• Hem
  • De prioriteras ...
Övrigt

De prioriteras i V-budgeten 2018

 

Vinnare i Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 är främst de äldre invånarna i Örebro.

Vinnare i Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 är främst de äldre invånarna i Örebro.

 – Det största problemet vi har i Örebro är ojämlikheten i vår kommun. Vi kan se det tydligt inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet vill göra något åt det och vi har ett batteri med förslag som ökar jämlikheten. Därför satsar vi 64 miljoner mer än vad styret gör, säger oppositionsrådet Murad Artin (V).

Vänsterpartiet gör inga generella omprövningar inom programnämnd social välfärd eller programnämnd barn och utbildning.

– Vi omfördelar medel från dyr organisering och drift med privat äldreomsorg till sådant som höjer kvalitén i vår äldreomsorg. Medel till flygplatsen omfördelas av klimatskäl till bland annat satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik för bland annat seniorer, till cykelstaden Örebro samt till satsningar inom barn – och utbildningsområdet.

 Det är en feministisk budget vilket genomsyrar hela budgeten och satsningar i alla programområden.

 Vänsterpartiets budgetförslag 2018

Satsningar riktat till äldre

2 timmar egentid för äldre i omsorgen, 15 mkr

Kvalitetshöjning vård och omsorgsboenden, 7 mkr 

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor i äldreomsorgen, 3 mkr 

Kompetensutveckling geriatrik och gerontologi, 1,5 mkr 

Avgiftsfri kollektivtrafik för personer över 70 år ca 1 mkr 

Sommarvistelse och sommaraktiviteter 0,5 mkr 

Henpowerment, husdjur på demensboenden 0,2 mkr 

Förebyggande insatser äldre (finns 3 mkr i ram sedan 2017)

Lägre matlådetaxa för de med lägst inkomst (finns 3 mkr i ram sedan 2017) 

Ökad nattbemanning (finns 3 mnkr i ram sedan 2017)

 

Dessutom halverar vi antalet timanställningar och ersätter med trygga heltidsjobb. Det ger mer kontinuitet i personalstyrkan, högre kompetens och de äldre i hemvården får färre olika personer som kommer hem till dem.

 

Feministiska satsningar

Mindre förskolegrupper: 11 mkr 

Höjda löner i kvinnodominerade yrken: 10 mnkr 

Minska antalet delade turer: 10 mnkr 

6 timmars arbetsdag på en enhet: 7 mnkr 

Ökat stöd Centrum mot våld 3 mnkr 

Minska arbetslösheten med fokus utlandsfödda kvinnor: 2 mkr 

Kommunansvarig genuspedagog: 0,5 mnkr 

HBTQ-certifiering: 0,3 mnkr 

Jämställdhetsutbildning fsk, skola: 0,2 mnkr 

Könsrollskritiskt arbete i högstadiet 0,2 mnkr 

Kartlägg otrygga miljöer 0,2 mnkr 

Svenskundervisning med bebis 0,2 mkr 

Ökat stöd tjejjouren: 50 000 kr 

mm

Kopiera länk