• Hem
  • Kommungruppen
sida

Kommungruppen

 

Murad Artin

Uppdrag: Oppositionsråd och gruppledare, Kommunfullmäktige – led, Kommunstyrelsen – led, Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt – ers, Jämställdhetsdelegationen – ordförande, Krisledningsutskottet – ers. Örebro Rådhus AB – suppl, Örebrobostäder – suppl, ÖBO Omsorgsfastigheter AB – suppl, FOA-kommittén – led.

Epost: [email protected]

Tele: 019-21 11 19 ; 070-376 03 98

———————————————————————————————————————

Jessica Carlqvist

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, kommunstyrelsen – ers, Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt – led, Programnämnd Samhällsbyggnad – led, Krisledningsutskottet – ers

Epost: [email protected]

Tele: 073-325 63 86

———————————————————————————————————————

Cecilia Lönn Elgstrand

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, Kommunfullmäktige-valberedning – ers, Programnämnd barn och utbildning – led, Valnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-699 13 99

———————————————————————————————————————

Martha Wicklund

Uppdrag: Kommunfullmäktige – led, Programnämnd Social välfärd – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-246 99 46

———————————————————————————————————————

Stefan Nilsson

Uppdrag: Kommunfullmäktige – ers, Programnämnd samhällsbyggnad – ers, Vigselförrättare – övr

Epost: [email protected]

Tele:

——————————————————————————————————————

Hans Holberg

Uppdrag: Kommunfullmäktige – ers, Kommunfullmäktige-valberedning – led, Byggnadsnämnden – ers,

Epost: [email protected]

Tele:073-066 90 90

———————————————————————————————————————

Marie Krantz

Uppdrag: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-547 41 35

———————————————————————————————————————

Matilda Fredriksson

Uppdrag: Programnämnd barn och utbildning – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Nadia Abdellah

Uppdrag: Programnämnd social välfärd – ers,

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Christina Hermansson Plaçon

Uppdrag: Landsbygdsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 072-718 03 27

———————————————————————————————————————

Birgitta Karlsson-Feldgrill

Uppdrag: Nämnden för funktionshindrade – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-655 47 11

———————————————————————————————————————

Lisbeth Lund

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd väster – led, Överförmyndarnämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Gunnel Lindblom

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd öster – led

Epost: [email protected]

Tele: 076-318 56 09

———————————————————————————————————————

Nadia Moberg

Uppdrag: Förskolenämnden – led, Tingsrätten – led.

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Åsa Häggström

Uppdrag: Grundskolenämnden – led, Tingsrätten – led.

Epost: [email protected]

Tele: 070-747 00 86

———————————————————————————————————————

Pär Ljungvall

Uppdrag: Gymnaasienämnden – led, Futurum Fastigheter i Örebro AB – suppl

Epost: [email protected]

Tele: 076 – 786 90 10

———————————————————————————————————————

Maria Westerholm

Uppdrag: Byggnadsnämnden – led, Örebroporten AB – suppl

Epost: [email protected]

Tele: 073-348 05 89

———————————————————————————————————————

Nadja Awad

Uppdrag: Fritidsnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Kåge Svensson

Uppdrag: Kulturnämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-692 68 37

———————————————————————————————————————

Tore Mellberg

Uppdrag: Kulturnämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Linn Josefsson

Uppdrag: Tekniska nämnden – led

Epost: [email protected]

Tele: 073-046 00 84

———————————————————————————————————————

Gösta Örtensjö

Uppdrag: Stadsrevisionen – led

Epost: [email protected]

Tele: 070-910 75 76

——————————————————————————————————————

Barbara Komnik

Uppdrag: Socialnämnd väster – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-022 38 26

———————————————————————————————————————

Louise Ornell

Uppdrag: Socialnämnd öster – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Andreas Lupieri

Uppdrag: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – ers,

Epost: [email protected]

Tele: 076-339 54 69

———————————————————————————————————————

Ewa Sohlborg

Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnd väster – ers

Epost: [email protected]

Tele:

———————————————————————————————————————

Jonas Ohlsson

Uppdrag: Fritidsnämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Mahdi Warsama

Uppdrag: Förskolenämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 072-298 09 52

———————————————————————————————————————

Sara Eriksson

Uppdrag: Miljönämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Tore Mellberg

Uppdrag: Tekniska nämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Mats Nilsson

Uppdrag: Miljönämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-496 41 10

———————————————————————————————————————

Per-Åke Wilen

Uppdrag: Grundskolenämnden – ers

Epost: [email protected]

Tele: 070-583 68 28

———————————————————————————————————————

Sunil Jayasooriya

Uppdrag: Landsbygdsnämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Anna Olowsson

Uppdrag: Gymnasienämnden – ers

Epost:

Tele:

———————————————————————————————————————

Elisabeth Nilesol

Uppdrag: Nämnden för funktionshindrade – ers

Epost:

———————————————————————————————————————

Malin Tinjan

Uppdrag: Länsmusiken i Örebro AB – suppl, Tingsrätten – led

Epost:

———————————————————————————————————————

Per Hector

Uppdrag: Tingsrätten – led

Epost:

———————————————————————————————————————

Gustav Brantedal

Uppdrag: Vigselförrättare – övr

Epost:

Tele: 073-751 24 13
———————————————————————————————————————

 

Kopiera länk