• Hem
  • Dyrare medicin ...
Äldre

Dyrare medicin slår mot svaga

Jihad Menhem i en debattartikel i Nerikes Allehanda

JMenhem_5

 

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och funktionshindrade under de senaste åren fått en allt sämre ekonomi på grund av besparingar och nedskärningar från olika håll.

Fakta visar att allt fler av dessa grupper väntar allt för länge, eller helt enkelt låter bli att besöka sjukvården, p.g.a. för höga patientavgifter. Detta trots sina smärtor och sina kroniska sjukdomar.

Den dåliga ekonomi som långtidssjuka och funktionshindrade har, på grund av sina låga inkomster och höga sammanlagda utgifter, har tvingat de till att ”glesa ut” föreskrivna dosering, eller avstå från utskrivna mediciner.

De förändringarna i högkostnadsskyddet som träder i kraft den 1 juni kommer att slå hård mot dessa grupper som är redan mest utsatta i samhället.

Socialministern Lars Engkvist tror att de flesta kommer att klara av denna höjning, men han har missförstått vilka grupper det handlar om. De som drabbas har inget överflöd att avstå ifrån.

Att Sverige har ett gott hälsoläge jämfört med andra länder innebär inte att allt är som det ska. Ett stort folkhälsoproblem är de växande klyftorna mellan olika grupper av människor.

Regeringen bör istället söka besparingsalternativen genom en översyn av upphandlingen av läkemedel och inte låta patienterna att vara de som ska drabbas för att läkemedelskostnaderna skall kunna hållas nere. Regeringens alternativ om förändringarna i högkostnadsskyddet är osolidariskt mot de svaga grupper i samhället.

Det är hög tid att se över avgifter i vården för att även människor med långtidssjuka och funktionshindrade ska kunna uppnå goda livsvillkor.

Jihad Menhem, landstingspolitiker (v)

Kopiera länk