• Hem
  • Experimentet  i...
Aktuellt

Experimentet  i omsorgen kostar 100 miljoner

Pressmeddelande

Det är illa att den dåliga styrningen får fortsätta, menar Murad Artin efter beslutet om att täcka underskottet som orsakats av privatiseringarna i äldreomsorgen i Örebro.

På tisdagen beslutade kommunstyrelsen om att lägga 100 miljoner kronor till äldreomsorgen.  På samma möte presenteras en prognos om att programnämnd social välfärd går med 100 miljoner back i slutet av året.

– Jag hade accepterat om vi gjorde detta som en kvalitetshöjning – för de äldres skull. Men det här handlar bara om att täcka ett underskott som de själva i ledningen med Centerpartiet i spetsen orsakat genom experimentet med privatiseringar, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

-Kommunledningen med Centerpartiet i spetsen har haft flera år på sig att göra något åt situationen i hemvården men de har misslyckats och underskottet bara växer och växer, trots att de fått åtskilliga miljoner redan för att täcka underskottet, menar Murad Artin (V).

Så sent som i fjol fick hemvården 39 miljoner kronor för att täcka underskott. Nu är det redan uppätet.

-Vad är det som säger att det inte blir 100 miljoner back igen om ett år eftersom privatiseringarna nu kommer utökas i äldreomsorgen? Vi tycker det är bättre att vi tar nya tag efter valet för att stoppa den här utvecklingen.

Kopiera länk