Övrigt

1 2 3 25

Kommunalråden i Örebro vill höja sina egna löner med 6-7 000 kronor i månaden

Murad Artin (V). Foto: Sofie Isaksson.

Kommunalråden i Örebro kommer lägga fram ett förslag om att höja sina arvoden. Vänsterpartiet motsätter sig detta.

-Vänsterpartiet och jag själv tycker att det är en dålig idé i ett samhälle där skillnaderna ökar mellan de som har väldigt mycket och de som har lite, säger Vänsterpartiet oppositionsråd Murad Artin.

Förslaget som läggs fram av partiföreträdarna till kommunstyrelsen i juni innebär att alla kommunalråd kommer ha lika högt arvode som i riksdagen, dvs 65 400 kronor i månaden. Kommunstyrelsens ordförande kommer att få 110 % av ett riksdagsarvode, dvs cirka 72 000 kronor i månaden.

-Det blir en löneökning på minst 7 000 kronor för kommunstyrelsens ordförande och minst 6 000 för ett kommunalråd. Vilken annan kategori av anställda i Örebro kommun får så höga löneökningar? Inte är det undersköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer i alla fall, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet driver sänkta arvoden för riksdagsledamöter redan.

-Att vara kommunalråd eller partiföreträdare är ett tufft uppdrag ibland som egentligen varken innebär helgledigt eller semester. Telefonen måste alltid vara på. Men det går inte komma ifrån att det är väldigt höga arvoden och att höja dessa kan jag och Vänsterpartiet inte acceptera.

 – Vänsterpartiet vill minska klyftorna i samhället. Därför tycker vi att det inte är rätt väg att höja redan höga inkomster, säger Murad Artin (V).

 

Detta går Vänsterpartiet till val på i Örebro

Murad Artin, Martha Wicklund, Linn Josefsson och Cecilia Lönn Elgstrand kandiderar till kommunfullmäktige i Örebro.

Vänsterpartiet vill styra med trygg välfärd och sex timmars arbetsdag

­-Vårt mål är att styra Örebro med rödgrön politik, säger Murad Artin (V). 

Vänsterpartiets fokus är att minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan människor i olika bostadsområden.

-Det är viktigt för när Örebro blir mer jämlikt blir människorna mer delaktiga i samhället och tryggheten ökar, säger Martha Wicklund, etta på Vänsterpartiets kommunlista i Örebro.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för en bra välfärd. Men det innebär en del förändringar emot dagens läge i Örebro.

-När det gäller äldreomsorgen måste den vara trygg och då fungerar det inte med de privatiseringar som alla andra partier drivit igenom och vill fortsätta med, säger Martha Wicklund.

Förskolan är också prioriterad.

-Alla barn ska ha rätt att få utvecklas och bli sedd i en trygg miljö, därför måste vi minska barngrupperna i förskolan och se till att förskollärare och lärare får mer tid med barnen och eleverna och mindre tid med administration, säger Cecilia Lönn Elgstrand, fjärdenamn på listan.

Även om Örebro varit bra på att bygga bostäder så saknas bostäder för stora grupper som har låg inkomst.

-Då fungerar det inte att sälja ut allmännyttan som de andra partierna gjort, säger Linn Josefsson – nummer tre på listan och fortsätter:

-Förutom att vi vill bygga fler ställen att bo så vill vi också bygga fler platser att leva på. Därför ser vi hur Holmen behöver byggas som en levande stadsdel för det fria kulturlivet där det också ska gå att väsnas och synas lite.

Den punkt som står ut mest i programmet är kanske den om sex timmars arbetsdag på fyra enheter – en i vardera: socialtjänst, förskola, hemtjänst och hemsjukvården.

Sex timmars arbetsdag fungerar. Vi genomför det just nu runt om i hela landet. Det leder till högre kvalité i verksamheten samtidigt som sjukskrivningarna och behovet av vikarier minskar. Kommunen måste också bli en bättre arbetsgivare än idag för att kunna rekrytera kompetent och rutinerad personal, säger Martha Wicklund (V).

– Utifrån den erfarenheten som finns blir det vinst för hela samhället men i början så klart en kostnad vilket vi budgeterat för, det gjorde vi redan i den budget vi presenterade i början av året, säger Murad Artin (V).

 

Ur Vänsterpartiets valprogram:

 • Äldreomsorgen bör drivas i kommunal regi. Alla som har äldreomsorg ska ha rätt till åtta timmar avgiftsfri omsorg i månaden att bestämma själv över.
 • Gruppstorlekarna i förskolan ska minskas och pedagogerna ska bli fler.
 • Likställ färdtjänst med kollektivtrafik och ha samma pris på biljetten.
 • Avgiftsfritt på bussen för vuxna med barnvagn och personer över 70 år.
 • Tretimmarsbiljett på bussen för alla i kommunen och med färdtjänst.
 • Fler hyresrätter med rimlig hyra.
 • Bryt hederskulturen. Stoppa sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor genom att: Utbilda all personal i förskola och skola, fritidshem om jämställdhet, normer, genus.
 • Tidigare sex- och samlevnadsundervisning om samtycke.
 • Feministiskt självförsvar i skolan.
 • Starta ett miljöjobbcentrum i samarbete mellan näringslivet, kommunen, regionen, universitetet, arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad arbetslöshet.
 • Gör om området Holmen till center för det fria kulturlivet.
 • 6 timmars arbetsdag – möjlighet att jobba – tid att leva. Inför förkortad arbetstid på fyra enheter i kommunen.

Kontakt:  Cecilia Lönn Elgstrand 0765-511094

Murad Artin 070-3760398

Brickebacken och norr behöver bad!  

 

Pressmeddelande

Det behövs ett bad både i Brickebacken och på norr, menar Vänsterpartiet som kommer att driva frågorna i valet.

 -Självklart måste vi satsa på bad i Brickebacken. Det skulle vara riktigt illa för Brickebacken och de som bor i närheten om badet skulle stängas ner. Ett helt nytt bad är vårt förstahandsalternativ, säger Murad Artin oppositionsråd (V).

-Där bor många barnfamiljer, studenter, pensionärer och helt vanliga människor som kan och vill använda badet för simträning, motion eller lek. Det ligger ju också nära andra områden vars invånare kan använda badet, exempelvis Brickeberg, Norra Bro, Adolfsberg, Almby, Tybble, Ormesta, Näsby osv men också landsbygd söderut, säger Murad Artin. Läs mer

Hon huvudtalar 1 maj i Örebro

Pressmeddelande

 Vänsterpartiets huvudtalare på 1 maj är Mia Sydow Mölleby, riksdagens gruppledare och riksdagsledamot från Hallsberg.

Martha Wicklund, 1:a namn på Vänsterpartiets kommunlista i Örebro och Jonas Ohlsson från Ung vänster Örebro län talar också.

 Först i Vänsterpartiets tåg går Kulturskolans blåsorkester, därefter kommer vad som Vänsterpartiet själva hoppas på ­­– Örebros samt århundradets största och längsta 1 maj-tåg. Läs mer

V vill rädda Kvinnerstaområdet

Pressmeddelande

-Vi har diskuterat den här frågan ganska mycket i partiet. Och trots att det finns några fördelar med flytten, så skulle vi vilja se en helt annan utveckling av Kvinnerstaområdet, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro.

Igår blev det klart att man tänker gå vidare med förslaget att etablera en ny och större travbana i anslutning till Kvinnerstaskolan. Vi i Vänsterpartiet saknar vissa delar i utredningen och anser att en flytt av travbanan från Marieberg till Kvinnersta har fler nackdelar än fördelar. Samtidigt är området kring Kvinnersta en bra plats för att utveckla den miljöprofil som redan finns på skolan. Läs mer

Företags vinstjakt drabbar nu bilister och cyklister i Örebro

Pressmeddelande

-Förutom inom skola och omsorg, skapar företagens jakt på vinst problem för kommunen även här. Man försöker lura skattebetalarna, genom att använda asfalt av lägre kvalité, och det kan vi såklart inte acceptera. Jag tycker att kommunen ska stämma NCC för avtalsbrott, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

Tidigare idag meddelade Örebro kommun att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Kommunen har upphandlat från företaget att utföra delar av tekniska förvaltningens verksamhet. Nu visar det sig att man snålat med kvalitéten på asfalten och slarvat med jobbet! Läs mer

Sluta leka affär med våra barn och ungdomars framtid

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 19 april

En ny rapport visar tecken på att friskolorna rustar sina elever sämre.

Det är sedan tidigare känt att friskoleelever får högre betyg än elever i kommunala grund- och gymnasieskolor. Det kan, och har, förklarats med hur friskolor drar åt sig en högre andel elever från hem där föräldrarna har högre utbildning och att dessa elever har ett försprång redan i grundskolan. Det kan också förklaras med att friskolorna inte tar emot i närheten av så många nyanlända elever som de kommunala. Men nu har det också visat sig att det kan finnas ett kunskapsglapp hos elever i fristående gymnasieskolor. Exakt varför har ännu inte bevisats men en rapport från Skolverket visar att av dem som studerar vidare på universitet och högskola så klarar sig eleverna från friskolornas gymnasieprogram sämre än de elever som gått i kommunal gymnasieskola. Läs mer

1 2 3 25
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött