• Hem
  • Gör Folkets Hus...
Övrigt

Gör Folkets Hus till ett Ungdomens Hus i Centrum!

I förhandlingarna om 2006 års budget vill Vänsterpartiet satsa på att göra Folkets Hus till ett Ungdomens Hus i centrum.
Ett Ungdomens Hus för musikarrangemang skulle kunna fungera som en paraplyorganisation för det unga musiklivet liknande den som idag finns för teater med unga (och vuxna) på Nya Teatern. Ungdomens hus ska också ha uppdraget att samarbeta med Nya Teatern för att överskrida gränserna mellan teater- och musikevenemang och arrangemang.

– Det är viktigt att ungdomarna inte känner sig tvingade att bilda förening eller organisera sig på något särskilt sätt för att kunna verka i ett Ungdomens Hus, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet i Örebro.

Folkets Hus på Järnvägsgatan i Örebro fungerar redan idag delvis som ett samlingsställe för musikintresserade ungdomar som själva vill spela offentligt eller arrangera musikevenemang med andra som spelar.

I Folkets Hus finns föreningen Hela Människan i Örebro, med Svenska Kyrkan och några frikyrkor som medlemmar, som driver musikverksamhet i källaren tillsammans med ett studieförbund, samt Café Deed, ett drogfritt alternativ för unga, som har öppet fredags- och lördagskvällar. Café Deed har akuta ekonomiska problem sedan kyrkonämnden i Örebro sagt nej till ett ytterligare bidrag till Hela Människan på 200 000 kr utöver det grundbidrag på 600 000 man ger. Kultur &Medborgarnämnden betalar hyreskostnaderna för café och källarlokaler och ger också ett driftbidrag till verksamheten på 100 000 kr per år.

En långsiktigt hållbar lösning för att garantera ett drogfritt alternativ och en stadigvarande hemvist i centrum för Örebros unga är en angelägen kommunal satsning, särskilt när det gäller ung kultur och ungas egna arrangemang. Folkets Husföreningen behöver också långsiktig stabilitet i kommunalt engagemang för att kunna finnas kvar och slippa låna pengar av Örebro kommun. Kommunstyrelsen har också aviserat en översyn av samordning av verksamheter till Folkets Hus.

Folkets Hus kan också fungera som en fritidsgård för ungdomar som bor i centrum och som inte har någon egen gård. Övriga fritidsgårdar har också i uppdrag att arbeta med kultur som förändrande kraft och kan få draghjälp i arbetet av en kulturfritidsgård för unga i centrum. Också samarbetet med studieförbunden och arrangörsföreningar kan utvecklas till fromma för fler.

För Vänsterpartiet i Örebro

Murad Artin, Kommunalråd

Kopiera länk