• Hem
  • Fattiga barn be...
artikel

Fattiga barn behöver rättvisa mest

I budgetförhandlingar med (s) och (mp) kräver Vänsterpartiet att de mest utsatta barnens behov prioriteras.
I Sverige finns nära 262 000 barn som tvingas växa upp under den nivå som socialstyrelsen anser är rimlig för ett drägligt liv.
En nivå som gör att barnen inte kan vara med i gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Barn som lever ekonomiskt utsatt är framförallt barn i familjer som får ekonomiskt bistånd, barn som lever med en förälder och barn till invandrade. Dessa barn som växer upp i fattiga familj utgör omkring tjugo procent av landets barn.

I dag lever närmare 17% av barnen i Örebro kommun enligt Rädda Barnen i ekonomiskt fattiga hushåll och det kan Vänsterpartiet inte stillatigande acceptera konstaterar Murad Artin kommunalråd (v).

En nationell strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention om barnets rättigheter beslutades år1999 av en enhällig riksdag. Barnkonventionen skulle genom den beslutade strategin genomsyra alla beslut i riksdagen, kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Senare har flera rapporter från Barnombudsmannen, Rädda Barnen och socialstyrelsen m.fl visat att barnkonventionen inte har genomsyrat alla områden. Brister finns i bl a socialtjänsten vid bedömning av ekonomiskt bistånd, vid vräkningar och exempelvis vid omhändertaganden av barn.

Detta är allvarligt eftersom socialtjänsten ska utgöra det yttersta skyddsnätet i samhället när det gäller barn som far illa.

Därför vill Vänsterpartiet i Örebro i barnkonventionens anda satsa ekonomiska medel i kommunens budget som gör det möjligt för socialtjänsten att arbeta på ett nytt sätt säger Murad Artin.

Detta innebär att de barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn. Syftet är att stärka barns ställning i den sociala barnavården och barnets syn på insatsen ska särskilt framgå.

Vänsterpartiet i Örebro menar att för att stärka barns rättigheter och bekämpa barnfattigdomen ska arbetet med de mest utsatta barnen prioriteras avslutar Murad Artin.

För ytterligare information
Murad Artin kommunalråd (v)
0703-760398

Kopiera länk