Övrigt

Har du barn i förskolan?

Cecilia Lönn Elgstrand; Vänsterpartiet. Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Örebroarn 11 april

Har du barn i förskolan? Då borde du få veta att det pågår ett uppror. Förskolepedagogerna protesterar. Med all rätt. Många borde lyssna, framförallt vi med barn i förskoleåldern.

Det var fem år sedan som förskoleupproret startade i Örebro och sedan spred sig över landet. Det är ett uppror för bättre situation för barnen i förskolan, bättre arbetsmiljö och möjlighet att orka jobba i förskolan.  Det var fem år sedan men tyvärr protesterar gruppen fortfarande. De senaste veckorna har flera pedagoger gått ut och berättat i sociala medier och i traditionella medier under rubriken #pressatläge om hur de mår dåligt av sina jobb i förskolan. Det är för stressigt, för stora barngrupper och för höga krav på för få pedagoger. Läs mer

Sörman (C) har tappat kontrollen

Pressfoto: Sofie Isaksson

Pressmeddelande

 Centerpartiet har styrt över den sociala välfärden i Örebro i 12 år och har drivit den till botten. Enorma miljonunderskott, vinstuttag ur välfärden och nu flera polisanmälningar är aktuella problembeskrivningar från Per-Åke Sörmans (C) ansvarsområde.

 –Per-Åke Sörmans (C) ledarskap är under all kritik. Avslöjanden kring lov och privatiseringsexperimentet har duggat tätt på sistone och nångång måste det ta slut tycker jag. Sörman har tappat kontrollen, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

 Vänsterpartiet har de senaste åren gång på gång lyft frågor om hur den nya organisationen med privata företag som utförare och lagen om valfrihetssystem, lov, lett till en dyr organisation utan kontroll. Det har varit svårt att få insyn och kommunledningen med C, S och Kd har blundat för problemen. Läs mer

Färdtjänst är också kollektivtrafik

Debattartikel publicerad i Örebroarn 28 mars

Den som åker färdtjänst måste få bättre service än i dag. Vi tycker också att priset skulle vara ett annat, det vill säga samma som att åka annan kollektivtrafik.

Det behövs mer jämlikhet i Örebro. Där den som behöver samhällets service också får det. Det gäller många områden men till exempel när det handlar om att vara aktiv även för den som har svårt att själv ta sig till bussen.

Vi vill därför satsa mer på färdtjänsten.

I dag är det dyrare att beställa färdtjänst än att åka buss vilket gör att många vars enda alternativ är färdtjänsten inte har råd att ta sig till olika ställen. Det ska inte behöva vara så att denna grupp, som ofta har låga inkomster, måste avstå födelsedagskalas eller deltagande i föreningslivet för att det kostar för mycket att ta sig dit. Vi vill bryta isoleringen som höga priser och låg tillförlitlighet till färdtjänsten kan leda till.

Därför behöver vi sänka priset så att det inte kostar mer än en vanlig bussresa. Vi vill halvera lägstakostnaden från 40 till 20 kronor och sedan sänka alla kostnadsstegen efter det.

Den som behöver färdtjänst för att exempelvis åka till jobbet, föreningsmötet eller vårdcentralen behöver också få lita på att skjutsen kommer när den ska.

I dag är det tyvärr så att färdtjänsten är pressad och ibland inte kan hålla tiderna men vi vill att resenärerna ska ha samma garanti som den som åker kollektivt där det finns en resegaranti om att komma fram i tid eller bli kompenserad vid stora förseningar.

Örebro kommun har fått ökade skatteintäkter och av dem vill vi lägga sex miljoner på satsningar på färdtjänsten. Vi satsar på att sänka priset på resorna och då räknar vi också med att fler vill åka. Dessutom vill vi införa en resegaranti så att det går att lita på att skjutsen kommer fram i tid.

Stefan Nilsson

Vänsterpartiet Örebro

 

Tack för er kamp för vår förskola

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda

Det här är ord riktade till all förskolepersonal, till förskoleupproret och #pressatläge.

Jag både tackar och beklagar. Tack för att ni enträget kämpar på inte bara för att få vardagen att bli så trygg och bra som möjligt för våra barn, utan också för att ni kämpar på för att få beslutsfattare och politiker att se vilka behov som finns. Jag beklagar att det var fem år sedan ni startade förskoleupproret och att den stora förändring som efterfrågades ännu inte genomförts. Snarare har situationen försämrats på grund av brist på utbildad personal och ökade barnkullar, åtminstone är det min bild i Örebro. Läs mer

Ja, kommunen bryter mot FNs konventioner

Debattsvar på insändare från DHR Örebro (NA 7 mars). Publicerad i Nerikes Allehanda 13 mars

Här om dagen kunde vi läsa om kritiken från funktionsrättföreningen DHR, att Örebro kommun bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När man har olika förutsättningar och kostnader för att åka kollektivt, beroende på om man kan ta sig till hållplatsen eller inte, då är det inte rättvist! Det håller vi i Vänsterpartiet med om och vill ändra på. För oss är det självklart, antingen följer man konventionen eller inte, det finns inget mellanting.

I dag är det dyrare att beställa färdtjänst än att åka buss vilket gör att många vars enda alternativ är färdtjänsten inte har råd att ta sig till olika ställen. Det ska inte behöva vara så att denna grupp, som ofta har låga inkomster, måste avstå födelsedagskalas eller deltagande i föreningslivet för att det kostar för mycket att ta sig dit. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och därmed priset måste vara lika. Kommunen måste sänka färdtjänsttaxan från 40 till 20 kr.  Läs mer

Örebro bör avsluta vänortssamarbetet med Yantai i kommunistdiktaturen Kina

Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Örebro vill veta om Örebro kommun kommer avsluta samarbetet med sin vänort Yantai i den kommunistiska diktaturen Kina.

En av Örebro kommuns vänorter är sedan 16 år Yantai i Kina. Kina är en kommunistisk diktatur. Där förekommer inga fria val och mänskliga fri- och rättigheter är kraftigt begränsade. Nu har landet dessutom utsett en ledare som aldrig kan bytas ut.

När folkkongresssen i Kina nu väljer Xi Jinping till president och diktator på livstid är det liksom spiken i kistan tycker jag. Örebro ska väl inte ha samröre med diktaturer? Säger Murad Artin, vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro.

Både svenska Utrikesdepartementet och Amnesty International beskriver i rapporter från Kina att det saknas mänskliga rättigheter på flera områden, att människorättsaktivister, advokater och journalister förföljs, trakasseras eller torteras. Det saknas fri media och internet kontrolleras hårt. Även vissa religiösa grupper är hårt ansatta.

Vänsterpartiet har kritiserat vänortssamarbetet med Yantai tidigare.

– Hade vi sett att det fanns ett arbete där vi stöttade människorättsorganisationer eller påverkade mänskliga rättigheter i Kina på ett positivt sätt så hade vi kanske sett en poäng med att ha vänorten, men något sånt arbete sker inte. Vi tycker det är dags att markera med att avsluta vänortssamarbetet, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet kommer att lyfta frågan till nästkommande kommunfullmäktige.

Om otåliga feminister som väntar på reformer

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda
Det finns en otålighet i oss feminister nu. Det var en revolution som startade i höstas, där modiga kvinnor och ickebinära berättade om övergrepp vi länge hållit inom oss. Vi klev fram med våra berättelser om sexuella trakasserier, våld och förtryck och tvingade chefer, medier, institutioner, idrottsklubbar, föreningsstyrelser och skolchefer att agera.

Vi genomförde en revolution, men vi gjorde det schysst på fredlig väg. Nu kräver vi reformer. Läs mer

Alla tjänar på jämställdhet

Debattartikel publicerad i Örebroarn 7 mars

Det är lätt att vi låter bristande kunskaper och föreställningar om hur samhället ser ut lura oss att tro att vi redan är jämställda i vårt land. Det hindrar oss att se vardagliga problem som verkligen berör många av oss dagligen.

I Vänsterpartiet kämpar vi hårt för att utjämna skillnaderna i samhället för kvinnors fördel eftersom att kvinnor som grupp inte bara tjänar mindre och får lägre pensioner än män som grupp utan även missgynnas på flera områden.

I Örebro kommun, där jag är oppositionsråd men också ordförande för jämställdhetsdelegationen kämpar jag och mitt parti för att höja de lägsta lönerna bland kommunens anställda eftersom att det är 12 kvinnodominerade yrken som ligger lägst. Låga löner leder till att en kvinna kanske inte kan lämna en våldsam man eftersom hon inte kan försörja sig själv. Låga löner leder också alltid till låga pensioner. Läs mer

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött