• Hem
  • Leijonkungen vi...
Rasism

Leijonkungen vilse i förortsdjungeln

”Vi har i Sverige länge kunnat vara stolta över att inget rasistiskt eller främlingsfientligt parti finns invalt i riksdagen. Vi är från vänsterpartiets sida inte längre så säkra på den saken.”
Så kommenterar vänsterpartiets verkställande utskott de krav på fler poliser och hårdare tag i svenska förorter som rests av folkpartiet i samband med upploppen i Frankrike.
Under riksdagens debatt om flyktingpolitiken uttryckte folkpartiets integrationspolitiske talesman Mauricio Rojas oro för att en situation liknande den som nu råder i Frankrikes förorter också kan bli verklighet här i Sverige. Och folkpartiets förslag till lösning är enkel: hårdare tag och fler poliser.

Som en kommentar på Rojas och andra folkpartisters reaktioner på upploppen i Frankrike antog vänsterpartiets verkställande utskott vid sitt möte på fredagen följande uttalande:

Frankrikes förorter står i brand. De senaste veckorna har flera förorter härjats av upplopp och våldsamma sammanstötningar. Det självklara måste förstås sägas; de våldshandlingar som upprepar sig natt efter natt måste får ett slut. Människors trygghet i vardagen är bland det viktigaste i livet. Men det har aldrig varit den franska högerregeringens främsta intresse. Istället utnyttjar man den uppkomna situationen för att ropa på fler poliser, hårdare tag och underblåsa främlingsfientliga stämningar. Nu har också rasisterna fått upp vittring på spåret. Franska Nationella fronten talar om ett genombrott för de egna idéerna när inrikesminister Sarkozy nu vill ”kasta ut” de som gripits för våldsamheter och genomgående talar om förortsborna i icke-mänskliga termer av ”slödder”.

I Sverige tar folkpartiet åter på sig rollen att stigmatisera invandrade i allmänhet. Efter den senaste valrörelsen då folkpartiet reste krav på språktest som krav på medborgarskap har många undrat vad som hänt med de liberala värderingarna i folkpartiet. Nu har vi fått svaret. Integrationspolitik på folkpartiets vis betyder att människor jagas av polis. Vi har i Sverige länge kunnat vara stolta över att inget rasistiskt eller främlingsfientligt parti finns invalt i riksdagen. Vi är från vänsterpartiets sida inte längre så säkra på den saken.

Det finns ett annat svar. Det som sker saknar inte bakgrund. I många år har klassklyftorna i det franska samhället vuxit bortom kontroll, och den rasistiskt färgade segregationspolitiken har inte haft mycket annat att erbjuda förortens befolkning än nedskärningar, marginalisering och arbetslöshet. Rätten till arbete, utbildning och en värdig bostad förvägras breda befolkningslager i ett Frankrike som genomgått det nyliberala stålbadet. I Sverige har en i stora stycken misslyckad integrationspolitik inte förmått bryta marginalisering och göra upp med arbetslöshet och diskriminering.

Vi vill att alla människor ska kunna ha rätten till arbete och full sysselsättning måste därför vara den viktigaste politiska frågan. Rätten till en bostad med rimlig hyra och en bostadspolitik som bryter upp den verkliga segregationen i de etniskt homogena villaförorterna och storstädernas innerområden är en nödvändighet. Färre poliser har aldrig varit en vänsterfråga, men att ha en poliskår med lokal förankring och metoder som fungerar i dialog med befolkningen är det. Den strukturella rasismen måste brytas med en generell välfärdspolitik och aktiva insatser mot diskriminering. Detta är också huvuddragen i en plattform för kampen mot rasism och diskriminering som vi inom kort kommer att presentera.

Vänsterpartiets verkställande utskott 2005-11-11

Kopiera länk