• Hem
  • Bevara Örebro f...
Debattartiklar

Bevara Örebro folkhögskola

Jihad Menhem  i en debattartikel, Nerikes Allehanda

JMenhem_5Folkhögskolorna har en allmän stark ställning i svenskt folkbildningsarbete. I mer än 100 år har den svenska folkhögskolan verkat till glädje och gagn för många generationer unga och äldre kursdeltagare. Den stod till buds för kunskapshungriga arbetarungdomar.
Folkhögskoleåren gav dem den mognad de behövde för att senare göra insatser i det vi med stolthet kallar Folkrörelsesverige. Folkhögskolorna har tagit ett stort samhällsansvar och visat stor flexibilitet när det gäller att planera, organisera och genomföra meningsfulla kurser och verksamhet för tusentals arbetslösa.

Folkhögskolorna har en allmän stark ställning i svenskt folkbildningsarbete. I mer än 100 år har den svenska folkhögskolan verkat till glädje och gagn för många generationer unga och äldre kursdeltagare. Den stod till buds för kunskapshungriga arbetarungdomar.
Folkhögskoleåren gav dem den mognad de behövde för att senare göra insatser i det vi med stolthet kallar Folkrörelsesverige. Folkhögskolorna har tagit ett stort samhällsansvar och visat stor flexibilitet när det gäller att planera, organisera och genomföra meningsfulla kurser och verksamhet för tusentals arbetslösa.

För många människor har folkhögskolan varit en karriärväg till studier på universitet och högskolor. Otaliga är de kommunal- och landstingspolitiker som haft folkhögskolan som sitt universitet. Folkhögskolorna har tagit emot många människor som tidigare inte fått en chans i livet men som ville försöka komma ifatt. T.ex. invandrare och människor med funktionshinder, de som av olika orsaker inte kunnat gå färdigt grundskolan eller gymnasiet, med andra ord de lågutbildade.

Inom ramen för Örebro läns landsting finns idag fem folkhögskolor som är till stor nytta och har betytt mycket för länsutvecklingen. En av dessa är Örebro folkhögskola. Den erbjuder friskvårdsinriktad folkbildning för många, arbetslösa, ensamstående mödrar, långtidssjukskrivna, invandrare och avhoppade gymnasieelever.

Trots att Örebro folkhögskola utför en stor folkbildningsuppgift för Örebro läns landsting genom att utbilda folkhälsoarbetare som jobbar med förebyggande hälsovård runt om i länet har landstingsfullmäktige beslutat att överlåta huvudmannaskapet till Evangeliska frikyrkan. Detta begränsar möjligheterna för många människor, som har inte någon anknytning till kristendom eller Evangeliska frikyrkan, att söka sig till friskvårdslinjen i Örebro folkhögskola.

Det är ett märkligt beslut att binda en folkhögskola till en kyrka och stänga dörren för många människor som inte känner sig hemma där.

Det är också mycket märkligt att socialdemokraterna, som har spelat en viktig roll genom att bygga upp folkhögskolorna, idag föreslår en nedläggning av en bra och fungerande folkhögskola.

För oss i Vänsterpartiet är beslutet oacceptabelt. En utbildning som fungerar bra och som är av ovärderlig vikt för enskilda individer ska läggas ned i en tid när folkhögskolorna, den kommunala vuxenutbildningen och studieförbunden behövs mer än någonsin.

En fri och obunden folkhögskola i landstingets regi öppnar dörren för alla sorters människor oavsett religiös eller politiskt tillhörighet.

Jihad Menhem, Vänsterpartiet Örebro, landstingspolitiker Örebro län

Kopiera länk