• Hem
  • Facket inte til...
Debattartiklar

Facket inte till för S

Jihad Menhem och Murad Artin i en debattartikel, Nerikes Allehanda

jihad&muradHäromdagen startade några fackförbunden inom LO en medlemsvärvningskampanj. Inte till facket, vilket vore naturligt eftersom organisationsgraden går ner, utan till ett politiskt parti.

Häromdagen startade några fackförbunden inom LO en medlemsvärvningskampanj. Inte till facket, vilket vore naturligt eftersom organisationsgraden går ner, utan till ett politiskt parti.

En del av redan höga medlemsavgiften går nu till partipolitisk värvning, trots att stödet inom LO:s medlemskår till socialdemokraterna sjunker sedan länge.

Socialdemokraterna har under mandatperioden fått ofattbara 60 miljoner kronor från LO och dess förbund. Vi tycker detta ensidiga stöd är problematiskt. Särskilt eftersom det inte har varit SAP som gått i spetsen för LOs krav under den senaste mandatperioden.

Snarare är det vi i Vänsterpartiet som med all tydlighet visat att vi försvarar fackets roll, rättigheter och krav. Det tydligaste exemplet är a-kassan där vänstern kräver en snabbare tidsplan för höjningen till 80 procent, än vad socialdemokraterna vill.

I ljuset av detta blir LOs tiomiljoners-kampanj ”jag är stolt, men inte nöjd” lite märklig. Särskilt eftersom flera av LOs krav inte genomförts av socialdemokraterna.

Ett valår borde LO-medlemmarnas krav stå i centrum – inte medlemsvärvning till ett visst parti. Facket ska jobba för sina medlemmars intressen och stå fritt från partipolitik, då kan det stärkas.

Hur det går när fackföreningar domineras av politiska partier och förlorar sin självständighet finns det mycket klara och tydliga exempel på från de gamla kommandoekonomierna i Östeuropa. Det var en läxa som vi trodde att alla inom arbetarrörelsen lärt sig.

Men när det handlar om att få ihop pengar till inträdesbiljetten till Rosenbad betyder kanske inte principerna så mycket för vissa.

 

Jihad Menhem, Ledamot i vänsterpartiets partistyrelse

Murad Artin, Riksdagsledamot vänsterpartiet

Kopiera länk