• Hem
  • Alla tjänar på ...
Övrigt

Alla tjänar på jämställdhet

Debattartikel publicerad i Örebroarn 7 mars

Det är lätt att vi låter bristande kunskaper och föreställningar om hur samhället ser ut lura oss att tro att vi redan är jämställda i vårt land. Det hindrar oss att se vardagliga problem som verkligen berör många av oss dagligen.

I Vänsterpartiet kämpar vi hårt för att utjämna skillnaderna i samhället för kvinnors fördel eftersom att kvinnor som grupp inte bara tjänar mindre och får lägre pensioner än män som grupp utan även missgynnas på flera områden.

I Örebro kommun, där jag är oppositionsråd men också ordförande för jämställdhetsdelegationen kämpar jag och mitt parti för att höja de lägsta lönerna bland kommunens anställda eftersom att det är 12 kvinnodominerade yrken som ligger lägst. Låga löner leder till att en kvinna kanske inte kan lämna en våldsam man eftersom hon inte kan försörja sig själv. Låga löner leder också alltid till låga pensioner.

Det krävs bättre arbetsmiljö i många omsorgsyrken och vi vill ta bort delade turer och ersätta osäkra timvikariat med tillsvidaretjänster. Alla ska ha rätt till en heltidsanställning och på sikt vill vi minska arbetstiden till sex timmars arbetsdag för att du inte ska jobba så att du blir sjuk. Just nu vill vi också att ni som jobbar i förskolan och äldreomsorgen ska få fler kollegor som kan dela på arbetet. Antalet barn i förskolegrupperna måste också minskas.

Många kvinnor jobbar deltid i dag därför att ni har ett huvudansvar för barn eller äldre släktingar som behöver omsorg. Därför är det också prioriterat för oss att förskolan och äldreomsorgen är trygg och bra så att man kan lita på att barn och anhöriga mår bra i dessa verksamheter.

Även bistånd som exempelvis stöd enligt LSS och SOL behöver bedömas jämställt och inte efter föreställningar om kön. Eftersom Örebro kommun jobbar aktivt med att bryta ojämställdheten har vi nu kunnat se hur vi tidigare kunde kräva att äldre kvinnor skulle klara mer än äldre män när det gäller hushållssysslor och därför inte beviljades hemtjänst eller annat stöd i samma utsträckning. Jag är glad att vi nu ser till att bistånd från kommunen beviljas mer rättvist men vi har mer att göra.

Sist men inte minst anser jag att det är oerhört angeläget att vi får stopp på pojkars och mäns sexuella och fysiska samt psykiska övergrepp på flickor och kvinnor. Därför vill vi att förskolorna och skolorna mer aktivt ska jobba för att pojkar ska få växa upp utan tvingande normer om kön och framförallt inte med normen om att en man hellre ska ta till nävarna än att hantera känslor genom att prata.

Ökad jämställdhet gör gott för alla som bor i Örebro. Faktum är att alla tjänar på jämställdhet.

Murad Artin (V)

Ordförande jämställdhetsdelegationen

Oppositionsråd Vänsterpartiet

Kopiera länk