Vänsterpartiet Örebro

V vill rädda Kvinnerstaområdet

Pressmeddelande

-Vi har diskuterat den här frågan ganska mycket i partiet. Och trots att det finns några fördelar med flytten, så skulle vi vilja se en helt annan utveckling av Kvinnerstaområdet, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro.

Igår blev det klart att man tänker gå vidare med förslaget att etablera en ny och större travbana i anslutning till Kvinnerstaskolan. Vi i Vänsterpartiet saknar vissa delar i utredningen och anser att en flytt av travbanan från Marieberg till Kvinnersta har fler nackdelar än fördelar. Samtidigt är området kring Kvinnersta en bra plats för att utveckla den miljöprofil som redan finns på skolan. Läs mer

Företags vinstjakt drabbar nu bilister och cyklister i Örebro

Pressmeddelande

-Förutom inom skola och omsorg, skapar företagens jakt på vinst problem för kommunen även här. Man försöker lura skattebetalarna, genom att använda asfalt av lägre kvalité, och det kan vi såklart inte acceptera. Jag tycker att kommunen ska stämma NCC för avtalsbrott, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

Tidigare idag meddelade Örebro kommun att NCC Industry AB inte följer det avtal bolaget har med Örebro kommun avseende beläggnings- och återställningsarbeten. Kommunen har upphandlat från företaget att utföra delar av tekniska förvaltningens verksamhet. Nu visar det sig att man snålat med kvalitéten på asfalten och slarvat med jobbet! Läs mer

Sluta leka affär med våra barn och ungdomars framtid

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 19 april

En ny rapport visar tecken på att friskolorna rustar sina elever sämre.

Det är sedan tidigare känt att friskoleelever får högre betyg än elever i kommunala grund- och gymnasieskolor. Det kan, och har, förklarats med hur friskolor drar åt sig en högre andel elever från hem där föräldrarna har högre utbildning och att dessa elever har ett försprång redan i grundskolan. Det kan också förklaras med att friskolorna inte tar emot i närheten av så många nyanlända elever som de kommunala. Men nu har det också visat sig att det kan finnas ett kunskapsglapp hos elever i fristående gymnasieskolor. Exakt varför har ännu inte bevisats men en rapport från Skolverket visar att av dem som studerar vidare på universitet och högskola så klarar sig eleverna från friskolornas gymnasieprogram sämre än de elever som gått i kommunal gymnasieskola. Läs mer

Har du barn i förskolan?

Cecilia Lönn Elgstrand; Vänsterpartiet. Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Örebroarn 11 april

Har du barn i förskolan? Då borde du få veta att det pågår ett uppror. Förskolepedagogerna protesterar. Med all rätt. Många borde lyssna, framförallt vi med barn i förskoleåldern.

Det var fem år sedan som förskoleupproret startade i Örebro och sedan spred sig över landet. Det är ett uppror för bättre situation för barnen i förskolan, bättre arbetsmiljö och möjlighet att orka jobba i förskolan.  Det var fem år sedan men tyvärr protesterar gruppen fortfarande. De senaste veckorna har flera pedagoger gått ut och berättat i sociala medier och i traditionella medier under rubriken #pressatläge om hur de mår dåligt av sina jobb i förskolan. Det är för stressigt, för stora barngrupper och för höga krav på för få pedagoger. Läs mer

Sörman (C) har tappat kontrollen

Pressfoto: Sofie Isaksson

Pressmeddelande

 Centerpartiet har styrt över den sociala välfärden i Örebro i 12 år och har drivit den till botten. Enorma miljonunderskott, vinstuttag ur välfärden och nu flera polisanmälningar är aktuella problembeskrivningar från Per-Åke Sörmans (C) ansvarsområde.

 –Per-Åke Sörmans (C) ledarskap är under all kritik. Avslöjanden kring lov och privatiseringsexperimentet har duggat tätt på sistone och nångång måste det ta slut tycker jag. Sörman har tappat kontrollen, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

 Vänsterpartiet har de senaste åren gång på gång lyft frågor om hur den nya organisationen med privata företag som utförare och lagen om valfrihetssystem, lov, lett till en dyr organisation utan kontroll. Det har varit svårt att få insyn och kommunledningen med C, S och Kd har blundat för problemen. Läs mer

Färdtjänst är också kollektivtrafik

Debattartikel publicerad i Örebroarn 28 mars

Den som åker färdtjänst måste få bättre service än i dag. Vi tycker också att priset skulle vara ett annat, det vill säga samma som att åka annan kollektivtrafik.

Det behövs mer jämlikhet i Örebro. Där den som behöver samhällets service också får det. Det gäller många områden men till exempel när det handlar om att vara aktiv även för den som har svårt att själv ta sig till bussen.

Vi vill därför satsa mer på färdtjänsten.

I dag är det dyrare att beställa färdtjänst än att åka buss vilket gör att många vars enda alternativ är färdtjänsten inte har råd att ta sig till olika ställen. Det ska inte behöva vara så att denna grupp, som ofta har låga inkomster, måste avstå födelsedagskalas eller deltagande i föreningslivet för att det kostar för mycket att ta sig dit. Vi vill bryta isoleringen som höga priser och låg tillförlitlighet till färdtjänsten kan leda till.

Därför behöver vi sänka priset så att det inte kostar mer än en vanlig bussresa. Vi vill halvera lägstakostnaden från 40 till 20 kronor och sedan sänka alla kostnadsstegen efter det.

Den som behöver färdtjänst för att exempelvis åka till jobbet, föreningsmötet eller vårdcentralen behöver också få lita på att skjutsen kommer när den ska.

I dag är det tyvärr så att färdtjänsten är pressad och ibland inte kan hålla tiderna men vi vill att resenärerna ska ha samma garanti som den som åker kollektivt där det finns en resegaranti om att komma fram i tid eller bli kompenserad vid stora förseningar.

Örebro kommun har fått ökade skatteintäkter och av dem vill vi lägga sex miljoner på satsningar på färdtjänsten. Vi satsar på att sänka priset på resorna och då räknar vi också med att fler vill åka. Dessutom vill vi införa en resegaranti så att det går att lita på att skjutsen kommer fram i tid.

Stefan Nilsson

Vänsterpartiet Örebro

 

Tack för er kamp för vår förskola

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda

Det här är ord riktade till all förskolepersonal, till förskoleupproret och #pressatläge.

Jag både tackar och beklagar. Tack för att ni enträget kämpar på inte bara för att få vardagen att bli så trygg och bra som möjligt för våra barn, utan också för att ni kämpar på för att få beslutsfattare och politiker att se vilka behov som finns. Jag beklagar att det var fem år sedan ni startade förskoleupproret och att den stora förändring som efterfrågades ännu inte genomförts. Snarare har situationen försämrats på grund av brist på utbildad personal och ökade barnkullar, åtminstone är det min bild i Örebro. Läs mer

Ja, kommunen bryter mot FNs konventioner

Debattsvar på insändare från DHR Örebro (NA 7 mars). Publicerad i Nerikes Allehanda 13 mars

Här om dagen kunde vi läsa om kritiken från funktionsrättföreningen DHR, att Örebro kommun bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När man har olika förutsättningar och kostnader för att åka kollektivt, beroende på om man kan ta sig till hållplatsen eller inte, då är det inte rättvist! Det håller vi i Vänsterpartiet med om och vill ändra på. För oss är det självklart, antingen följer man konventionen eller inte, det finns inget mellanting.

I dag är det dyrare att beställa färdtjänst än att åka buss vilket gör att många vars enda alternativ är färdtjänsten inte har råd att ta sig till olika ställen. Det ska inte behöva vara så att denna grupp, som ofta har låga inkomster, måste avstå födelsedagskalas eller deltagande i föreningslivet för att det kostar för mycket att ta sig dit. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och därmed priset måste vara lika. Kommunen måste sänka färdtjänsttaxan från 40 till 20 kr.  Läs mer

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Läs vårt äldreprogram för Örebro kommun

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött