• Hem
  • Ett första steg...
artikel

Ett första steg är taget för att återuppta majoritetssamarbetet i kommunpolitiken

Vid dagens kommunstyrelsemöte anslöt sig vänsterpartiet till det förslag till reviderad budget för år 2005 som kommunledningen lagt fram. Det skedde efter att socialdemokraterna och miljöpartiet hörsammat vänsterpartiets krav, och visat förståelse för att styra över huvuddelen av de 25 miljoner kronor, som står till kommunstyrelsens förfogande, till programområdet Social välfärd.
Ett första steg är taget för att återuppta majoritetssamarbetet i kommunpolitiken.

Vid dagens kommunstyrelsemöte anslöt sig vänsterpartiet till det förslag till reviderad budget för år 2005 som kommunledningen lagt fram. Det skedde efter att socialdemokraterna och miljöpartiet hörsammat vänsterpartiets krav, och visat förståelse för att styra över huvuddelen av de 25 miljoner kronor, som står till kommunstyrelsens förfogande, till programområdet Social välfärd.

– Vi har inte kommit överens om några summor, men jag har mötts av förståelse för vår hållning säger Murad Artin.
– Förhandlingarna om hur de 25 miljonerna ska fördelas, har vi för avsikt att bli klara med till kommunstyrelsens januarisammanträde. Då ska vi också ha utvärderat våra samarbetsformer och enats om ett nytt samarbetsavtal.
– Jag hyser gott hopp om att vi ska lyckas göra en omstart av samarbetet. Jag känner ett stort ansvar gentemot alla örebroare och alla kommunanställda säger Murad Artin. Det är inte bra att den turbulens och osäkerhet som rått en tid inom kommunalpolitiken fortsätter. Vi har ansträngt oss, och vi kommer fortsättningsvis att anstränga oss för att hitta konstruktiva lösningar, avslutar Murad Artin.

För ytterligare kommentarer kontakta
Murad Artin
070 – 376 03 98

Kopiera länk