• Hem
  • Angående Björkh...
Debattartiklar

Angående Björkhagaskolbeslut

Vänsterpartiet anser att skolverksamheten, F-3, på Björkhagaskolan ska flytta till Karlslundsskolan och Oxhagsskolan. Detta eftersom elevunderlaget i Hagaområdet minskar mest av alla i skolområde Sydväst.

När elevunderlaget minskar, minskar också intäkterna till skolorna. För att slippa öka klassernas storlek, minska på lärartjänster och läromedel ser skolnämnderna först över vilka lokaler som behövs och vilka som kan lämnas.
Från och med mars 2003 har Skolnämnd Sydväst diskuterat vad som behöver göras för att få pengarna att räcka till personal och läromedel, samt till stöd till barn med särskilda behov och modersmålsundervisning.
För Vänsterpartiet innebär det att vi ser till barnens behov av kunskaper och behov av stöd för att utvecklas i första hand. Vi anser också att vi måste fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov och på lokalsituationen i hela skolområdet.

Björkhagaskolan och Karlslundsskolan och andra skolor har länge varit föremål för diskussioner och utredningar. De förslag som nämnden tagit ställning till har varit väl genomarbetade och diskuterade. Vänsterpartiet uppskattar det engagemang som föräldrar vid såväl Karlslundsskolan som Björkhagaskolan lägger ner på att diskutera dessa och på att ta fram andra förslag. Men ansvariga politiker i driftnämnden har att se till hela skolområdets bästa, nu och i en överskådlig framtid.

Vänsterpartiet anser att förslaget att flytta Björkhagaskolans F-3-elever till Karlslund och Oxhagsskolan är det bästa för att behålla kvalitet i undervisning och för att ge de barn som har behov av det , det stöd de så väl behöver.
Vänsterpartiet kommer inte att medverka till del- eller särlösningar som inte gynnar ett helhetstänkande när det gäller barnens kunskaper och behov.

 

Kopiera länk