Aktuellt i kommunpolitiken

1 2 3 16

Därför vill V och Mp inte ha bostäder i Brunnsparken

Pressmeddelande från V och Mp 7 september 2016

v-och-mp

Pressmeddelande

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reagerar på Örebroportens utspel om Brunnsparken. Kommunalråden Sara Richert (MP) och Murad Artin (V) förklarar varför partierna inte vill att det byggs nya bostäder eller en ny förskola inne i själva parken.

– Vi tycker att det är viktigt att det byggs många nya bostadshus i Örebro, men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Murad Artin (V), kommunalråd. För boende i närheten är det viktigt med en bra boendemiljö och närhet till rekreation och grönytor. Och i det större perspektivet ser vi att en utvecklad Brunnspark med en tydlig profilering skulle vara bättre för alla örebroare. Läs mer

Vänsterpartiet kräver kollektivavtal för LOV-företagen!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

.

Murad Artin (V) oppositionsråd

Vänsterpartiet lägger nu en motion som kräver att företag inom valfrihetssystemet (LOV) har kollektivavtal. Förutom att kollektivavtal är bra och tryggt för de anställda är det också bra för företagen. Det skapar stabilitet i verksamheten och man slipper administration för att förhandla lön med varje anställd. Det skapar också konkurrensfördelar när man söker personal. Det är en förutsättning för att vilken bransch som helst ska kunna fungera.

– Seriösa företag har kollektivavtal och jag ser inga som helst problem med att vi kräver att kommunen anlitar seriösa företag i omsorgen av våra äldre. Vi kommer alltid kräva att man skrotar LOV:en helt, men tills dess måste vi se till att spelreglerna blir mer rättvisa, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

Hela 75 procent av de privata företagen inom hemvården saknar kollektivavtal, vilket såklart kommunen har för alla sina anställda. Kollektivavtal är grundläggande för den svenska modellen och ofta avgörande för att de anställda mår bra och får rimliga arbetsförhållanden och löner.

– De privata aktörerna har väldigt många ekonomiska fördelar framför kommunen. Man har ju inget kapacitetstak samtidigt som kommunen enligt lag måste ta ansvaret för hela verksamheten, oavsett om man har LOV eller inte. Det ansvaret kostar också pengar, som man inte får täckning för i den här konkurrensutsättningen, fortsätter Murad.

Att en majoritet av företagen saknar kollektivavtal drabbar inte bara kommunens ekonomi, utan också de företag som har kollektivavtal.

– Det är ojust mot de företag som värdesätter ordning och reda. Lönerna ligger lägre och kommunen har fler heltidsanställda än vad de utan kollektivavtal har. Så det är klart att det är mer lönsamt att driva företag om man lägger sig på samhällets lägsta nivåer, avslutar Murad.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

Så mycket får Örebro

Pressmeddelande om Vänstermiljarderna

Murad-på-presskonferensVänsterpartiets välfärdsmiljarder ger nära 89 miljoner kronor till Örebros välfärd. 85 miljoner kronor kommer till regionen och länets kommuner får totalt 293 miljoner kronor att använda i välfärden. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

– För Örebro kommuns del innebär det 89 miljoner kronor för 2017. Det innebär ett mycket viktigt tillskott och vi kommer använda dessa extra resurser till att anställa fler händer, fötter och hjärtan i äldreomsorgen, barnomsorgen, socialtjänst och skolan, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

– Nu tar tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Murad Artin (V).

– Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett
privatiseringsexperiment som exempelvis Lov (lagen om valfrihetssystem) säger Murad Artin (V).

Orebro lanHur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting.

– Vi förutsätter att socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare, avslutar Murad Artin (V).

De tio miljarderna fördelas i huvudsak enligt en fördelningsnyckel som ger kommunerna 70 procent, medan landstingen får 30 procent. Av det tillskott som fördelas med särskild hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

Miljoner kan gå till Örebro från Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

V-logga_CMYK_Rod

Vänstermiljarderna

Knappt 100 miljoner kronor mer till Örebro kommun kan det bli efter att Vänsterpartiet har förhandlat fram mer pengar till välfärden. Det innebär att fler skulle kunna anställas i barn- och äldreomsorg, att omsorgen skulle kunna bli bättre och att skola och socialtjänsten kan få mer resurser.

– Om alla medel används till anställningar skulle det kunna motsvara cirka  250 undersköterskor i omsorgen i Örebro. Det skulle ge både bättre arbetsmiljö, fler i sysselsättning och förbättra omsorgen om våra äldre, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet hade som krav i sina förhandlingar med regeringen att 10 miljarder skulle gå till välfärden, till kommuner och landsting och regioner. Och 10 miljarder blev det. Utan att några fasta besked kommit om exakt siffra skulle det baserat på befolkningsmängd ge Örebro 98 miljoner.

Vänstermiljarderna som ska delas ut är permanenta, vilket är en förutsättning för att kommuner och landsting ska våga anställa. Tack vare dessa vänstermiljarder kan de nästa år anställa omkring 25 000 fler i välfärden i hela landet.

– Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett privatiseringsexperiment som Lov (lagen om valfrihetssystem) säger Murad Artin (V).

Hur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting.

­– Själv hoppas jag ju att det blir en rejäl summa till hemvården och till barnomsorgen, det vill säga till de äldsta och de yngsta. Inom hemvården har vi på senare tid sett många brister när det gäller arbetsmiljö och stress. Vi behöver satsa på personalen för att öka kvalitén på omsorgen, säger Murad Artin (V).

­­–Vi förutsätter att Socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare, avslutar Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

 

 

V: ARBETSFÖRHÅLLANDENA I HEMVÅRDEN ÄR OHÅLLBARA

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad (V) OppositionsrådVi i Vänsterpartiet oroas över situationen inom Örebro kommuns hemvård och varningssignalerna om att allt inte står rätt till kommer från flera håll. De båda fackförbunden Kommunal och Vision har lämnat in flera anmälningar till Arbetsmiljöverket kring den dåliga arbetsmiljön för flera yrkesgrupper och chefer.

– Det är alarmerande signaler och jag hoppas att ansvarigt kommunalråd Rasmus Persson (C) nu börjar lyssna på Örebroarna och inte bara sin och sitt partis ideologiska kompass. Vi är allt fler som har fått nog av hans politiska experiment. I slutänden går det inte att komma ifrån att det är de äldre som kan bli lidande, när personalen inte mår bra, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

Ute på arbetsplatserna slits personalen ut och många är långtidssjukskrivna. På grund av underskott tas inga vikarier in och situationen för personalen är ofta ohållbar. Vi får även rapporter om att rutinerad personal söker sig bort från hemvården och att färre vill ge sig in i yrket. Även enhetscheferna har en arbetsmiljö med stora psykiska påfrestningar och upplever en miljö där de inte vågar säga vad de tycker.

– Det är mycket allvarligt om Örebro Kommun upplevs som en dålig arbetsgivare. Kommunen har det fulla ansvaret för att vårt samhälle fungerar på ett bra sätt och med 12000 anställda är kommunen också vår största arbetsgivare. Kommunen har stora rekryteringsbehov och det vore väldigt negativt om man inte längre ser Örebro kommun som en attraktiv och seriös arbetsgivare, menar Murad Artin.

Vänsterpartiet har ett stort engagemang i frågan och lämnar idag in en interpellation till kommunfullmäktige angående arbetsmiljön inom hemvården. Och å torsdag den 31 mars kl 18.30 i Kulturhuset, arrangerar Vänsterpartiet en diskussionskväll med företrädare från fackförbunden Kommunal och Vision.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

Öbo ska sälja 300 bostäder

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

.

Murad Artin (V) Kommunalråd

På Örebrobostäders styrelsemöte i går beslöts att gå vidare med försäljningen av 300 av Öbos studentbostäder. Vänsterpartiet röstade emot.

Vi är emot utförsäljningar av det här slaget främst eftersom vi är rädda att det kommer leda till en ännu värre brist på studentbostäder i framtiden. Staten går in med stöd för att kommunerna ska bygga fler studentbostäder, men Örebro vill sälja sina. Det är inget bra. Men jag är rädd att vi är det enda partiet som vill stoppa, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

På styrelsemötet beslöts att det i försäljningen ska vara viktigt att den som köper ska vilja fortsätta hyra ut bostäderna till studenter vilket Vänsterpartiet också tycker.

Men det är svårt för Öbo att tvinga någon att driva det som studentlägenheter när försäljningen väl är gjord. Dessutom kan fastigheter lätt säljas vidare till tredje part, eller omvandlas till bostadsrätter. Så någon garanti ger det inte även om vi skriver så i direktiven nu, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet och Murad Artin har en ersättarplats i Örebrobostäders styrelse men på torsdagens sammanträde fick han tjänstgöra som ordinarie och reserverade sig emot direktivet att fortsätta med försäljningsplanerna av 300 studentbostäder.

Det är skadligt för bolagets anseende. Och ur ett ekonomiskt perspektiv inom bolaget är det kortsiktigt att byta fastigheter som bidrar till bolagets värde mot engångsintäkter. Dessutom riskerar detta att göra att Örebro som är rödlistad utifrån bostadssituationen för studenter blir ännu sämre att flytta till som student, säger Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 0703-760398

Vänsterpartiet svarar Örebro Volley

Tack för ert raka och uppriktiga brev. Jag och Vänsterpartiet svarar mer än gärna på detta eftersom vi håller med om att kommunen inte fördelar marknadsföringsmedlen med ett jämställdhetsperspektiv. 

V-logga_CMYK_Rod

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO

Vi har också påtalat detta vid olika tillfällen i politiken. För cirka ett år sedan tog jag som ordförande i jämställdhetsdelegationen upp detta med dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Lena Baastad (S) som då sade att frågan hade lyfts vidare till ÖLIF för att klubbarna skulle komma överens. Vad som sedan hände har åtminstone inte jag fått någon rapport om. Nu efter att jag fått ert brev så har jag bett tjänstemän att återkoppla till mig hur det går med frågan.

Så sent som för ett par veckor sedan påtalade jag för S-ledningen att det är orimligt att det i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 står att stödet till kvinnlig elitidrott ska öka till 23%. Att stödet ska öka är ju rätt, men att sätta målet för året så lågt som till 23% känns orimligt i en kommun som i övrigt ligger långt framme med styrningsfrågor som jämställdhetsbudgetering för de kommunala verksamheterna. Vi har inte ställt oss bakom den planen.

Det är som ni också skriver inte en naturkraft som i dag gör att kvinnliga och manliga elitidrottares förutsättningar ser så olika ut, eller att publiksiffrorna ser olika ut. Det beror på hur de ekonomiska förutsättningarna kring mäns och kvinnors elitidrott ser ut och skiljer sig åt. Att det skulle vara ett större ”allmänintresse” för fotboll som spelas av herrar än samma sport spelad av damer beror naturligtvis delvis på den gamla trista traditionen men också till stor del på hur sporten marknadsförs och stöttas. Detta är något som vi kan förändra. Och vi ser precis som ni att kommunen har ett stort ansvar här. Både när det gäller jämställd fördelning av bidrag till barn och ungdomsidrott men även till elitklubbarna.

Det är möjligt att det är rimligt att det skiljer i marknadsföringsstöd mellan klubbar som befinner sig på olika nivåer i ligor, serier osv, men det är helt orimligt om det är spelarnas kön som är det avgörande. Kanske ligger hela felet i att stödet till elitklubbarna baseras på marknadsföring för Örebro kommun. Det befäster redan fastställd ordning om att t ex ÖSK:s matcher ska få mest pengar eftersom det där finns störst marknadsföringsmöjligheter för Örebro då publiksiffror och medieexponeringen är hög.

Vi behöver se över fördelningen av marknadsföringspengarna och se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv med. Kommunens stöd till idrotten behöver ses över så att det öppnar upp för mångfald och jämställdhet i både bredd- och elitidrott.

 

Murad Artin, oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro

(Ett uttalande från oss från 2014 kan ni läsa här: http://orebro.vansterpartiet.se/?p=7171)

Här kan ni ladda hem brevet från Örebro Volley till Örebros politiker angående elitidrotten i Örebro!

INGET FÖRSÖK MED 6 TIMMARS ARBETSDAG

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

.

Murad Artin (V) Kommunalråd

Vid gårdagens kommunfullmäktige debatterades Vänsterpartiets motion om att införa ett försök med sex timmars arbetsdag. Syftet är att en enhet inom vård- och omsorg ska införa förkortad arbetstid för att utvärdera effekterna för personal, ekonomi och de boende.

  • Som samhällen har vi förkortat vår arbetstid löpande under historien, men väldigt lite har hänt de senaste hundra åren. Det är synd, för vi ser stora behov av det runt om i kommunen, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.

I de försök som görs runt om i Sverige ser man många exempel på positiva effekter av kortare arbetstid. Den vetenskapliga rapport som sammanställts av försöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg, visar på att de fördyringar som projektet bär med sig snabbt omvandlas till intäkter för kommunen.

  • Det är jättepositiva siffror man kan se. Sjukskrivningar och övertidsarbetet försvinner i snabb takt. De anställda mår mycket bättre på jobbet och upplever att deras livskvalité förbättrats jättemycket. Med ett sådant här projekt skulle vi kunna lära oss vilka effekter det skulle kunna få i Örebro kommun, fortsätter Murad

Efter en lång debatt röstades motionen ned. Minoritetsstyret med S, C och Kd fick med sig även den borgerliga oppositionen.

  • Det är jättesynd att styret inte vågar gå före och införa ett försök. Det är samma argument som vanligt. Det handlar bara om pengar och man verkar vara blind för alla de positiva effekterna som finns med sex timmars arbetsdag. Till och med de ekonomiska, avslutar Murad Artin.

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) oppositionsråd, 0703-760398

 

1 2 3 16
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött