• Hem
  • Möt Linn Josefs...
Kandidater valet 2018
Porträtt av Linn Josefsson Vänsterpartiet.

Möt Linn Josefsson

 

Linn Josefsson 3:a på kommunlistan

Ålder: 32

Arbetar  med miljöfrågor inom hälso- och sjukvården.

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:
Sverige har blivit ett samhälle med allt större ojämlikhet, och det märks även i Örebro. Ojämlikheten gör att din möjlighet till bra jobb, bra utbildning och bra fritid avgörs av vilken stadsdel du bor i. