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att just dessa måste fredas. De har redan låga inkomster och små eller inga marginaler. Och vi vet redan att det är kvinnorna som har lägst pension och drabbas värst, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin.

I budgeten ser vi också hur styrande partier vill stoppa vikarier från att bli ”inlasade” och senare anställda i kommunen.

– Det handlar naturligtvis om att S, C och Kd bestämt sig för att privatisera kommunal verksamhet, särskilt i hemvård och äldreomsorg. Då vill de inte ha fler anställda utan kastar hellre ut dem på en osäker otrygg arbetsmarknad. De flesta av de här är kvinnor, säger Murad Artin (V). Läs mer

Glöm inte bort kvinnorna i det brottsförebyggande arbetet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

jamnstalldhetRasmus Persson (C), Johan Kumlin (M), John Johansson (S). Tre män har utsetts av kommunstyrelsen att representera de politiska partierna i det brottsförebyggande rådet i Örebro.

– Kvinnor och mäns erfarenhet borde vara lika viktiga i det brottsförebyggande arbetet. Nu riskerar vi att sända andra signaler och ännu värre – vi riskerar att glömma kvinnors perspektiv i det brottsförebyggande arbetet, säger jämställdhetsdelegationens ordförande Vänsterpartisten Murad Artin.

För Vänsterpartiet är det självklart att sträva efter en jämn könsfördelning när uppdrag ska fördelas

– Kvinnor och män har olika erfarenheter som båda måste tas tillvara. När det gäller just brottsförebyggande rådet är såklart kvinnors erfarenheter viktiga. Undersökningar säger ju att kvinnor ofta känner sig mer otrygga än män utomhus. Dessutom utsätts män och kvinnor för lite olika typer av brott, säger Murad Artin (V).

På flera håll i kommunala nämnder ser det också ganska bra ut, men det är i många fall ren tur, eftersom partierna själva utser sina kandidater. I praktiken kan det bli så att bara män sitter i en nämnd och att det är bara kvinnor i en annan.

– Det märks att det finns förbättringsområden inom politiken och att partierna måste prata med varann för att få till bättre könsfördelning när roller fördelas. Företrädarna ska ju företräda alla Örebroare, säger Murad Artin (V).

För ytterligare information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 0703-760398

Kan en kvinna vara VD i ett kommunägt bolag i Örebro?

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad-på-presskonferensIdag är det inte en enda kvinna som innehar en VD-post i något av Örebros kommunala bolag. Kommunen sänder ut signalen om att de näringslivsnära bolagen inte kan styras av en kvinna.

– Det är ojämställt på högsta nivå och väldigt allvarligt ur ett jämställdhetsperspektiv, säger oppositionsrådet Murad Artin (V) som är ordförande i Örebros jämställdhetsdelegation.

I kommunen är det fler kvinnor än män som har chefspositioner, men inom det privata näringslivet har kvinnor fortfarande det tuffare än män att få ledarroller. Nu pågår rekryteringar till tre av kommunens bolag, Länsmusiken, Kumbro och Örebroporten.

– Inom politiken har vi jobbat länge med att främja jämställd representation men inom bolagen får gamla ojämställda traditioner härja fritt. Så tycker inte jag att det ska få vara, och hoppas att kommunledningen har högre ambitioner för jämställdheten när de nu ska rekrytera nya VD:ar. säger Murad Artin (V)

För ytterligare information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 0703-760398

Bara män på scen, även i år?

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

.

.

På torsdag är det dags för ännu en Örebrogala. Vi i Vänsterpartiet har alltid motsatt oss jippot och blir allt mer stärkta i uppfattningen att det är dags att lägga ner galan. Örebrogalan är ett otidsenligt arrangemang som sedan starten snarare motverkat jämställdheten än tvärt om. Att vinna priser på Örebrogalan har hittills mest varit till för män och förändringen går för långsamt.

– Jag vägrar tro att det finns så få framstående kvinnor i Örebro, som galan år efter år tycks visa på. Vår kritik verkar inte nå fram till arrangörerna, så jag blir inte förvånad om det står idel män på scen även i år, säger Murad Artin, Vänsterpartistiskt oppositionsråd och ordförande i kommunens jämställdhetsdelegation.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att man uppmärksammar örebroare som gör bra och viktiga saker. Men vem som utnämns till årets Örebroare eller idrottsledare, vem som får årets miljö- eller kulturpris eller som gjort årets bragd, borde intressera många fler än de som har råd att gå på galan. Det borde finnas bättre sätt att nå ut med de priserna.

– Jag tycker att det är fel att kommunen lägger nästan en halv miljon på det här jippot, som näringslivet borde kunna finansiera själv. Man skulle kunna använda pengarna till att lyfta upp pristagarna i andra positiva sammanhang. Jag tycker det blir väldigt konstigt om kommunen ska vara med och bekosta arrangemang som motverkar jämställdhet, menar Murad.

För ytterligare information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 0703-760398

Lyckad 8 mars demonstration

8mars demo i ÖrebroDrygt 100 personer slöt upp under parollen ”8 mars demonstration – ja till samtyckeslag” och tågade genom ett vårsoligt Örebro. Många Örebroare såg oss, fotade och flera medier rapporterade. Så vi vill utbringa ett rungade tack till alla som medverkade till denna fantastiska dag.

8mars demo i Örebro1


Vänsterpartiet Örebro
vill tacka bandet Rrriotsamba som valde att fira kvinnodagen med oss istället för i Stockholm. Även ett stort tack till F! Örebro som tackade ja till att delta och gjorde en stark uppslutning med bra talare. Tack till Sambarevolutionen som med sin positiva attityd spred glädje i vårsolen. (V)i hoppas att vi banat väg för en ny årlig tradition av demonstrationståg den 8 mars och att vi till nästa år kan bli fler och nå en bredare uppslutning. Då har vi förhoppningsvis kommit längre vad det gäller samtyckeslag men ett mer feministiskt Örebro kan det alltid bli.

Martha Wicklund och Hans Holberg
Vänsterpartiet Örebro

Foto: Per Engström
”Vi hoppas att vi har startat en ny tradition i Örebro” – http://t.sr.se/PneLMB

1 2 3 5
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött