Äldre

1 2 3 5

Styret lyssnar på Vänsterpartiets kritik

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad Artin (V) Oppositionsråd

Under en presskonferens idag meddelande minoritetsstyret med S, C och Kd att man kommer att se över systemet med privatiseringar inom hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vänsterpartiet har kritiserat systemet ända sedan det infördes och har löpande lyft upp alla de problem det medfört. Framförallt har LOV inom omsorgstjänster medfört enorma ekonomiska underskott och en närmast kollapsad arbetssituation för personalen, sedan det infördes 2014. Och valfriheten man pratat om har framförallt gällt företagen och inte för de äldre.

  • Det känns som flera förlorade år och hundratals miljoner av våra skattepengar har runnit iväg till övervinster i privata företag samtidigt som kommunens personal går på knäna. Det var dålig politik när det infördes och det får verksamheten lida för nu, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Läs mer

Ett vinsttak i välfärden är bra för Örebro

Pressmeddelande21429407204_292d2988bf_o

–7 procent är egentligen ett för högt tak, så jag hoppas så klart på ett ännu lägre för att säkerställa att skattemedel inte går till vinster, säger Murad Artin (V).

 I dag tisdag presenterades välfärdsutredningen eller vinstutredningen som den också kallats ”ordning och reda i välfärden” som är ett resultat av en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringspartierna. För Vänsterpartiets Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro är det en efterlängtad utredning. Läs mer

Miljoner kan gå till Örebro från Vänsterpartiet

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

V-logga_CMYK_Rod

Vänstermiljarderna

Knappt 100 miljoner kronor mer till Örebro kommun kan det bli efter att Vänsterpartiet har förhandlat fram mer pengar till välfärden. Det innebär att fler skulle kunna anställas i barn- och äldreomsorg, att omsorgen skulle kunna bli bättre och att skola och socialtjänsten kan få mer resurser.

– Om alla medel används till anställningar skulle det kunna motsvara cirka  250 undersköterskor i omsorgen i Örebro. Det skulle ge både bättre arbetsmiljö, fler i sysselsättning och förbättra omsorgen om våra äldre, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet hade som krav i sina förhandlingar med regeringen att 10 miljarder skulle gå till välfärden, till kommuner och landsting och regioner. Och 10 miljarder blev det. Utan att några fasta besked kommit om exakt siffra skulle det baserat på befolkningsmängd ge Örebro 98 miljoner.

Vänstermiljarderna som ska delas ut är permanenta, vilket är en förutsättning för att kommuner och landsting ska våga anställa. Tack vare dessa vänstermiljarder kan de nästa år anställa omkring 25 000 fler i välfärden i hela landet.

– Nu hoppas jag bara att ledningen i Örebro använder pengarna klokt och inte låter dem försvinna i ännu ett privatiseringsexperiment som Lov (lagen om valfrihetssystem) säger Murad Artin (V).

Hur pengarna ska användas är nämligen upp till varje kommun och landsting.

­– Själv hoppas jag ju att det blir en rejäl summa till hemvården och till barnomsorgen, det vill säga till de äldsta och de yngsta. Inom hemvården har vi på senare tid sett många brister när det gäller arbetsmiljö och stress. Vi behöver satsa på personalen för att öka kvalitén på omsorgen, säger Murad Artin (V).

­­–Vi förutsätter att Socialdemokraterna i Örebro diskuterar fördelningen med oss eftersom det är vi som är avsändare, avslutar Murad Artin (V).

För mer information kontakta:
Murad Artin (V) Oppositionsråd, 0703760398

 

 

Kvinnor i kläm när hemtjänsten privatiseras

V Martha

Martha Wicklund (V)

Martha Wicklund (V) Örebro, i en debattartikel, ETC Örebro

Det är kris inom hemtjänst och hemvård i Örebro kommun. Vi får allt fler rapporter och vittnesmål från personal om hur illa ställt det är. Personalen slits ut och går i väggen och många anställda varslar om att de inte ser någon framtid inom yrket. Som inom många yrken där kompetens och rutin ofta är avgörande för kvalitén i verksamheten, är det just de mest rutinerade som försvinner först. Det är också en stor yrkesgrupp med låga löner och stor andel kvinnor som får ta smällen.

Så trots att den styrande minoriteten i Örebro kommun med Centerpartiet och Rasmus Persson i spetsen pratar om att skapa ’Sveriges bästa äldreomsorg’, så är det inte en verklighet varken för majoriteten av kommunens äldre och framförallt inte för de anställda.

Det tydligaste och största problemet inom äldreomsorgen i kommunen är privatiseringen av hemtjänsten. En allt större del av verksamheten sköts av privata företag som tar marknadsandelar från kommunen, som därmed allt mer tappar helhetsgreppet för omsorgen av de äldre. Privatisering kostar pengar och hundra miljoner kronor ska skäras bort från kommunens organisation och det resulterar i färre händer och fötter i verksamheten. De som är kvar får springa allt snabbare. Läs mer

Sluta jaga personalen!

Martha Wicklund (V) Örebro, i en debattartikel, Örebroarn

V Martha1

Martha Wicklund (V)

Det bubblar inom hemtjänsten i Örebro kommun. På sistone har vi politiker fått både telefonsamtal och epostmeddelanden, både från de som är anställda inom kommunen och från anställda hos privata företag. Vi har också varit ute på arbetsplatser och flera vill vara anonyma och känner inte att de kan prata med sina chefer eller ägare, med risk att förlora arbeten eller andra repressalier.

