Pressmeddelande

1 2 3 48

Styret lyssnar på Vänsterpartiets kritik

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad Artin (V) Oppositionsråd

Under en presskonferens idag meddelande minoritetsstyret med S, C och Kd att man kommer att se över systemet med privatiseringar inom hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vänsterpartiet har kritiserat systemet ända sedan det infördes och har löpande lyft upp alla de problem det medfört. Framförallt har LOV inom omsorgstjänster medfört enorma ekonomiska underskott och en närmast kollapsad arbetssituation för personalen, sedan det infördes 2014. Och valfriheten man pratat om har framförallt gällt företagen och inte för de äldre.

  • Det känns som flera förlorade år och hundratals miljoner av våra skattepengar har runnit iväg till övervinster i privata företag samtidigt som kommunens personal går på knäna. Det var dålig politik när det infördes och det får verksamheten lida för nu, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Läs mer

Därför vill V och Mp inte ha bostäder i Brunnsparken

Pressmeddelande från V och Mp 7 september 2016

v-och-mp

Pressmeddelande

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reagerar på Örebroportens utspel om Brunnsparken. Kommunalråden Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) förklarar varför partierna inte vill att det byggs nya bostäder eller en ny förskola inne i själva parken.

– Vi tycker att det är viktigt att det byggs många nya bostadshus i Örebro, men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Murad Artin (V), kommunalråd. För boende i närheten är det viktigt med en bra boendemiljö och närhet till rekreation och grönytor. Och i det större perspektivet ser vi att en utvecklad Brunnspark med en tydlig profilering skulle vara bättre för alla örebroare. Läs mer

Hyresgästerna i Öbo ska inte betala chefernas bilar

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad

Murad Artin (V) Örebro

  • Det var en nyhet för mig att flera av cheferna inom Öbo har tjänstebilar säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin (V).
  • Det mest allvarliga är hur allmännyttans pengar använts till klimatovänliga förmåner för höga chefer, säger Murad Artin (V).

Nerikes Allehanda har i dag tisdag avslöjat att sju av de högsta cheferna inom Öbo har tjänstebilar som betalas av bolaget. För Murad Artin(V) som är ersättare i Öbo sedan årsskiftet 2014/15 men innan dess inte hade någon insyn i bolaget är det en nyhet.

– Jag visste att vd:n hade förhandlat sig till tjänstebil vilket vi ifrågasatte då. Men att det är så många bilar som betalats med bolagets pengar var en chockerande nyhet för mig. Vi har en policy i Örebro som går ut på att uppmuntra kollektivt resande och cykling. Det här strider helt emot det.

– Örebrobostäder är kommunens bolag och ska förvalta sina medel klokt. Det finns i dag hyresgäster hos Öbo som inte kan bo kvar när hyran höjs vid renoveringar. Jag känner med dem och de känslor dagens nyhet framkallar.

– Nu vill jag att alla kort ska upp på bordet. Vilka förmåner finns och hur används egentligen bolagets pengar? säger Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin: 0703 76 03 98

 

 

I HELGEN KAN V GÅ NY VÄG

V-kongressen i Örebro 2016

Det handlar om vinster i välfärden.

Murad

Murad Artin (V) Örebro

Det ska bli spännande att följa kongressen på hemmaplan. Särskilt ser jag fram emot debatten och beslutet om hur vi i Vänsterpartiet ska driva frågan om vinster i välfärden, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin.

På Vänsterpartiets kongress kommer bland annat ett ändrat partiprogram att antas. Det finns flera motioner som berör förslaget till nytt partiprogram varav en av de hetaste frågorna handlar om vinster i välfärden, Vänsterpartiets stora valfråga 2014.

  • Diskussionen kommer bland annat handla om huruvida det är viktigast att all välfärd ska drivas offentligt, eller om det är just vinstsyftet som ska bort ur välfärden. Tidigare har vi inte sagt att allt måste vara offentligt utan vi har välkomnat stiftelser och ekonomiska föreningar som vill utföra välfärdstjänster utan vinstsyfte, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin. 
  • Jag tycker att det är vinsterna som är viktigast, att inga pengar lämnar välfärden till privata intressen. Alla vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheterna, för att till exempel ge bättre arbetsmiljö för personalen och förbättra omsorgens kvalitet, menar Murad.

Det är ett vägval som kongressen kan göra. Ett av förslagen går så långt som att all infrastruktur, bankväsen och välfärd ska ägas och drivas offentligt.

  • Jag vet att majoriteten av svenskarna vill få ur vinsterna ur välfärden och de ser vad vinstjakten gör med vårt samhälle. Så jag tycker att vi måste fokusera på vinstfrågan så att företag slutar att ta ut vinster av våra skattemedel, säger Murad Artin. 

FAKTA

Det är Vänsterpartiets 41:a kongress och den har rubriken ”Tillsammans gör vi skillnad”. Kongressen äger rum i Conventum i Örebro 5-8 maj.

Vänsterpartiet i Örebro län har 8 ombudsplatser varav tre innehas av örebroföreningens Oscar Klemo, Martha Wicklund och Marie Krantz (den förstnämnde som dessutom är ordförande i föreningen och de två andra med viktiga politiska uppdrag i nämnder).

För mer information kontakta:
Murad Artin, Kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro, 0703760398

 

Vänsterpartiet kräver kollektivavtal för LOV-företagen!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

.

Murad Artin (V) oppositionsråd

Vänsterpartiet lägger nu en motion som kräver att företag inom valfrihetssystemet (LOV) har kollektivavtal. Förutom att kollektivavtal är bra och tryggt för de anställda är det också bra för företagen. Det skapar stabilitet i verksamheten och man slipper administration för att förhandla lön med varje anställd. Det skapar också konkurrensfördelar när man söker personal. Det är en förutsättning för att vilken bransch som helst ska kunna fungera.

– Seriösa företag har kollektivavtal och jag ser inga som helst problem med att vi kräver att kommunen anlitar seriösa företag i omsorgen av våra äldre. Vi kommer alltid kräva att man skrotar LOV:en helt, men tills dess måste vi se till att spelreglerna blir mer rättvisa, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

Hela 75 procent av de privata företagen inom hemvården saknar kollektivavtal, vilket såklart kommunen har för alla sina anställda. Kollektivavtal är grundläggande för den svenska modellen och ofta avgörande för att de anställda mår bra och får rimliga arbetsförhållanden och löner.

– De privata aktörerna har väldigt många ekonomiska fördelar framför kommunen. Man har ju inget kapacitetstak samtidigt som kommunen enligt lag måste ta ansvaret för hela verksamheten, oavsett om man har LOV eller inte. Det ansvaret kostar också pengar, som man inte får täckning för i den här konkurrensutsättningen, fortsätter Murad.

Att en majoritet av företagen saknar kollektivavtal drabbar inte bara kommunens ekonomi, utan också de företag som har kollektivavtal.

– Det är ojust mot de företag som värdesätter ordning och reda. Lönerna ligger lägre och kommunen har fler heltidsanställda än vad de utan kollektivavtal har. Så det är klart att det är mer lönsamt att driva företag om man lägger sig på samhällets lägsta nivåer, avslutar Murad.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

Så mycket får Örebro

Pressmeddelande om Vänstermiljarderna

Murad-på-presskonferensVänsterpartiets välfärdsmiljarder ger nära 89 miljoner kronor till Örebros välfärd. 85 miljoner kronor kommer till regionen och länets kommuner får totalt 293 miljoner kronor att använda i välfärden. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

– För Örebro kommuns del innebär det 89 miljoner kronor för 2017. Det innebär ett mycket viktigt tillskott och vi kommer använda dessa extra resurser till att anställa fler händer, fötter och hjärtan i äldreomsorgen, barnomsorgen, socialtjänst och skolan, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

– Nu tar tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Murad Artin (V).

– Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett
privatiseringsexperiment som exempelvis Lov (lagen om valfrihetssystem) säger Murad Artin (V).

Orebro lanHur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting.

– Vi förutsätter att socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare, avslutar Murad Artin (V).

