Vänsterpartiet Örebro

Styrandes budget är för att lappa och laga

 

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

I dagarna presenterades budgeten för 2018 från den styrande minoriteten med S,C och KD. En klassisk valbudget med något för alla. Men i budgeten döljer sig fortfarande problemen med privatiseringarna. Och med utspelet förra veckan, att S gärna ser fler privata alternativ i äldreomsorgen i Örebro, så är vägen framåt utstakad.

– Det känns som en budget som går ut på att lappa och laga och att rätta till problem som privatiseringen skapat. Visst bygger man ut välfärden lite, vilket behövs när kommunen växer, men man tar inte tag i de stora problemen. Den privata äldreomsorgen är dyr och nu får alla kommuninvånare ta konsekvenserna för det, säger Murad Artin (V). Läs mer

V-satsning permanentas

Pressmeddelande

Bild från sommarvistelse i Medevi Brunn för seniorer 2017, första året som Vänsterpartiets satsning genomfördes.

Sommarvistelse för seniorer och andra sommaraktiviteter för den äldre målgruppen i kommunen var en succé i somras. Vänsterpartiets idé permanentas nu och utökas något.

Satsningen genomfördes nu i somras för första gången efter att Vänsterpartiet jobbat in den både i sitt eget förslag men framförallt i styrande minoritetsstyrets (S, C, Kd) budget. Nu permanentas satsningen med en summa om drygt en halv miljon kronor årligen.

– Det här är en av de roligare satsningar jag fått vara med och genomföra. Jag har också besökt den vistelse som var i Medevi Brunn och såg och hörde hur nöjda deltagarna var. Nu fick de social gemenskap, bryta isoleringen och fick miljöombyte, säger Murad Artin (V). Läs mer

Sänkta ambitioner för modersmålsundervisningen

Cecilia Lönn Elgstrand; (V

Pressmeddelande

 Förändringar i och med terminsstarten har gjort att det blivit svårare för en del elever att läsa sitt modersmål.

Det rimmar illa med Örebro kommuns ambitioner att höja måluppfyllelsen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V) skolpolitisk talespersonför Vänsterpartiet i Örebro.

I projektet topp 25 2025 satsar Örebro kommun på att höja skolresultaten. En grupp av elever som ibland har svårare att klara målen i skolan är flerspråkiga elever.

– Att läsa sitt modersmål är dokumenterat bra för språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen i stort. Det är också en rättighet enligt lagen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

I och med höstterminens start hade organisationen för modersmålsundervisningen förändrats på ett sätt som nu gör att flera elever kan ha svårt att delta i modersmålsundervisningen.

En del elever får inte längre undervisning på sin skola och för vissa elever börjar modersmålsundervisningen på en annan skola innan ordinarie skoldagen är slut.

-Det verkar som att Örebro kommun sänkt sina ambitioner ner till minimigränsen av vad vi måste göra enligt lagen och det tycker jag är dåligt. Särskilt när vi vet att det drabbar en grupp elever som behöver alla grepp som finns att tillgå för att nå målen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand kommer att lyfta frågan om modersmål på Kommunfullmäktige onsdag 27 september. Under torsdagen 21 september lyfts frågan delvis också upp i Grundskolenämnden av Vänsterpartiets ledamot Åsa Häggström.

Örebro kommun bör byta bank

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Örebro kommun har 1,5 miljard kronor i pensionsmedel insatt hos Nordea. När Nordea nu lämnar Sverige undrar jag om det inte är dags att Örebro kommun lämnar Nordea? Säger oppositionsråd Murad Artin (V).

Nordea har meddelat att de lämnar Sverige och flyttar utomlands. Det som ligger bakom flytten är bland annat regeringens förslag om ny bankskatt och höjda avgifter till den så kallade resolutionsreserven, som ska fungera som en buffert vid en eventuell finanskris.

Nordea har, trots att de lyckats påverka förslagen, valt att flytta sitt huvudkontor utomlands. Läs mer

Kontrollen av privata hemtjänsten skärps

Pressmeddelande

Bra att kontrollerna skärps, så att pengar för äldreomsorgen verkligen går till det dem är avsedda för. Det här har vi flaggat för sedan Lov infördes, säger Murad Artin (V).

Minoritetsstyret med S, C och Kd, beslutade igår att man ska införa en ny kontrollfunktion inom hemtjänsten. Genom det förväntar man sig stora besparingar. 24 miljoner förväntas sparas och utöver det ska tio nya personer anställas för att kontrollera så att de privata företagen får rätt ersättning och inte för mycket.

-Det är bra att det äntligen tas kommando över kostnaderna för privata utförare i hemvården. Men hur kunde de införa ett system där pengar betalas ut hur som helst? Säger Murad Artin (V).

Läs mer

Sommarkollo för seniorer även nästa år

Pressmeddelande

Vänsterpartiets politiska idé om en sommarvistelse för äldre
genomfördes för första gången i sommar och har varit
mycket uppskattad. Nu vill Vänsterpartiet se en fortsättning
2018 och vill se över möjligheten att fler ska kunna delta.

– Vad jag förstår och själv har upplevt på plats så har det varit en
väldigt lyckad satsning på precis det sätt vi önskade när vi lade fram
idén. Nu kommer vi jobba för att medel avsätts även för 2018, säger
Murad Artin (V).

Läs mer

Träffa oss på Örebro Pride

Lördag 26 augusti är det Örebro Pride.

 

Kl 15-21 finns vi i Stadsparken. Kom dit och bli ansiktsmålad, och snacka kärlek och asyl med oss.

Vänsterpartiet har egen del i prideparaden. Från kl 15 blir det pridemingel i partilokalen på Änggatan 5, och kl 17 går vi gemensamt till paradens samling utanför Scandic på Fabriksgatan.

Vi ses i parken och i paraden!