• Hem
  • Lyckad satsning...
artikel

Lyckad satsning på att minska ungdomars bidragsberoende

Antalet ungdomar som lever på försörjningsstöd har minskat med omkring 150 hushåll under perioden 2001 – 2005. Orsaken är det samarbete och den samverkan som Vuxenutbildnings- &Arbetsmarknadsnämnden, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen inlett 2003 och 2004.
VuxAm och Socialtjänsten har gemensamt satsat på Steget Ungdom i Örebro kommun och VuxAm och Arbetsförmedlingen har samarbetat kring fler arbetsmarknadsåtgärder under 2004.

– Vi har jobbat stenhårt med samverkan kring ungdomsgruppen och nu ser vi att det kan fungera med samverkan och samarbete i praktiken, och inte bara på papperet, förklarar en nöjd Murad Artin, ordförande (v) i VuxAm och också ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Detta har kunnat ske trots att ungdomsarbetslösheten för ungdomar 18-24 år har varit hög under perioden, över riksgenomsnittet för Örebro kommun. Försörjningsstödet till unga hushåll har ökat i andra jämförbara kommuner som Helsingborg, Linköping, Norrköping och Västerås, framförallt under 2004. Detta trots att dessa städer har en bättre struktur på sin lokala arbetsmarknad än Örebro. Örebro saknar i hög grad arbetstillfällen som inte ställer krav på kvalifikationer och utbildning. Detta har också skett samtidigt som ansökningarna om försörjningsstöd har ökat med mellan 250 och 300 ansökningar per månad de senaste åren.

Steget är en samverkan mellan Socialtjänstens Försörjningsstöd, VuxAm och Arbetsförmedlingen. Steget arbetar med ungdomar, 18 – 24 år, som lever på försörjningsstöd och målsättningen är att dessa ska bli självförsörjande genom arbete och utbildning. I januari 2001 levde 546 unga på försörjningsstöd jämfört med i februari 2005 då antalet minskat till 382. Omkring en tredjedel av ungdomarna i Steget går vidare i arbete, kortare eller längre tid. En tredjedel fortsätter i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antingen inom kommunen eller i Arbetsförmedlingens regi. En tredjedel går tillbaka till Försörjningsstöd eftersom de ofta behöver andra, mer specialiserade och långvariga insatser innan de kan komma närmare arbetsmarknaden.

– Det är oerhört viktigt att insatserna kommer tidigt för ungdomar utan egen försörjning, så att de inte hamnar i bidragsberoende, säger Murad Artin.

En utmaning för arbetet med Steget Ungdom är att antalet unga 18-24 år kommer att öka med 1 200 personer under de närmaste fem åren.

Erfarenheterna av arbetet med Steget Ungdom gör att Örebro kommun och Arbetsförmedlingen nu kommer att gå vidare med ett Steget också för vuxna.

– Jag vill rikta ett stort tack till personalen inom VuxAm, Försörjningsstöd och Af för detta framgångsrika samarbete, avslutar Murad Artin.

Ni är välkomna att kontakta ordföranden i Vuxen- & Arbetsmarknadsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden Murad Artin för fler uppgifter under onsdagen den 13 april.
Han finns tillgänglig för intervju mellan kl. 10 och 12 på förmiddagen.
Murad Artin nås på mobiltel. 0703 76 03 98

Kopiera länk