• Hem
  • Heltid ska vara...
artikel

Heltid ska vara en rättighet!

Över tvåhundratusen människor i Sverige arbetar deltid, men skulle vilja jobba mer. En majoritet av dem är kvinnor. Vänsterpartiet vill att heltid ska vara en rättighet. Så är det inte idag.

Skälen till deltidsarbete är i huvudsak två. För det första erbjuder många arbetsgivare inget annat än deltid. De gör det för att de vill ha en flexibel personal och hålla nere personalkostnaden. För det andra beror det på att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för det oavlönade arbetet. Kvinnor betalar mäns avlönade arbete med sitt eget oavlönade. Oavsett skälen, är det kvinnorna själva som betalar med lägre inkomster, sjukkassa, a-kassa och så småningom pension. Kvinnor betalar också med genom en svagare ställning på arbetsmarknaden och sämre möjlighet till utveckling i arbetet. Trots att hemmafruepoken för länge sedan är över betraktas mäns arbete alltjämnt som viktigare än kvinnors Det måste ändras om vi ska få ett jämställt samhälle. Därför vill vänsterpartiet ändra lagstiftningen så att heltid blir en rättighet, medan deltid ska vara en möjlighet för den som vill. Ingen ska tvingas jobba mindre än man vill och kan. Vi anser att politiker har ett ansvar som arbetsgivare i offentlig sektor att bedriva en bra personalpolitik. Därför lägger vi nu motioner i landsting och kommuner där vi kräver att fullmäktige ska ge alla anställda möjlighet att jobba heltid. Fördelningen av det obetalda hemarbetet mellan kvinnor och män måste utjämnas. Ett första steg är att dela på ansvaret för barnen. Därför vill vi att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Lasse Ohly Vänsterpartiet har lördagen den 1 oktober en kampanjdag på temat "rätt till heltid".

Kopiera länk