• Hem
  • Lars Ohly i öpp...
artikel

Lars Ohly i öppet brev till fackliga representanter

Vänsterpartiet behöver facket!
Fackligt arbete är politiskt arbete.

Lönefrågan är i hög grad politisk, arbetstiden och arbetsrätten är politisk, diskriminering p.g.a. kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är politisk.
Därför kan ingen människa med ambition att förändra samhället nonchalera fackföreningsrörelsen.

Fackföreningarna är en viktig arena för samhällsförändringen!

Arbete åt alla, under rättvisa villkor är ett huvudmål för vänsterpartiet.
Därför startar vi vår kampanj den 1 maj under parollen
”Rätt till jobb – på rättvisa villkor”.

Dagens arbetsmarknad erbjuder oftast lösa anställningsformer, avtal och lagar luckras upp. Man vågar inte ställa krav för att inte förlora den anställningen man har. Resultatet blir otrygghet och sämre organiseringsgrad.

Arbetslösheten är vänsterpartiets fiende men arbetsgivarens bästa vän. Därför ska vi bekämpa arbetslösheten så att facket, och därmed arbetarna, får större makt och inflytande.

Vänsterpartiet vill vi fortsätta att stödja och samverka med den fackliga rörelsen.
Jag hoppas att ni har tillfälle att träffa mig i Örebro den 14 april 2005 för samtal. Klockan 18:00 – 19:30 på A-huset (Kungsgatan 27).

Med förhoppning om ett samhälle med rättvisa villkor för alla och utan diskriminering på arbetsmarknaden.

Lars Ohly
Partiordförande (v)

Kopiera länk