Övrigt

Feministisk vecka med Vänsterpartiet och Ung Vänster

Pressmeddelande

Vänsterpartiet och Ung Vänster arrangerar tillsammans flera feministiska aktiviteter 5, 7 och 8 mars. Föreläsning, film och feministisk demonstration blir det.

Ung vänster arrangerar tillsammans med ABF en workshop 5 mars för ungdomar 16-25 som är engagerade i ungdomsföreningar och vill skapa möten utan härskartekniker.

7 mars bjuder Vänsterpartiet på feministisk filmfestival i Varberga fritidsgård. Disneyfilmen Frost kommer att visas kl. 17 och Sameblod kl. 19 och entrén är fri men frivilligt bidrag kan ges till kvinnojouren och kvinnohuset Örebro.

På internationella kvinnodagen arranger Ung Vänster och Vänsterpartiet en marsch tillsammans.

-Vi har speciellt bjudit in föreningar för att ge dem möjlighet att visa sina budskap. Det kan vara fackföreningar som kräver jämställda arbetsvillkor eller idrottsföreningar som vill ha jämställda halltider. Men även privatpersoner är välkomna. Vi vill visa att vi är många som vill ha jämställdhet på alla områden, säger Elisabeth Nilesol från Vänsterpartiet.

 

Privatpersoner är mer än välkomna att delta och gärna ha plakat eller banderoller med sig.

Demonstrationen börjar kl. 17.30 med tal och musik vid ”tefatet” i Slottsparken. Därefter blir det demonstrationståg till Våghustorget via Engelbrektsgatan och Drottninggatan.  

Elisabeth Nilesol, [email protected], 070-6544939

Cecilia Lönn Elgstrand, [email protected], 0765-511094
Vänsterpartiet

 

Kunskapsnivå och demokrati minskar på småorter med nytt statsbidragssystem

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 10 februari med anledning av Vänsterpartiets kongress

Småorter riskerar att tappa studieförbundens verksamhet med följd att kunskapsnivå och demokrati minskar på orterna. Det nya statsbidragssystemet för folkbildningen är oroande.

Folkbildning är ett demokratiskt sätt att lära. Det handlar om att lära av varandra, tillsammans och utifrån vars och ens egen utgångspunkt. I dag bedrivs folkbildning genom studieförbund och folkhögskolor med hjälp av bland annat bidrag från staten.

Arbetarrörelsen har genom tiden burits fram genom en stark folkbildningsrörelse i både folkhögskolor och studieförbund. Här har alla oavsett skolbakgrund en chans att utvecklas som människa och som medveten medborgare. I studieförbundens verksamhet har många demokratifrämjande studiecirklar och projekt bedrivits för att t ex öka valdeltagande och medvetenhet om hur samhället styrs och på vilket sätt individen kan få sin röst hörd i demokratin. 

Läs mer

I Örebro går privatiseringsiver före de äldres omsorg!

Pressfoto: Sofie Isaksson

Pressmeddelande

I dag torsdag beslutas om framtidens äldreomsorg i Örebro kommun, i programnämnd Social Välfärd. S, C och Kd kommer att byta ut systemet med privatisering inom hemvården, lagen om valfrihetssystem (LOV), mot en annan form av privatisering, lagen om offentlig upphandling (LOU).

           När kommunledningen äntligen ser hur stora problem som uppstått genom den privatiseringsiver som pågått under många år så missar de ändå den viktiga poängen att det är privatiseringarna i sig som är kostnadsdrivande. Att ersätta en form av privatiseringar med en annan form löser ju inte grundproblemet; att skattepengar går till annat än den verksamhet som den är till för, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro Läs mer

V vill satsa 6 mkr på höjd kvalité i Örebros färdtjänst

Pressmeddelande

Färdtjänst är dyrare än kollektivtrafik. Det vill Vänsterpartiet göra något åt, som ett led i arbetet med att skapa ett jämlikt Örebro. Vänsterpartiet vill se ett samhälle där alla invånare får det stöd och den service de har rätt till. För många personer med funktionshinder, är den här rätten inte lika självklar.  Vänsterpartiet vill lägga 6 MKR av det ökade skatteutrymmet som aviserades nyligen, för att höja kvalitén inom färdtjänsten. Läs mer

S säger nej till minskade löneklyftor i Örebro

Pressfoto: Sofie Isaksson

Pressmeddelande

-Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en knäckfråga för att nå jämställdhet, säger Murad Artin (V), oppositionsråd i Örebro och ordförande i jämställdhetsdelegationen i kommunen.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska lönegapet mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Det är i kvinnodominerade yrken där lönerna är som lägst och de behöver höjas om vi ska få ett jämställt samhälle, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet föreslår att Örebro kommun ska se till att det i lönepolicyn från 2019 skulle finnas förslag som långsiktigt minskar löneklyftorna. Att det tillslut skulle se ut så att den som tjänar mest i kommunen inte tjänar mer än tre gånger så mycket som den med lägst lön. Läs mer

Efter metoo är det dags för förändring

Pressmeddelande
Det går inte låta alla dessa vittnesmål vara förgäves. Om inte nu så när ska vi annars få stopp på det sexuella, fysiska och psykiska våldet mot flickor och kvinnor?
– Förskolor och skolor måste vara fria från sexualiserat våld
och kränkningar. I och med uppropet #tystiklassen har det
visat sig att barn blivit utsatta även i dessa miljöer vilket
inte är acceptabelt. Det måste vi göra något åt, säger
Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Örebro Cecilia
Lönn Elgstrand.

Vänsterpartiet kräver, sedan flera år, att all personal ska få
utbildning inom genus, jämställdhet och normkritik. Vi vill också
att högstadie- och gymnasieskolor ska jobba tematiskt kring
könsroller och framförallt machokulturen (se inlämnad motion).
Nu tror vi att fler fått upp ögonen för problemen och är beredda
att lyssna på förslagen, menar Cecilia Lönn Elgstrand (V).

– Det handlar om att göra något åt strukturen i hela samhället.
Om vi ger signalerna redan till barnen i förskolan om hur vi
ska vara mot varandra, så kommer ingen framöver tro att
det är okej att tafsa, trakassera eller våldta.

-När det gäller de äldre barnen och ungdomarna handlar det också om
att skolan får ta ansvar när tex porrindustrin och internet lär ut en
väldigt våldsam bild av sex som barn får kontakt med tidigt.
– Vi måste verkligen se till att sex- och
samlevnadsundervisningen och andra ämnen kan bemöta
detta och visa hur sex kan vara och att det alltid ska handla
om samtycke. Det är jätteviktigt.

 

Våra förslag:

Gn ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Fsk ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Gy ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Kontakt: Cecilia Lönn Elgstrand (V) 0765-511094
Ledamot för Vänsterpartiet i programnämnd barn och utbildning
samt i Örebro kommunfullmäktige.

Nu finns pengar för 6 timmars arbetsdag i Örebro kommun

Pressfoto: Sofie Isaksson

Pressmeddelande 

–Skatteintäkterna ökar för Örebro kommun vilket är glädjande för oss. Då tycker vi att det är dags att satsa på 6 timmars arbetsdag, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin (V).

20 miljoner kronor vill Vänsterpartiet satsa på sänkt arbetstid av de 87 miljoner som tillkommer under 2018 i ökade skatteintäkter. Läs mer

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött