• Hem
  • Möt Cecilia Lön...
Kandidater valet 2018
Porträtt av Cecilia Lönn Elgstrand

Möt Cecilia Lönn Elgstrand

Cecilia Lönn Elgstrand 4:a på kommunlistan

Ålder: 37 år

Jobbar som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Örebro kommun

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:

Jag ser hur det kan skilja oerhört mellan vilka villkor barn i Örebro har under sin uppväxt och det vill jag vara med och förändra. Alla har rätt till en bra start i livet.

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära: 

I Örebro måste barngrupperna i förskolan bli mindre och vi måste jobba för att behålla och rekrytera pedagoger till förskolorna. Om grupperna är mindre har pedagogerna tid att se varje barn, ge varje barn den uppmärksamhet och det stöd som just det behöver. I dag känner sig många förskolepedagoger otillräckliga och flera blir sjuka av sina jobb. Så kan vi inte ha det. Det är viktigt att alla barn har rätt till en bra start. Vi måste också börja tidigt om vi ska se till att flickor och pojkar inte tvingas in i tvingande normer kring kön, könsuttryck eller sexualitet, därför behöver pedagoger i förskola och skola jämställdhetsutbildning.

Nämn något annat som är viktigt för dig:

Det var kampen för en hållbar framtid och feminismen lokalt, nationellt och globalt som lockade mitt politiska intresse som tonåring och jag skulle säga att det är det som fortfarande är högst på listan över saker för politiken att fixa. Hos Vänsterpartiet finns många bra lösningar för både klimatet och jämställdhet men jag vet att vi måste vara många som samarbetar. Jag är en lagspelare så det passar mig.

Kopiera länk