På vissa håll och kanter får vi höra att hälften av alla anställda på en enhet är sjukskrivna! Det är svårt att få ut semester när man behöver och ibland tar man heller inte in några vikarier, på grund av kommunens dåliga ekonomi och att man ska ”krympa kostymen”.

Flera av de alarmerande rapporterna vi får från anställda inom kommunens hemvård är att stress och psykiska ohälsa skjuter i höjden. En stor anledning till det är IT-systemet TES. I TES räknar, mäter och planeras personalens dagar in i minsta detalj. 9 minuter hos Agda, 1 minuts transport och 11 minuter hos Gösta. Inget utrymme och flexibilitet finns att stanna kvar hos äldre som skulle behöva det just den dagen. Vi får också rapporter om hur dåligt TES är på att planera rutter och transportvägar, vilket skapar enorm stress för personalen som inte hinner med. Systemet är klumpigt och spretigt och suger administrativa resurser från arbetslaget, som annars kunde läggas på omsorg av de äldre. Läs mer

De prioriteras i V-budgeten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

De prioriteras i V-budgeten

Vänsterpartiet Örebro – Budget 2016

De äldsta och de yngsta Örebroarna prioriteras i Vänsterpartiets budget för 2016. Höjda löner och bättre arbetsvillkor blir det också inom kvinnodominerade yrken.

– Det är i barn- och äldreomsorgen och i skolan som behoven är allra störst i Örebro. Hur skulle vi kunna dra ner där när vi vet att det är barnen och våra gamla som drabbas? Det var självklart för oss att hitta sätt för att inga besparingar eller sk ”omprövningar” skulle göras inom de områdena. Där S, C och Kd drar ner satsar vi i stället, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

I Vänsterpartiets budget finns också medel tillsatta för att avskaffa de delade turerna i omsorgspersonalens schema liksom målet att halvera timanställningarna för att ersätta med trygga jobb där de anställda har rätt till schema, semester och fritid. Heltidsjobb ska alltid vara en rättighet.

– Att införa sex timmars arbetsdag har på flera håll där det genomförts inneburit att personalen mår bättre och kan göra ett bättre jobb. Vi vill göra detta för att vara långsiktiga i personalförsörjningen, men också för att se till att omsorgen blir bättre. Vi vill införa det på prov inom en typiskt kvinnodominerad arbetsplats som på en omsorgsenhet, säger Murad Artin (V). Läs mer

De äldre och kvinnorna är förlorare i (S) budgetförslag i Örebro

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad (V) Oppositionsråd

Murad Artin (V) oppositionsråd

Socialdemokraterna signalerar att de vill höja hyror och avgifter för äldre och funktionsnedsatta. De vill stoppa våra vikarier att bli ”inlasade” och de vill möjliggöra för utförsäljningar av Öbo-bostäder.

– Det här är åtgärder som vi aldrig skulle kunna ställa upp på, säger Murad Artin (V).

Hyresnivåerna för boende i vårdboende eller gruppboende ska ses över, med andra ord höjas. Avgifter och taxor inom vård och omsorg ska ses över, med andra ord höjas.

– Det är fel att det är våra äldre och de som är beroende av vår omsorg som ska få högre avgifter och hyror. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att just dessa måste fredas. De har redan låga inkomster och små eller inga marginaler. Och vi vet redan att det är kvinnorna som har lägst pension och drabbas värst, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin.

I budgeten ser vi också hur styrande partier vill stoppa vikarier från att bli ”inlasade” och senare anställda i kommunen.

– Det handlar naturligtvis om att S, C och Kd bestämt sig för att privatisera kommunal verksamhet, särskilt i hemvård och äldreomsorg. Då vill de inte ha fler anställda utan kastar hellre ut dem på en osäker otrygg arbetsmarknad. De flesta av de här är kvinnor, säger Murad Artin (V). Läs mer

Kommer statens pengar de äldre i Örebro till del?

Murad Artin (V) oppositionsråd och Martha Wicklund (V) ledamot Programnämnd Social Välfärd, i en debattartikel, NA

V-Martha & MuradVänsterpartiet gör skillnad och har i budgetförhandlingarna med regering lyckats få igenom flera viktiga reformer för välfärden i Sverige. En av dem vi är extra stolta över är ett extra tillskott till personal inom äldreomsorgen i kommunerna i form av ett riktat statsanslag. För Örebro kommuns räkning handlar det om drygt 13 MKR, ett välbehövligt tillskott till verksamheter med stora behov. Vi i Vänsterpartiet har tidigare uppmärksammat hur det bland annat fattas nattpersonal på vissa avdelningar, vilket skapar en osäker tillvaro för många av våra äldre, och en väldigt stressig arbetssituation för den knapphändiga personalen som måste springa allt fortare.

Men den styrande minoriteten med S, Kd och Centerpartiet, som ansvarar för vård- och omsorgsförvaltningen, har nu istället aviserat stora neddragningar på personal inom förvaltningen. Upp till hundra årsheltider ska bort! Hur många individer det handlar om, som blir av med sina jobb och sin försörjning, vet vi inte. Läs mer

1 2 3 5
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött