Årsmöte, medlemsmöten

 

(för övriga aktiviteter se sidan Kalendarie)

 

 Medlemsmöte, Vänsterpartiet Örebro

Dag: 2018-01-28

Tid: 13.00–17.00

Plats: ABF, Fredsgatan 18, Örebro

DAGORDNING

 

 • 1 Mötets öppnande

 

 • 2 Val av mötesfunktionärer
 1. a) Mötesordförande
 2. b) Mötessekreterare
 3. c) Protokolljusterare och tillika rösträknare, 2 st

 

 • 3 Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor

 

 • 4 Fastställande av röstlängd

 

 • 5 Val av ombud till Distriktsårskonferensen

 

 • 6 Val av ersättare till Gymnasienämnden

 

 • 7 Fastställande av lista till kommunfullmäktige

 

 • 8 Övriga frågor

 

 • 9 Mötets avslutande

 

 

DAGORDNING

 Årsmöte, Vänsterpartiet Örebro

Dag: 2018-02-18

Tid: 13.00–17.00

Plats: ABF, Fredsgatan 18, Örebro

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesfunktionärer
 1. a) Mötesordförande
 2. b) Mötessekreterare
 3. c) Protokolljusterare och tillika rösträknare, 2 st
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Årsmötets behöriga utlysande
 • 6 Verksamhetsberättelse
 • 7 Ekonomisk berättelse
 • 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • 9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • 10 Verksamhetsinriktning 2018
 • 11 Budget 2018
 • 12 Nomineringstidens avslutande
 • 13 Val av ordförande
 • 14 Val av övriga ledamöter till styrelsen, 4 st
 • 15 Val av ersättare till styrelsen, 3 st
 • 16 Val av revisorer
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Mötets avslutande

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kampanja som Bernie Sanders
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött