• Hem
  • Mindre barngrup...
Aktuellt i kommunpolitiken

Mindre barngrupper och sänkt arbetstid

Sex timmars arbetsdag och 48 respektive 39 miljoner mer till social välfärd  och barn och utbildning än styrande partier. Vänsterpartiet vill inte göra besparingar i Örebros förskolor och i omsorgen.

– Vi lägger 12 miljoner på att sänka arbetstiden till sex timmar till att börja med på fyra olika enheter. En inom förskolan, en inom socialtjänsten, en inom äldreomsorgen och en inom hemsjukvården. Det kommer ge positiva effekter som kan se olika ut på olika arbetsplatser, säger Murad Artin (V)

Vänsterpartiet lägger för 2019 som brukligt ett eget budgetförslag för Örebro kommun. Prioriterat förutom sex timmars arbetsdag för personalen är  möjligheten för äldre i omsorgen att få egentid åtta timmar varje månad där de själva får bestämma vad de vill ha stöd med, t ex gå på fotbollsmatch, konsert eller ta en promenad i parken  samt att sänka priset för de matlådor som äldre får levererade hem.

-För oss har det varit viktigt att satsa där det behövs mest, det vill säga i äldreomsorgen som skötts oerhört illa och där de äldre är värda så mycket mer, och i förskolan där vi måste börja för att ge alla barn bra förutsättningar, säger Vänsterpartiet oppositionsråd Murad Artin (V).

Förskoleupprorets krav om mindre barngrupper är en högt prioriterad fråga för Vänsterpartiet sedan flera år. Nu återfinns också förskolan i en satsning på sänkt normalarbetstid. Budgeten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och det finns också  många tydliga krav på ekologiskt omställningsarbete som känns mer bråttom än någonsin.

Budgetsatsningarna finansieras genom omfördelning av medel.

– Vi vill att kommunen slutar bekosta flygplatsen med skattemedel.. Dessutom kräver vi att kostnaderna för konsulter minskas med 20 miljoner kronor då de ökat lavinartat senaste året. Och sist men inte minst måste de kostsamma privatiseringarna inom äldreomsorgen upphöra, säger Murad Artin (V).

 

Reformer för Barn och utbildning

Mindre barngrupper 15 mnkr
Sänkt effektiviseringsuppdrag jämfört med S, C och Kd 20 mnkr
Jämställdhetsarbete i förskola och skola 1 mnkr
Sex timmars arbetsdag inom en förskoleenhet 3 mnkr
Grönare skolgårdar förlängd satsning 1 mnkr
HBTQ-certifiering av förskolor och skolor 200 000


Reformer för Social välfärd

Egentid för personer med äldreomsorg 15 mnkr
Sänkt pris för matlådor jämfört med idag 3 mnkr
AST-utbildning och fortbildning i geriatrik för uskor 1 mnkr
Sänkt effektiviseringsuppdrag jämfört med S, C och Kd 18 mnkr
Sex timmars arbetsdag inom tre enheter 9 mnkr
Utökat arbete mot hemlöshet 1 mnkr
Ökad ram för Centrum mot våld i nära relation 1 mnkr
Ökat stöd till Örebro tjejjour 50 000

 

Vänsterpartiet har också en satsning om 10 miljoner kronor för att höja de lägsta lönerna i kommunen. Den satsningen återfinns också i de styrande partiernas budget och var något V fick igenom i förhandlingar om valteknisk samverkan.

Vänsterpartiets budget EÖFA 2019

Kopiera länk