• Hem
  • Långa väntetide...
artikel

Långa väntetider hinder för valdeltagande!

Migrationsverkets långa handläggningstider i medborgarskapsärenden är ett hot mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det menar Ulla Hoffmann, andre vice ordförande och riksdagsledamot och Murad Artin, VU-ledamot och kommunalråd i Örebro.
Många har väntat i över två år på sitt svenska medborgarskap, och väntetiderna beräknas under året öka ytterligare. Under tiden stängs människor ute från att rösta i riksdagsval.
– Den svenska demokratin har redan problem med att invandrades erfarenheter inte tillvaratas och med att många invandrade avstår från att utnyttja sin rösträtt. Att människor på detta sätt berövas möjligheten att använda sina demokratiska rättigheter är därför mycket allvarligt, säger Murad Artin.
– Till de två årens handläggning i dessa ärenden ska dessutom läggas de tre år eller mer man får vänta innan man ens kan ansöka om svenskt medborgarskap. Detta blir ett effektivt men förödande sätt att hålla den invandrade delen av befolkningen utanför den politiska processen i Sverige, säger Ulla Hoffmann.
– Väntetiderna i medborgarskapsärendena förstärker utanförskapet och är ett hot mot demokratin. Och utan demokrati är integration inte möjlig, avslutar Ulla Hoffmann och Murad Artin.

För mer information kontakta:
Murad Artin 070-3760398
Ulla Hoffmann genom
Sofia Johansson, politisk sekreterare 08-786 62 76

Kopiera länk