• Hem
  • Centerpartiets ...
artikel

Centerpartiets kommunalråd Gunhild Wallin behöver inte oroa sig

Vänsterpartiet bidrog till att programnämnd samhällsbyggnad i december 2004 kunde fatta ett beslut om att återinföra mjuka linjen för äldre och handikappade. Vi tyckte att den frågan var mycket angelägen och hade hoppats att 91:an skulle kunna återgå i trafik redan i januari. Tyvärr kommer den åter i trafik först i mars. Men med beslutet i programnämnden i december lyckades vi förhindra att de speciella bussar som används till mjuka linjen såldes, vilket annars hade blivit fallet.

I de samtal som pågår mellan s, v och mp om en ny start på samarbetet, så ingår en finansiering av både shoppingbiljetten och mjuka linjen. Vänsterpartiet anset att det är både viktigt och nödvändigt att satsa på kollektivtrafiken, och har aktivt bidragit till att den lösningen kommit till stånd. Att vi i programnämnden samhällsbyggnad valde att prioritera mjuka linjen på bekostnad av shoppingbiljetten var nödvändigt för att möjliggöra ett återinförande av mjuka linjen, när inga andra finansieringsmöjligheter stod till buds. Gunhild Wallin är mycket väl medveten om dessa turer, och hon vet också att kollektivtrafiken ingår i det ”paket” som ska ligga till grund för ett nytt samarbete mellan s, v och mp. Miljöpartiet var inte klar med sin interna förankringsprocess när frågan om shoppingbiljetten kom upp på kommunstyrelsens bord i måndags. Att vi därför valde att bordlägga frågan tolkar Gunhild Wallin som uttryck för en ”skör majoritet” och ”politisk sandlåda”. Vi ser det snarare som en respekt för en demokratisk process som ibland måste få ta sin tid. För ytterligare information kontakta Murad Artin 070 – 376 03 98

Kopiera länk