• Hem
  • Kampen mot barn...
Barn

Kampen mot barnfattigdom

Jihad Menhem i en debattartikel, Nerikes Allehanda

JMenhem_5Nästan 40 procent av alla barn med utländsk bakgrund växer upp i fattiga hushåll, skriver Jihad Menhem från Örebro, landstingsledamot och ledamot i vänsterpartiets partistyrelse.

Nästan 40 procent av alla barn med utländsk bakgrund växer upp i fattiga hushåll, skriver Jihad Menhem från Örebro, landstingsledamot och ledamot i vänsterpartiets partistyrelse.

I ett samhälle med ökande orättvisor är det barnen som blir bärare av det klassamhälle som vi fortfarande har kvar. Det rör sig enligt Rädda Barnens beräkningar om 350 000 barn i Sverige.

Många av dessa barn lever med en ensam förälder, vanligen mamman.

Kvinnors lägre löner och sämre arbetsvillkor får då konsekvenser. De fattiga familjerna är avgörande om man vill minska klyftorna mellan infödda svenskar och invandrare. Nästan 40 procent av alla barn med utländsk bakgrund växer upp i fattiga hushåll.

Barnsäkerhetsdelegationen konstaterar i en ny rapport att barn till arbetare skadas betydligt oftare än barn till högre tjänstemän. Deras slutsats är att skaderiskerna i en del grupper skulle minska med en tredjedel, eller kanske halveras, om de var jämnt fördelade.

DET HANDLAR om att barnen bär klassamhället på sina axlar. Den argumentation som delar av högern står för, där den som inte får lönen att gå ihop med månaden har sig själv att skylla, blir som tydligast där den slår mot barnen. För varje klassamhälle kommer också att vara ett barnens klass- samhälle.

Den som sänker A-kassan för arbetslösa kommer också att sänka ekonomin för barn och föräldrar. Att stärka barnfamiljernas ekonomi, exempelvis genom höjt barnbidrag, är ett sätt att stödja de utsatta barnen. På så sätt stärks ekonomin hos alla barnfamiljer. Mindre barngrupper på dagis, sänkt hyra, höjda löner för kvinnor är exempel på vänsterpolitik som gynnar många, men som alltid innebär att klyftan minskar mellan rika och fattiga.

Maxtaxa i barnomsorgen och höjt barnbidrag är två exempel från mandatperioden. Men fortfarande växer hundratusentals barn upp i fattigdom. Detta kan vi inte acceptera.

DÄRFÖR VILL vi i vänsterpartiet prioritera kampen mot just barnfattigdomen. Vi har flera förslag på åtgärder, till exempel fria läkemedel för barn och unga, höjda bostadsbidrag, höjt underhållsstöd samt att ungdomarnas sommarjobb inte ska minska socialbidraget.

Just nu är detta viktigare än att höja det generella barnbidraget. En regering som vänsterpartiet stödjer måste prioritera kampen mot barnfattigdomen.

 

Jihad Menhem, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk