Vänsterpartiet Örebro

Utbildning och klimat i Kvinnersta

Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill satsa på framtiden genom utbildningar och näringslivssatsningar inom klimatområdet. Platsen ska vara i Kvinnersta.

-Vi ser hur Kvinnerstaområdet skulle kunna bli ett nav för en framtida arbetsmarknad där det gröna och miljön står i centrum. Det kan handla om gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar med inriktningar på ekologiska livsmedel, miljöteknik med mera men också på andra utvecklingsprojekt där näringslivet är inblandat, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

Vänsterpartiet går till val på att kommunen bör vara med och starta ett miljöjobbcentrum i samarbete med näringslivet, regionen, universitetet, arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad arbetslöshet. Satsningen kan också handla om att ta tillvara på kompetens från andra länder.

-Det finns människor som kommit hit med kunskap både inom lantbruk, klimat och teknik och erfarenhet av innovationer från andra länder och här kan vi hitta sätta att mötas, säger Murad Artin.

Satsningen skulle också kunna handla om att stötta näringslivet att satsa inom klimat och miljöområdet både för lokala och nya företag. Även om integration. Förhoppningen är naturligtvis också fler jobb.

-Det finns vissa planer på att bygga en travbana i Kvinnersta. Det skulle ha negativ inverkan på miljön och öka biltrafik, ta mycket mark i anspråk och dessutom gynna en sport där hästar pressas hårt. Vårt förslag är bättre, säger Murad Artin (V).

 

 

Experimentet  i omsorgen kostar 100 miljoner

Pressmeddelande

Det är illa att den dåliga styrningen får fortsätta, menar Murad Artin efter beslutet om att täcka underskottet som orsakats av privatiseringarna i äldreomsorgen i Örebro.

På tisdagen beslutade kommunstyrelsen om att lägga 100 miljoner kronor till äldreomsorgen.  På samma möte presenteras en prognos om att programnämnd social välfärd går med 100 miljoner back i slutet av året. Läs mer

Nu är arvodesfrågan upp till 65 ledamöter i fullmäktige

Murad Artin (V). Foto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Kommunstyrelsen i Örebro beslutade i dag att höja kommunalråd
och kommunstyrelsens ordförandes arvoden med cirka 10%.
Vänsterpartiets Murad Artin sätter sitt hopp till att
kommunfullmäktige stoppar detta.
– Nu ligger bollen hos ledamöterna i kommunfullmäktige och jag
hoppas att vi är en majoritet som inte kommer rösta för denna
höjning, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet. Läs mer

Kommunalråden i Örebro vill höja sina egna löner med 6-7 000 kronor i månaden

Murad Artin (V). Foto: Sofie Isaksson.

Kommunalråden i Örebro kommer lägga fram ett förslag om att höja sina arvoden. Vänsterpartiet motsätter sig detta.

-Vänsterpartiet och jag själv tycker att det är en dålig idé i ett samhälle där skillnaderna ökar mellan de som har väldigt mycket och de som har lite, säger Vänsterpartiet oppositionsråd Murad Artin.

Förslaget som läggs fram av partiföreträdarna till kommunstyrelsen i juni innebär att alla kommunalråd kommer ha lika högt arvode som i riksdagen, dvs 65 400 kronor i månaden. Kommunstyrelsens ordförande kommer att få 110 % av ett riksdagsarvode, dvs cirka 72 000 kronor i månaden.

-Det blir en löneökning på minst 7 000 kronor för kommunstyrelsens ordförande och minst 6 000 för ett kommunalråd. Vilken annan kategori av anställda i Örebro kommun får så höga löneökningar? Inte är det undersköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer i alla fall, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet driver sänkta arvoden för riksdagsledamöter redan.

-Att vara kommunalråd eller partiföreträdare är ett tufft uppdrag ibland som egentligen varken innebär helgledigt eller semester. Telefonen måste alltid vara på. Men det går inte komma ifrån att det är väldigt höga arvoden och att höja dessa kan jag och Vänsterpartiet inte acceptera.

 – Vänsterpartiet vill minska klyftorna i samhället. Därför tycker vi att det inte är rätt väg att höja redan höga inkomster, säger Murad Artin (V).

 

Detta går Vänsterpartiet till val på i Örebro

Murad Artin, Martha Wicklund, Linn Josefsson och Cecilia Lönn Elgstrand kandiderar till kommunfullmäktige i Örebro.

Vänsterpartiet vill styra med trygg välfärd och sex timmars arbetsdag

­-Vårt mål är att styra Örebro med rödgrön politik, säger Murad Artin (V). 

Vänsterpartiets fokus är att minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan människor i olika bostadsområden.

-Det är viktigt för när Örebro blir mer jämlikt blir människorna mer delaktiga i samhället och tryggheten ökar, säger Martha Wicklund, etta på Vänsterpartiets kommunlista i Örebro.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för en bra välfärd. Men det innebär en del förändringar emot dagens läge i Örebro.

-När det gäller äldreomsorgen måste den vara trygg och då fungerar det inte med de privatiseringar som alla andra partier drivit igenom och vill fortsätta med, säger Martha Wicklund. Läs mer

Brickebacken och norr behöver bad!  

 

Pressmeddelande

Det behövs ett bad både i Brickebacken och på norr, menar Vänsterpartiet som kommer att driva frågorna i valet.

 -Självklart måste vi satsa på bad i Brickebacken. Det skulle vara riktigt illa för Brickebacken och de som bor i närheten om badet skulle stängas ner. Ett helt nytt bad är vårt förstahandsalternativ, säger Murad Artin oppositionsråd (V).

-Där bor många barnfamiljer, studenter, pensionärer och helt vanliga människor som kan och vill använda badet för simträning, motion eller lek. Det ligger ju också nära andra områden vars invånare kan använda badet, exempelvis Brickeberg, Norra Bro, Adolfsberg, Almby, Tybble, Ormesta, Näsby osv men också landsbygd söderut, säger Murad Artin. Läs mer

Hon huvudtalar 1 maj i Örebro

Pressmeddelande

 Vänsterpartiets huvudtalare på 1 maj är Mia Sydow Mölleby, riksdagens gruppledare och riksdagsledamot från Hallsberg.

Martha Wicklund, 1:a namn på Vänsterpartiets kommunlista i Örebro och Jonas Ohlsson från Ung vänster Örebro län talar också.

 Först i Vänsterpartiets tåg går Kulturskolans blåsorkester, därefter kommer vad som Vänsterpartiet själva hoppas på ­­– Örebros samt århundradets största och längsta 1 maj-tåg. Läs mer

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött