• Hem
  • Ett växande Öre...
Budget

Ett växande Örebro utan växtvärk

Det blir inga besparingar på välfärden med Vänsterpartiets budget. Avskaffade av privatiseringar i äldreomsorgen, sex timmars arbetsdag inom äldreomsorg och förskola och ordentliga satsningar på klimatåtgärder, kollektivtrafik och färdtjänst istället för på flygplatsen – detta är några av förslagen i Vänsterpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2020.

– I en tid när Örebro växer så behöver vi satsa på att bygga ut välfärden, inte dra ner på den. Vi måste kunna växa utan växtvärk. Föregående års effektiviseringar och besparingar visar tydligt att det inte har önskad effekt. Det har främst lett till försämringar för kommunens personal, vilket ju drabbar barnen, de äldre och alla andra som välfärden är till för, säger oppositionsråd Martha Wicklund.

I en tid där styret föreslår stora besparingar som slår hårt mot välfärdssamhället så presenterar Vänsterpartiet ett annat alternativ. Det tuffa ekonomiska läget i kommunen kräver åtgärder – Vänsterpartiet i Örebro står dock fast vid sitt löfte om att inte spara på unga, gamla eller sjuka.

– Vi godtar inte styrets besparingar på barnen, de äldre och de mest utsatta. I vår budget presenterar vi andra prioriteringar. Istället för att spara på våra unga som styret föreslår så vill vi bland annat spara in på att minska dyra konsultkostnader, bemanningsföretag och politikerarvoden och hushålla bättre med kommunens resurser. I vår budget presenterar vi andra prioriteringar och tar ansvar för kommunens ekonomi, säger Martha Wicklund.

Genom den valtekniska samverkan som Vänsterpartiet har med de styrande partierna så kommer en stor och viktig satsning att genomföras under 2020. Satsningen innebär att anställda inom förskola och äldreomsorg kommer att få arbetsskor. Totalt rör det sig om 6 miljoner kronor fördelade på resterande mandatperiod.

Satsningarna är en del av den feministiska politik som Vänsterpartiet driver. Med tanke på att många kvinnor finns inom de här yrkesgrupperna så tror vi att de här satsningarna kommer att ha en positiv effekt på både plånbok och hälsa, säger Martha Wicklund.

Urval av reformer 2020 (anges i miljoner kronor)

Privatisera Örebro Airport 17
Minskade konsultkostnader 30
Bemanningsföretag äldreomsorgen 3
Minskad administration privatiseringar 7
Avskaffa LOV/LOU samt återta VoBo 30
Sänkt ram för KS/KSU oförutsett 5
Färre timvikariat, fler fasta jobb 3
Örebrokompaniet 3
Samnyttjande av lokaler/lägre lokalhyror 5
Mindre kött i kommunen 3

Urval av satsningar 2020 (anges i miljoner kronor)

Mindre barngrupper 15
Sex timmars arbetsdag på två enheter 6
Jämställdhetsarbete i förskola/skola samt sex- och samlevnadsundervisning 3
Cykelsatsning elever 5
Förstärkning av elevhälsan samt transkompetens 1,7
Avgiftsfri egentid för personer inom äldreomsorgen 15
Näringsrik mat till kommunens äldre 2
Avgiftsfri kollektivtrafik vissa grupper 2,5
Rättvis färdtjänst 4
Kollektivtrafik på landsbygden 5
Miljöjobbcentrum i Kvinnersta 2

 

Klicka på ikonen nedan för att komma till Vänsterpartiets budget Ett Örebro För Alla 2020

 

Kopiera länk