Kommungruppen

 

Murad Artin

Uppdrag: Oppositionsråd och gruppledare, Kommunfullmäktige – led, Kommunstyrelsen – led, Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt – ers, Jämställdhetsdelegationen – ordförande, Krisledningsutskottet – ers. Örebro Rådhus AB – suppl, Örebrobostäder – suppl, ÖBO Omsorgsfastigheter AB – suppl, FOA-kommittén – led.

Epost: [email protected]

Tele: 019-21 11 19 ; 070-376 03 98

———————————————————————————————————————

Jessica Carlqvist

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, kommunstyrelsen – ers, Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt – led, Programnämnd Samhällsbyggnad – led, Krisledningsutskottet – ers

Epost: [email protected]

Tele: 073-325 63 86

———————————————————————————————————————

Cecilia Lönn Elgstrand

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, Kommunfullmäktige-valberedning – ers, Programnämnd barn och utbildning – led, Valnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-699 13 99

———————————————————————————————————————

Martha Wicklund

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, Programnämnd Social välfärd – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-246 99 46

———————————————————————————————————————

Stefan Nilsson

Uppdrag: Kommunfullmäktige – ers, Programnämnd samhällsbyggnad – ers, Vigselförrättare – övr

Epost: [email protected]

Tele:

——————————————————————————————————————

Hans Holberg

Uppdrag: Kommunfullmäktige – ers, Kommunfullmäktige-valberedning – led, Byggnadsnämnden – ers,

Epost: [email protected]

Tele:073-066 90 90

———————————————————————————————————————

Marie Krantz

Uppdrag: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-547 41 35

———————————————————————————————————————

Matilda Fredriksson

Uppdrag: Programnämnd barn och utbildning – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Nadia Abdellah

Uppdrag: Programnämnd social välfärd – ers,

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Christina Hermansson Plaçon

Uppdrag: Landsbygdsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 072-718 03 27

———————————————————————————————————————

Birgitta Karlsson-Feldgrill

Uppdrag: Nämnden för funktionshindrade – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-655 47 11

———————————————————————————————————————

Lisbeth Lund

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd väster – led, Överförmyndarnämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Gunnel Lindblom

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd öster – led

Epost: [email protected]

Tele: 076-318 56 09

———————————————————————————————————————

Nadia Moberg

Uppdrag: Förskolenämnden – led, Tingsrätten – led.

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Åsa Häggström

Uppdrag: Grundskolenämnden – led, Tingsrätten – led.

Epost: [email protected]

Tele: 070-747 00 86

———————————————————————————————————————

Pär Ljungvall

Uppdrag: Gymnaasienämnden – led, Futurum Fastigheter i Örebro AB – suppl

Epost: [email protected]

Tele: 076 – 786 90 10

———————————————————————————————————————

Maria Westerholm

Uppdrag: Byggnadsnämnden – led, Örebroporten AB – suppl

Epost: [email protected]

Tele: 073-348 05 89

———————————————————————————————————————

Nadja Awad

Uppdrag: Fritidsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Kåge Svensson

Uppdrag: Kulturnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-692 68 37

———————————————————————————————————————

Tore Mellberg

Uppdrag: Kulturnämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Linn Josefsson

Uppdrag: Tekniska nämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-046 00 84

———————————————————————————————————————

Gösta Örtensjö

Uppdrag: Stadsrevisionen – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-910 75 76

——————————————————————————————————————

Barbara Komnik

Uppdrag: Socialnämnd väster – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-022 38 26

———————————————————————————————————————

Louise Ornell

Uppdrag: Socialnämnd öster – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Andreas Lupieri

Uppdrag: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – ers,

Epost: [email protected]

Tele: 076-339 54 69

———————————————————————————————————————

Ewa Sohlborg

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd väster – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Jonas Ohlsson

Uppdrag: Fritidsnämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Mahdi Warsama

Uppdrag: Förskolenämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 072-298 09 52

———————————————————————————————————————

Sara Eriksson

Uppdrag: Miljönämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Tore Mellberg

Uppdrag: Tekniska nämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Mats Nilsson

Uppdrag: Miljönämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-496 41 10

———————————————————————————————————————

Per-Åke Wilen

Uppdrag: Grundskolenämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-583 68 28

———————————————————————————————————————

Sunil Jayasooriya

Uppdrag: Landsbygdsnämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Anna Olowsson

Uppdrag: Gymnasienämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Andrej Wicklund

Uppdrag: Nämnden för funktionshindrade – ers

Epost: [email protected]

Tele: 073-939 79 18

———————————————————————————————————————

Malin Tinjan

Uppdrag: Länsmusiken i Örebro AB – suppl, Tingsrätten – led

Epost:

———————————————————————————————————————

Per Hector

Uppdrag: Tingsrätten – led

Epost:

———————————————————————————————————————

Gustav Brantedal

Uppdrag: Vigselförrättare – övr

Epost:

Tele: 073-751 24 13
———————————————————————————————————————

 

Kampanja som Bernie Sanders
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun
Budget Örebro kommun 2018
Budget Örebro kommun 2018
Samhällsmagasinet Rött
Samhällsmagasinet Rött