Övrigt

1 2 3 22

Vi är kritiska till att vinstintresset får fortsätta styra omsorgen

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Nu utökas privatiseringen och det tidigare sättet att låta vinstdrivna företag bedriva omsorg ersätts bara med ett annat.   Vänsterpartiet märker att S, C och Kd ser problemen i omsorgen men de tar inte tag i dem.

 Lov, lagen om valfrihet, inom hemvård ska istället bli Lou, lagen om offentlig upphandling enligt ett förslag.
– Jag är mest intresserad av vad skillnaden är för våra äldre och där ser jag ärligt talat att det fortfarande är Centerpartiets ideologi som får styra att privata företag med vinstintresse ska in i omsorgen. Det är beklagligt nog inte äldres behov av omsorg som styr politiken här, säger Martha Wicklund, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Det förslag som kommer upp i programnämnd social välfärd 8 februari innebär också att hemsjukvården ska privatiseras vilket är nytt och en utökning av privat drift.
– Jag ser risker med detta och det är samma risker som beskrivs i tjänsteskrivelsen men som de ändå verkar vilja blunda för. Bland annat försvinner kontroll och insyn vilket riskerar att vi inte ger rätt insatser, säger Martha Wicklund (V).

Vänsterpartiet har sedan införandet av Lov i hemvården påtalat faktiska brister och många gånger protesterat mot de höga kostnaderna som bidragit till att hela äldreomsorgen måste spara. 

 Nu föreslås att hälften av omsorgen ska upphandlas genom LOU, lagen om offentlig upphandling.
– Vad är det som säger att hälften av de med behov vill ha privat omsorg? Nej, allt det här är bara politiska förhandlingar som ligger bakom, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin (V).

 –I det förslag som läggs ser jag formuleringar om det vi sagt och drivit hela tiden, nämligen att privatiseringen gjort det dyrare och tummat på kvaliteten av omsorgen. Ändå vill de fortsätta på samma spår. Jag tycker att det är behovet som ska styra och inte vinstintresset, säger Murad Artin (V).

 

Öppet brev till Generaldirektören för Migrationsverket

Brev från Murad Artin (V) mfl om Robert Kayongo 

Alla gör vi fel. För de allra flesta av oss kan det bli ganska många fel och misstag vi gör i livet. Vi kan nog faktiskt konstatera att det är omöjligt att inte göra fel. Det som är avgörande är hur vi hanterar de fel vi gör. Hur vi rättar till våra misstag och vad vi kan lära av misstagen för att inte göra om dem.
Vår hantering av fel och misstag definierar hur vi vill utvecklas och vilken respekt vi visar varandra som medmänniskor. Läs mer

Delar S i ledande ställning i Örebro oron med sina ministrar?

Debattartikel publicerad 30 december i Nerikes Allehanda
För nu ett bra tag sedan (den 18 augusti) skrev två socialdemokratiska ministrar, Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi, en ­debattartikel i Svenska Dagbladet som på flera sätt var uppseendeväckande.

Välfärdens proffs måste ges större frihet i arbetet var rubriken. Artikeln tog kraftfullt avstånd från det köp- och säljsystem som så länge dominerat tänkandet i off­entlig sektor, ofta under ­beteckningen NPM, New Public Management. Målstyrningen och marknadiseringen i välfärden har skapat en ökad byråkratisering, detaljstyrning och en försämrad arbetsmiljö för de som jobbar och håller upp vår välfärd, i stället för en bättre kvalitet i verksamheten skrev ministrarna.

Vidare: I jakten på val­frihet och mätbarhet har personalen blivit bortglömd och nedprioriterad, det vet vi är slöseri med kunskap, erfarenhet och drivkraft. Läs mer

Vi gör revolution mot våldet – utan våld. Nu krävs reformer

Cecilia Lönn Elgstrand; Politisk sekreterare; Vänsterpartiet

Debattartikel publicerad i ETC Örebro 22 december

Det som började som en lätt liten darrning i ett vattenglas blev till en storm som skakade samhället. Revolutionen är här!

Nu kräver den reformer.

Den började med att kvinnor började berätta med hjälp av sociala medier och varandra. ”Jag också” viskade de först, nu är rösterna desto starkare. Och en efter en berättade och flyttade skulden från sig själva till förövaren.  

En flicka våldtogs av sin far regelbundet från att hon var ungefär två år gammal. En 12-årig flicka blev våldtagen av en kompis när hon var berusad och sedan den dagen kallades hon för slampa av hela skolan. En kvinna blev slagen och våldtagen av sin man, om hon sade emot honom kastade han henne genom rummet och hon tvingades ofta sova på golvet utan täcke som straff för sånt han hittat på att hon gjort. En kvinna blev gruppvåldtagen av 10-20 män i ett trapphus.   Läs mer

Trump häller bensin på en glödande konflikt

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 12 december

USA:s president Donald Trump har gjort ett nytt internationellt utspel med ännu ovissa, men gissningsvis förödande och kusliga konsekvenser för freden i Mellanöstern och kanske världen. Formuleringarna i olika media varierar, men vanlig är frasen ”Trump har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad”.

Det är folkrättsligt lika hållbart som om han skulle erkänna Torshälla som Sveriges huvudstad.

Trump gör inte bara ett diplomatiskt ogenomtänkt, okunnigt och okänsligt uttalande till ensidigt stöd för den ockuperande staten Israel.

Han lyckas också hälla bensin på en glödande konflikt i hela Mellanöstern.

Amerikanska presidenter har alltsedan Israels grundande aktivt och passivt stött Israel i krigen mot och ockupationen av Palestina, blockaden av Gaza, annekteringen av Golan och den pågående kolonisationen av den ockuperade ”Västbanken”. Det är allmänt känt att staten Israel knappast skulle kunna existera utan det ekonomiska, militära och politiska stödet från Washington.

I strid med internationell lag, otaliga FN-deklarationer, konventioner och politiska avtal har Israel under decennierna sedan 1949 erövrat, utvidgat och annekterat territorium på de omkringliggande arabländernas och framför allt palestiniernas bekostnad.

Med det amerikanska uttalandet om Jerusalem i ryggen kan nu Benjamin Netanyahu fortsätta sin aggressiva politik mot palestinierna i Jerusalem och det övriga Palestina med ny kraft – godtyckliga arresteringar av till och med barn, rivning av palestinska bostäder i Jerusalem, fördrivning av oönskade invånare, fortsatt och utökad olaglig kolonisation av palestinsk mark i de ockuperade palestinska områdena, ständiga och förnedrande kontroller vid oräkneliga ”checkpoints” och så vidare. Det här är allmänt känt.

Hur den nära framtiden för det palestinska folket och för Mellanöstern i stort kommer att se ut vet vi inte.

Vi kan bara på goda grunder förmoda, att ”Mr Pussygrabbers” utspel kommer att leda till fortsatt konflikt, fortsatt förnedring, fortsatt desperation och fortsatt terror och mot-terror.

Om nu inte händelseutvecklingen går helt överstyr och vi får se ett nytt, förödande krig i Mellanöstern.

Den svenska regeringen är ensam i EU om att ha erkänt Palestina som stat.

Den är i dag längre än någonsin ifrån ett fysiskt förverkligande.

Då blir frågan till utrikesminister Margot Wallström: vad kommer den svenska regeringen att göra för att förmå EU att på allvar ta ställning för att erkänna och stödja palestiniernas rättmätiga krav på en egen stat inom internationellt erkända och säkra gränser och att Jerusalem äntligen får den status som öppen stad för de tre stora religionerna, så som det föreskrevs i FN:s delningsplan 1947?

Det är ju inte mer begärt än att israelerna har sin erkända stat.

Den bräckliga förhoppningen om en tvåstatslösning har Donald Trump emellertid hjälpt ockupationsmakten att kasta på sophögen för oöverskådlig tid.

Nadja Awad

Hans Holberg

Vänsterpartiet

Flygplatsen en dålig affär för klimatet

Pressmeddelande 

Styrande partier beslutade idag på kommunstyrelsen att strö ännu mer pengar över Örebro flygplats. Trots konstant underskott och svalt intresse från Örebroarna att resa, tvingas kommunen att skjuta till mer pengar när bolaget går dåligt. Investering i en ny landningsbana och satsningen på en linje till Köpenhamn har slagit helt fel.

Vi har alltid sagt att det här kommer att bli en dålig affär. Både för kommunen, men framförallt för klimatet. Alla dessa halvtomma flygplan gör att utsläppen per resenär är orimliga och går helt emot kommunens höga ambitioner på klimatområdet, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro.

Enligt förespråkarna för flygplatsen är det näringslivet som efterfrågar en flygplats för sina affärsresor. Nu visar det sig att de flesta företagarna ändå hellre väljer att flyga från någon annan flygplats. Långa restider och dyra priser från Örebro gör också att få privatpersoner nyttjar flygplatsen.

Att kunna flyga ska vara en service för de som verkligen behöver, inte en skattefinansierad rättighet för några få företagsledare och semesterfirare. Och jag tycker inte att det ska vara ett ansvar för en kommun att stå för. Örebro kommun har helt andra utmaningar framöver, med att investera i förskolor, skolor och äldreomsorgen, men också i långt viktigare kollektivtrafikslag som buss och tåg, menar Murad.

 

 

Murad Artin (V) firas efter 24 år

 

För några år sedan tyckte Vänsterpartiet och Murad Artin (V) att 24-årsgåvorna i Örebro kommun borde vara mer användbara. De föreslog att det förutom klocka, medalj osv skulle gå att välja en cykel som gåva. Förslaget fick gehör och det tackar nu Murad Artin (V) extra för.

Alla som jobbat eller varit politiskt verksamma i Örebro kommun i 24 år brukar uppmärksammas med en ceremoni och en gåva. Murad Artin är en av dem som uppmärksammades i år och nu har han fått sin gåva, en röd treväxlad cykel.

-Förslaget från början var att cykeln skulle vara i guld men det visade sig vara lite svårt. Jag valde en röd och det är jag ju väldigt nöjd med. Cykeln jag fick heter dessutom ideal och det passar ju mig perfekt, skrattar Murad Artin (V).

Murad Artins första uppdrag var som ersättare i socialnämnden 1989. För Vänsterpartiet såklart.

-Då hade jag bara bott i Sverige i fyra år. Jag var inte ens svensk medborgare. Sen dessa har mycket hänt. Jag är förvånad själv över vad fort tiden går.

 

Jämlik äldreomsorg i Örebro

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande 

Vänsterpartiet presenterar idag sitt program för äldreomsorgen. I vår plan sätter vi den äldre i centrum, till skillnad från styret där fokus länge varit på systemet och privatiseringarna. Gruppen som tagit fram förslaget har lyssnat på fackförbunden, många äldre Örebroare och deras organisationer som till exempel PRO och tagit till oss av deras synpunkter.

Planen bygger på tre delar; kvalitén för de äldre, som är ledstjärnan och avgörande för alla andra ställningstaganden, organisation och personalfrågor. Att kunna erbjuda alla äldre en jämlik och jämställd omsorg med hög kvalité är ju varför vi har en kommunal skattefinansierad äldreomsorg.
– I vårt program finns det en nattbemanning med tillräcklig personal som skapar trygghet och möjlighet för alla äldre att ha råd att äta näringsrik mat. Vi vill också skapa olika typer av boendelösningar som passar olika människor och möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål. Vi vill såklart också fortsätta att satsa på sommaraktiviteter för äldre, som ju nu visat sig fungera jättebra för att bryta social isolering som många äldre kan uppleva, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro
Vi vill slopa privatiseringarna och omorganisera hemvården till kommunala intraprenader med hög kvalité. Vi vill också att cheferna ska få en mer hanterbar situation och att planeringen av verksamheten kommer närmre de äldre och personalen.
– Självklart är äldreomsorgens organisering avgörande för att de äldre ska få rätt omsorg. När hemvården är kommunal igen, kan vi fokusera mycket mer på de äldre och deras behov, än på olika ad hoc-lösningar på alla problem som privatiseringen skapat. Alla äldre är ju olika och för oss är det innehållet i äldreomsorgen som skapar valfrihet, inte att det finns massa olika företag att välja på. Det säger ju ingenting om kvalité, menar Martha.
Kommunen själv är kommunens största arbetsgivare och därför är en bra arbetsmiljö avgörande för att man ska kunna rekrytera den personal man behövs. I nuläget förlorar man mycket rutinerad personal, samtidigt som sjukskrivningarna är omfattande och personalomsättningen är hög.
– En bra äldreomsorg med hög kvalité kräver trygga och friska anställda som trivs på jobbet. Vi har ett helt batteri med åtgärder i programmet för att göra kommunen till en bättre arbetsgivare. Arbetstidsförkortningar, heltidsanställningar, slopade delade turer och högre löner för de lägst avlönade, är några exempel på det, avslutar Martha Wicklund
Ett axplock av vår politik bifogas i pressmeddelandet.

Läs programmet här:

Äldreprogram – Vänsterpartiet – nov 2017

 

Kontakt:
Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson (V)
Tel. 0702469946
Epost. [email protected]
Murad Artin, oppositionsråd (V)
Tel. 0703760398
Epost. [email protected]

1 2 3 22