• Hem
  • Fackligt nej ti...
artikel

Fackligt nej till vård via löneavdrag

Vänsterpartiet har samma uppfattning i frågan om löneavdrag för privata läkarbesök som de lokala facken. Vi hade röstat nej till förslaget om det lagts fram för beslut i kommunstyrelsen. Vi kan inte tänka oss att stödja ett förslag som innebär att skattemedel används för att bekosta en gräddfil in till privat sjukvård. Om primärvården inte upplevs räcka till för att ge en snabb och bra sjukvård, då är det den som skall stärkas. Förslaget till löneavdrag för privatsjukvård skulle ha motsatt effekt.
Vi håller också med facken att det vore felaktigt att ta en kostnad på 650 000 kronor årligen för en tjänst som knappast kan utnyttjas av ”vanliga lågavlönade kommunanställda”.

Kommunen har från årsskiftet gått in i ett nytt system för företagshälsovård för de anställda. Det innebär en kraftig kvalitetshöjning på ett mer likvärdigt sätt än tidigare. Förvaltningarna har fortfarande möjlighet att plussa på det grundutbud som upphandlats, men det var inte meningen att det system som fanns på tekniska förvaltningen skulle få fortsätta. Vänsterpartiet ställer sig mycket frågande till hur den upphandlingen har kunnat ske. Det ligger inte i linje med de politiska beslut som fattats.

För ytterligare information kontakta
Murad Artin
070 – 376 03 98
Hans Blomberg
019- 21 10 96

Kopiera länk