• Hem
  • Exil-irakierna ...
artikel

Exil-irakierna måste ges möjlighet att delta i valet

I det av USA-alliansen ockuperade Irak hålls val den 30 januari.
– Med tanke på de omständigheter under vilket valet kommer att ske är valet i sig diskutabelt. Men oavsett vad man anser om valets legitimitet torde det vara irakierna själva som avgör om de ska delta i valet eller inte, säger riksdagsledamoten Ulla Hoffmann.
Många exil-irakier bor och verkar över hela Sverige. Som i alla val bör organisatoriska hinder för att kunna delta i det minimeras. I hela Norden finns bara ett fåtal platser där exil-irakier kan registrera sig och rösta. Detta medför långa och dyra resor vid två tillfällen för de exil-irakier som lever långt från de tre största städerna i Sverige.

– I valet måsteockså irakiska kurder, varav åtskilliga lever i Sverige och övriga Norden, få möjliget att delta. Många av dessa saknar som flyktingar dokument som visar deras nationalitet vilket påverkar deras rätt att delta i valet. I Danmark är det nu klart att danska UD ger ekonomisk ersättning till irakier som måste resa till Köpenhamn i samband med valet, fortsätter Hoffmann.

Med anledning av detta ställer Ulla Hoffmann en fråga till utrikesminister Laila Freivalds, om vilka åtgärder den svenska regeringen har för avsikt att vidta för att underlätta för exil-irakier att kunna delta i valet.

Kopiera länk