De tio miljarderna fördelas i huvudsak enligt en fördelningsnyckel som ger kommunerna 70 procent, medan landstingen får 30 procent. Av det tillskott som fördelas med särskild hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

Miljoner kan gå till Örebro från Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

V-logga_CMYK_Rod

Vänstermiljarderna

Knappt 100 miljoner kronor mer till Örebro kommun kan det bli efter att Vänsterpartiet har förhandlat fram mer pengar till välfärden. Det innebär att fler skulle kunna anställas i barn- och äldreomsorg, att omsorgen skulle kunna bli bättre och att skola och socialtjänsten kan få mer resurser.

– Om alla medel används till anställningar skulle det kunna motsvara cirka  250 undersköterskor i omsorgen i Örebro. Det skulle ge både bättre arbetsmiljö, fler i sysselsättning och förbättra omsorgen om våra äldre, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet hade som krav i sina förhandlingar med regeringen att 10 miljarder skulle gå till välfärden, till kommuner och landsting och regioner. Och 10 miljarder blev det. Utan att några fasta besked kommit om exakt siffra skulle det baserat på befolkningsmängd ge Örebro 98 miljoner.

Vänstermiljarderna som ska delas ut är permanenta, vilket är en förutsättning för att kommuner och landsting ska våga anställa. Tack vare dessa vänstermiljarder kan de nästa år anställa omkring 25 000 fler i välfärden i hela landet.

– Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett privatiseringsexperiment som Lov (lagen om valfrihetssystem) säger Murad Artin (V).

Hur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting.

­– Själv hoppas jag ju att det blir en rejäl summa till hemvården och till barnomsorgen, det vill säga till de äldsta och de yngsta. Inom hemvården har vi på senare tid sett många brister när det gäller arbetsmiljö och stress. Vi behöver satsa på personalen för att öka kvalitén på omsorgen, säger Murad Artin (V).

­­–Vi förutsätter att Socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare, avslutar Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

 

 

V: ARBETSFÖRHÅLLANDENA I HEMVÅRDEN ÄR OHÅLLBARA

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad (V) OppositionsrådVi i Vänsterpartiet oroas över situationen inom Örebro kommuns hemvård och varningssignalerna om att allt inte står rätt till kommer från flera håll. De båda fackförbunden Kommunal och Vision har lämnat in flera anmälningar till Arbetsmiljöverket kring den dåliga arbetsmiljön för flera yrkesgrupper och chefer.

– Det är alarmerande signaler och jag hoppas att ansvarigt kommunalråd Rasmus Persson (C) nu börjar lyssna på Örebroarna och inte bara sin och sitt partis ideologiska kompass. Vi är allt fler som har fått nog av hans politiska experiment. I slutänden går det inte att komma ifrån att det är de äldre som kan bli lidande, när personalen inte mår bra, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

Ute på arbetsplatserna slits personalen ut och många är långtidssjukskrivna. På grund av underskott tas inga vikarier in och situationen för personalen är ofta ohållbar. Vi får även rapporter om att rutinerad personal söker sig bort från hemvården och att färre vill ge sig in i yrket. Även enhetscheferna har en arbetsmiljö med stora psykiska påfrestningar och upplever en miljö där de inte vågar säga vad de tycker.

– Det är mycket allvarligt om Örebro Kommun upplevs som en dålig arbetsgivare. Kommunen har det fulla ansvaret för att vårt samhälle fungerar på ett bra sätt och med 12000 anställda är kommunen också vår största arbetsgivare. Kommunen har stora rekryteringsbehov och det vore väldigt negativt om man inte längre ser Örebro kommun som en attraktiv och seriös arbetsgivare, menar Murad Artin.

Vänsterpartiet har ett stort engagemang i frågan och lämnar idag in en interpellation till kommunfullmäktige angående arbetsmiljön inom hemvården. Och å torsdag den 31 mars kl 18.30 i Kulturhuset, arrangerar Vänsterpartiet en diskussionskväll med företrädare från fackförbunden Kommunal och Vision.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

1 2 3 48
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött