• Hem
  • Kommunalråden i...
Aktuellt

Kommunalråden i Örebro vill höja sina egna löner med 6-7 000 kronor i månaden

Kommunalråden i Örebro kommer lägga fram ett förslag om att höja sina arvoden. Vänsterpartiet motsätter sig detta.

-Vänsterpartiet och jag själv tycker att det är en dålig idé i ett samhälle där skillnaderna ökar mellan de som har väldigt mycket och de som har lite, säger Vänsterpartiet oppositionsråd Murad Artin.

Förslaget som läggs fram av partiföreträdarna till kommunstyrelsen i juni innebär att alla kommunalråd kommer ha lika högt arvode som i riksdagen, dvs 65 400 kronor i månaden. Kommunstyrelsens ordförande kommer att få 110 % av ett riksdagsarvode, dvs cirka 72 000 kronor i månaden.

-Det blir en löneökning på minst 7 000 kronor för kommunstyrelsens ordförande och minst 6 000 för ett kommunalråd. Vilken annan kategori av anställda i Örebro kommun får så höga löneökningar? Inte är det undersköterskor, barnskötare, lärare eller socionomer i alla fall, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet driver sänkta arvoden för riksdagsledamöter redan.

-Att vara kommunalråd eller partiföreträdare är ett tufft uppdrag ibland som egentligen varken innebär helgledigt eller semester. Telefonen måste alltid vara på. Men det går inte komma ifrån att det är väldigt höga arvoden och att höja dessa kan jag och Vänsterpartiet inte acceptera.

 – Vänsterpartiet vill minska klyftorna i samhället. Därför tycker vi att det inte är rätt väg att höja redan höga inkomster, säger Murad Artin (V).

 

Kopiera länk