• Hem
  • Möt Faisa Maxam...
Kandidater valet 2018

Möt Faisa Maxamed

Faisa Maxamed 5:a på kommunlistan.

Ålder: 38 år.

Sysselsättning: Jobbar på Örebro kommun som mottagningssamordnare på försörjningsstöd, enheten nyanlända.  
  
Bor: Sörbyängen i Örebro. 

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:

Jag har en stor passion för att arbeta för människor och hjälpa utsatta person i samhället och därför vill jag vara med och främja en positiv etableringsövergång och även förebygga utanförskap.
 

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära:

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Därför tycker jag att
alla som jobbar i förskola, skola och fritidshem ska utbildas i jämställdhet, genus, normkritik och antirasism.

Jag tycker att kommunen ska stötta Kvinnohuset, kvinnojouren och tjejjouren långsiktigt och vi behöver öka resurserna till centrum mot våld i nära relationer.

 

Faisas valaffisch 2018

Kopiera länk