Vänsterpartiet Örebro

V vill satsa 6 mkr på höjd kvalité i Örebros färdtjänst

Pressmeddelande

Färdtjänst är dyrare än kollektivtrafik. Det vill Vänsterpartiet göra något åt, som ett led i arbetet med att skapa ett jämlikt Örebro. Vänsterpartiet vill se ett samhälle där alla invånare får det stöd och den service de har rätt till. För många personer med funktionshinder, är den här rätten inte lika självklar.  Vänsterpartiet vill lägga 6 MKR av det ökade skatteutrymmet som aviserades nyligen, för att höja kvalitén inom färdtjänsten. Läs mer

S säger nej till minskade löneklyftor i Örebro

Pressmeddelande

-Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en knäckfråga för att nå jämställdhet, säger Murad Artin (V), oppositionsråd i Örebro och ordförande i jämställdhetsdelegationen i kommunen.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att minska lönegapet mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Det är i kvinnodominerade yrken där lönerna är som lägst och de behöver höjas om vi ska få ett jämställt samhälle, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet föreslår att Örebro kommun ska se till att det i lönepolicyn från 2019 skulle finnas förslag som långsiktigt minskar löneklyftorna. Att det tillslut skulle se ut så att den som tjänar mest i kommunen inte tjänar mer än tre gånger så mycket som den med lägst lön. Läs mer

Efter metoo är det dags för förändring

Pressmeddelande
Det går inte låta alla dessa vittnesmål vara förgäves. Om inte nu så när ska vi annars få stopp på det sexuella, fysiska och psykiska våldet mot flickor och kvinnor?
– Förskolor och skolor måste vara fria från sexualiserat våld
och kränkningar. I och med uppropet #tystiklassen har det
visat sig att barn blivit utsatta även i dessa miljöer vilket
inte är acceptabelt. Det måste vi göra något åt, säger
Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Örebro Cecilia
Lönn Elgstrand.

Vänsterpartiet kräver, sedan flera år, att all personal ska få
utbildning inom genus, jämställdhet och normkritik. Vi vill också
att högstadie- och gymnasieskolor ska jobba tematiskt kring
könsroller och framförallt machokulturen (se inlämnad motion).
Nu tror vi att fler fått upp ögonen för problemen och är beredda
att lyssna på förslagen, menar Cecilia Lönn Elgstrand (V).

– Det handlar om att göra något åt strukturen i hela samhället.
Om vi ger signalerna redan till barnen i förskolan om hur vi
ska vara mot varandra, så kommer ingen framöver tro att
det är okej att tafsa, trakassera eller våldta.

-När det gäller de äldre barnen och ungdomarna handlar det också om
att skolan får ta ansvar när tex porrindustrin och internet lär ut en
väldigt våldsam bild av sex som barn får kontakt med tidigt.
– Vi måste verkligen se till att sex- och
samlevnadsundervisningen och andra ämnen kan bemöta
detta och visa hur sex kan vara och att det alltid ska handla
om samtycke. Det är jätteviktigt.

 

Våra förslag:

Gn ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Fsk ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Gy ledamotsinitiativ stoppa sexuella trakasserier

Kontakt: Cecilia Lönn Elgstrand (V) 0765-511094
Ledamot för Vänsterpartiet i programnämnd barn och utbildning
samt i Örebro kommunfullmäktige.

Nu finns pengar för 6 timmars arbetsdag i Örebro kommun

Pressmeddelande 

–Skatteintäkterna ökar för Örebro kommun vilket är glädjande för oss. Då tycker vi att det är dags att satsa på 6 timmars arbetsdag, säger Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin (V).

20 miljoner kronor vill Vänsterpartiet satsa på sänkt arbetstid av de 87 miljoner som tillkommer under 2018 i ökade skatteintäkter. Läs mer

Martha Wicklund och Murad Artin i topp på fullmäktigelistan

Vänsterpartiets topp 10. Från vänster längst bak: Cecilia Lönn Elgstrand, Ingemar Savonen, Johannes Nilsson, Stefan Nilsson, Matilda Fredriksson, Sunil Jayasooriya, Martha Wicklund, Murad Artin, Linn Josefsson. Saknas på bilden gör Faisa Maxamed.

Pressmeddelande

Martha Wicklund och Murad Artin toppar Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktigevalet i Örebro. Tidigare idag antog Vänsterpartiet i Örebro sin lista till valet till Kommunfullmäktige 2018. Valberedningens förslag antogs med full enighet av medlemmarna. Högst upp på listan står Martha Wicklund följt av Murad Artin. Martha är idag partiets socialpolitiska talesperson och Murad är gruppledare och kommunalråd och båda sitter idag i Kommunfullmäktige.

– Jag känner mig otroligt glad att medlemmarna har gett mig det här förtroendet. Vi har väldigt många bra kamrater att välja på inom partiet och jag tycker att valberedningen har fått till ett fantastiskt bra lag nu inför valet. Det är en otrolig bredd av kompetenser och olika politiska intressen i toppen. Jag är riktigt peppad på att dra igång valrörelsen nu, säger Martha Wicklund

– Det är väldigt hedrande att få det här erkännandet av partiets medlemmar. Jag tolkar förtroendet som att föreningen tycker att vi gjort ett bra jobb under den här mandatperioden. Det finns väldigt många kompetenta representanter i Vänsterpartiet och jag tycker att vår förening mår bättre än någonsin. Vi växer som parti och det tyder på att örebroare vill se mer av en jämlik, rättvis och solidarisk politik, säger Murad Artin.

Läs mer

Vi är kritiska till att vinstintresset får fortsätta styra omsorgen

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Nu utökas privatiseringen och det tidigare sättet att låta vinstdrivna företag bedriva omsorg ersätts bara med ett annat.   Vänsterpartiet märker att S, C och Kd ser problemen i omsorgen men de tar inte tag i dem.

 Lov, lagen om valfrihet, inom hemvård ska istället bli Lou, lagen om offentlig upphandling enligt ett förslag.
– Jag är mest intresserad av vad skillnaden är för våra äldre och där ser jag ärligt talat att det fortfarande är Centerpartiets ideologi som får styra att privata företag med vinstintresse ska in i omsorgen. Det är beklagligt nog inte äldres behov av omsorg som styr politiken här, säger Martha Wicklund, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Det förslag som kommer upp i programnämnd social välfärd 8 februari innebär också att hemsjukvården ska privatiseras vilket är nytt och en utökning av privat drift. Läs mer

Öppet brev till Generaldirektören för Migrationsverket

Brev från Murad Artin (V) mfl om Robert Kayongo 

Alla gör vi fel. För de allra flesta av oss kan det bli ganska många fel och misstag vi gör i livet. Vi kan nog faktiskt konstatera att det är omöjligt att inte göra fel. Det som är avgörande är hur vi hanterar de fel vi gör. Hur vi rättar till våra misstag och vad vi kan lära av misstagen för att inte göra om dem.
Vår hantering av fel och misstag definierar hur vi vill utvecklas och vilken respekt vi visar varandra som medmänniskor. Läs mer

Delar S i ledande ställning i Örebro oron med sina ministrar?

Debattartikel publicerad 30 december i Nerikes Allehanda
För nu ett bra tag sedan (den 18 augusti) skrev två socialdemokratiska ministrar, Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi, en ­debattartikel i Svenska Dagbladet som på flera sätt var uppseendeväckande.

Välfärdens proffs måste ges större frihet i arbetet var rubriken. Artikeln tog kraftfullt avstånd från det köp- och säljsystem som så länge dominerat tänkandet i off­entlig sektor, ofta under ­beteckningen NPM, New Public Management. Målstyrningen och marknadiseringen i välfärden har skapat en ökad byråkratisering, detaljstyrning och en försämrad arbetsmiljö för de som jobbar och håller upp vår välfärd, i stället för en bättre kvalitet i verksamheten skrev ministrarna.

Vidare: I jakten på val­frihet och mätbarhet har personalen blivit bortglömd och nedprioriterad, det vet vi är slöseri med kunskap, erfarenhet och drivkraft. Läs mer

Kampanja som Bernie Sanders

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött