Övrigt

Nu ska alla uppmanas att söka skola

 Nya riktlinjer för skolansökan riskerar att skapa fler ”bra” och ”dåliga” skolor menar Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Örebro Cecilia Lönn Elgstrand.

Anvisningsområdena försvinner i Örebro och istället ska barnen placeras på skolor som ligger i närheten. Förändringen beror på att kommunen bör följa skollagen bättre och Programnämnd barn och utbildning antog de nya riktlinjerna i går.

Se Örebro kommuns officiella pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_kommun/pressreleases/nu-aer-det-klart-haer-aer-de-nya-reglerna-foer-att-soeka-till-kommunal-grundskola-2256724?utm_campaign=send_list

– Jag tycker i och för sig att skollagen med fria skolvalet samt friskolesystemet i sig är fel, men också att Örebro kommun nu triggar ett system där rykten skapar ”bra” och ”dåliga” skolor. Läs mer

5 kommunalråd Stoppa de rättsosäkra utvisningarna

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 1 november

Vi kommunalråd från fem olika partier i Örebro kommun reagerar på den senaste tidens uppmärksammade fall där unga asylsökande utvisas ur landet på felaktiga grunder.

Det är många som kontaktat oss och visat solidaritet med utsatta personer i deras närhet. Stora konflikter runt om i världen och effekterna av ett mer extremt klimat, har tvingat väldigt många människor på flykt. Många flyr på grund av krig, andra på grund av svält.

Här i Sverige och Örebro har vi märkt det genom ett stort mottagande av flyktingar, asylsökande och ensamkommande flyktingbarn de senaste åren. Vi politiker har gjort vad vi kunnat, med de resurser och det engagemang vi har. För de unga upp till arton år har kommunerna huvudansvaret och i Örebro har alla delar av kommunen gjort ett fantastiskt jobb med att ge dem en bra start in i samhället. Läs mer

Stoppa utvisningen av Robert Kayongo

Pressmeddelande från Lennart Bondeson (Kd) och Murad Artin (V)

I takt med att många flyktingar och asylsökande har kommit till Sverige de senaste åren uppdagas allt fler uppmärksammade fall där enskilda personer kommit i kläm. Flera blir utvisade ur landet på grund av till exempel uppskriven ålder eller att arbetsgivare betalat ut felaktiga löner. Långa handläggningstider gör att utvisningar kan komma efter att man befunnit sig många år i Sverige.

Det aktuella fallet handlar om Robert Kayongo, som kom till Sverige som sextonåring från Uganda. Migrationsverkets hantering av fallet redan för åtta år sedan, gör att han nu ska utvisas ur landet med två dagars varsel. Läs mer

Dags för inga mer #metoo

Cecilia Lönn Elgstrand; (V) Foto: Sofie Isaksson.

Cecilia Lönn Elgstrand (V) talade på #metoo-manifestationen i Örebro 22 oktober. Här är hennes tal.

Först tack. För alla berättelser. Tack till er alla, ni som skrivit på nätet om övergrepp, om gränslöshet med kvinnor och flickors kroppar och för att NI fått världen att lyssna.

Personligen var jag inte förvånad över hur många berättelserna var, över att nästan alla kvinnor i mitt flöde skrev Metoo och att många berättade om olika händelser. Jag var inte förvånad, jag visste ju hur världen ser ut, men märkligt nog hade vi aldrig pratat om det innan.

Däremot är jag positivt förvånad över gensvaret. Jag som gjort liknande aktioner förut. Över hur media lyssnade och över hur många män och kvinnor som för första gången kände att det här får inte fortgå. Läs mer

De prioriteras i V-budgeten 2018

 

Vinnare i Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 är främst de äldre invånarna i Örebro.

 – Det största problemet vi har i Örebro är ojämlikheten i vår kommun. Vi kan se det tydligt inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet vill göra något åt det och vi har ett batteri med förslag som ökar jämlikheten. Därför satsar vi 64 miljoner mer än vad styret gör, säger oppositionsrådet Murad Artin (V).

Vänsterpartiet gör inga generella omprövningar inom programnämnd social välfärd eller programnämnd barn och utbildning.

– Vi omfördelar medel från dyr organisering och drift med privat äldreomsorg till sådant som höjer kvalitén i vår äldreomsorg. Medel till flygplatsen omfördelas av klimatskäl till bland annat satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik för bland annat seniorer, till cykelstaden Örebro samt till satsningar inom barn – och utbildningsområdet.

 Det är en feministisk budget vilket genomsyrar hela budgeten och satsningar i alla programområden.

 Vänsterpartiets budgetförslag 2018

Satsningar riktat till äldre Läs mer

Styrandes budget är för att lappa och laga

 

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

I dagarna presenterades budgeten för 2018 från den styrande minoriteten med S,C och KD. En klassisk valbudget med något för alla. Men i budgeten döljer sig fortfarande problemen med privatiseringarna. Och med utspelet förra veckan, att S gärna ser fler privata alternativ i äldreomsorgen i Örebro, så är vägen framåt utstakad.

– Det känns som en budget som går ut på att lappa och laga och att rätta till problem som privatiseringen skapat. Visst bygger man ut välfärden lite, vilket behövs när kommunen växer, men man tar inte tag i de stora problemen. Den privata äldreomsorgen är dyr och nu får alla kommuninvånare ta konsekvenserna för det, säger Murad Artin (V). Läs mer

V-satsning permanentas

Pressmeddelande

Bild från sommarvistelse i Medevi Brunn för seniorer 2017, första året som Vänsterpartiets satsning genomfördes.

Sommarvistelse för seniorer och andra sommaraktiviteter för den äldre målgruppen i kommunen var en succé i somras. Vänsterpartiets idé permanentas nu och utökas något.

Satsningen genomfördes nu i somras för första gången efter att Vänsterpartiet jobbat in den både i sitt eget förslag men framförallt i styrande minoritetsstyrets (S, C, Kd) budget. Nu permanentas satsningen med en summa om drygt en halv miljon kronor årligen.

– Det här är en av de roligare satsningar jag fått vara med och genomföra. Jag har också besökt den vistelse som var i Medevi Brunn och såg och hörde hur nöjda deltagarna var. Nu fick de social gemenskap, bryta isoleringen och fick miljöombyte, säger Murad Artin (V). Läs mer

Sänkta ambitioner för modersmålsundervisningen

Cecilia Lönn Elgstrand; (V

Pressmeddelande

 Förändringar i och med terminsstarten har gjort att det blivit svårare för en del elever att läsa sitt modersmål.

Det rimmar illa med Örebro kommuns ambitioner att höja måluppfyllelsen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V) skolpolitisk talespersonför Vänsterpartiet i Örebro.

I projektet topp 25 2025 satsar Örebro kommun på att höja skolresultaten. En grupp av elever som ibland har svårare att klara målen i skolan är flerspråkiga elever.

– Att läsa sitt modersmål är dokumenterat bra för språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen i stort. Det är också en rättighet enligt lagen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

I och med höstterminens start hade organisationen för modersmålsundervisningen förändrats på ett sätt som nu gör att flera elever kan ha svårt att delta i modersmålsundervisningen.

En del elever får inte längre undervisning på sin skola och för vissa elever börjar modersmålsundervisningen på en annan skola innan ordinarie skoldagen är slut.

-Det verkar som att Örebro kommun sänkt sina ambitioner ner till minimigränsen av vad vi måste göra enligt lagen och det tycker jag är dåligt. Särskilt när vi vet att det drabbar en grupp elever som behöver alla grepp som finns att tillgå för att nå målen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand kommer att lyfta frågan om modersmål på Kommunfullmäktige onsdag 27 september. Under torsdagen 21 september lyfts frågan delvis också upp i Grundskolenämnden av Vänsterpartiets ledamot Åsa Häggström.

Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Missa inte vår föreläsningsserie
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött