• Hem
  • Dags för en sol...
Debattartiklar

Dags för en solidarisk och lärorik skola

Murad Artin i en debattartikel, Nerikes Allehanda

murad5Den svenska skolan går igenom en djup kris med dålig arbetsmiljö, segregering och elever som lämnar skolan med otillräckliga kunskaper.

Den svenska skolan går igenom en djup kris med dålig arbetsmiljö, segregering och elever som lämnar skolan med otillräckliga kunskaper.

Tyvärr handlar debatten i dag om ifall man ska flytta på mobbare eller om det ska vara okej att ha keps på sig i klassrummet. Denna låga debattnivå undergräver de egentliga problemen och kommer knappast att kunna lösa skolans problem.

Skolan har under 90-talet fått minskade resurser. Därmed har antalet pedagoger minskat och det har lett till att klassernas storlek ökat. Lösningen på problemet är självklart att ge skolan mer resurser. Vänsterpartiet har i regeringssamarbetet krävt och fått igenom en successiv nivåhöjning med fem miljarder per år.

Vi anser att detta tillskott inte räcker och vi kräver därför att miljardsatsningen ska ökas. Ökade resurser kommer dock inte att lösa skolans alla problem. För att lösa dessa så måste skolans organisation förändras. Utan elever skulle vi inte ha någon skola, det vore därför naturligt att eleverna stod i centrum och bestämde över skolan.

Verkligheten är i dag precis tvärtom då det är lärare och rektorer som bestämmer över såväl undervisning som skolans framtid. De fora som finns för eleverna att föra fram sina åsikter, till exempel klassråden, används främst till att diskutera färg på gardiner. Detta är motsatsen till läroplanen som säger: ”Läraren skall se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på, arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.”

Vi kräver att läroplanen och skollagen efterlevs och att övriga styrdokument från Skolverket slopas. SKOLAN ÄR elevernas och lärarnas arbetsplats, skillnaden mellan dem är att eleverna inte har några fackliga rättigheter. Även detta är ett demokratiskt problem då elever inte kan få hjälp med att förhandla gentemot skolledning och skolstyrelse. Det är också ett stort problem när inte elever omfattas av viktiga lagar som jämställdhetslagen.

Vi kräver att elev- och studentkårer ges facklig förhandlingsrätt och att alla elever ska omfattas av jämställdhetslagen. Vi är inte nöjda med hur den svenska skolan ser ut idag, och har därför gett ett par konkreta exempel på hur man kan förändra skolan till det bättre. Vi vill inte se en skola där elever hetsar sig för att få bra betyg, där eleverna lär sig meningslös kunskap och där det är konkurrens och tävlan som lönar sig.

Vi vill se en skola där det är värdefull kunskap som lärs ut, där eleverna går i skolan för att tillägna sig den kunskapen och där det är gemenskap och kamratanda som lönar sig. Det är dags för en rättvis, solidarisk och lärorik skola. Det är dags för elevernas skola.

Murad Artin (v), Riksdagsledamot

Kopiera länk