• Hem
  • Ett nytt samarb...
artikel

Ett nytt samarbete

Det känns bra att vi nu kan gå in i ett nytt samarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet säger vänsterns kommunalråd Murad Artin. Det är inte långt fram till nästa val och det är nödvändigt att vi använder våra gemensamma resurser till att försvara den generella välfärden mot de hot som borgerligheten utgör.
Vänsterpartiet lämnade samarbetet i höstas då vi inte kunde acceptera de stora nedskärningar som gjordes inom det förebyggande arbetet på det sociala området.

Det finns en smärtgräns för oss och den överskreds vid det tillfället. Jag tycker inte att man ska tala om vinnare eller förlorare efter en förhandling, fortsätter Murad Artin, men vi kunde naturligtvis inte ta upp ett nytt samarbete med s och mp utan att våra önskemål på det här området blivit tillgodosedda.

Redan vid besluten i socialnämnderna i oktober ströks besparingsförslag på cirka 3,5 miljoner kronor och i och med måndagens överenskommelse mellan s, v och mp tillförs ytterligare 11.5 miljoner kronor till programområdet social välfärd.

Vad vi har velat värna är det förebyggande sociala arbetet och att bryta bidragsberoendet och det tycker jag att vi har lyckats med säger vänsterns kommunalråd. Även mjuka linjen har varit viktig för oss att bevara och nu får vi både den och en rejäl satsning på kollektivtrafiken vilket är helt i linje med vår politik fortsätter Murad Artin.

Samarbetspartierna har också kommit överens om att göra riktade åtgärder mot ett antal områden. Innehållet kommer vi att presentera vid ett senare tillfälle.

Överenskommelsen innehåller också mer preciserade skrivningar om samarbetsformerna inom majoriteten. Det ger oss bättre möjligheter att komma in tidigare i beslutsprocessen och det kommer att leda till en starkare sammanhållning inom majoriteten avslutar Murad Artin som ser positivt på framtiden och till möjligheterna att ge borgarna en ordentlig match inför nästa val.

För ytterligare information kontakta
Murad Artin
070 – 376 03 98

Kopiera länk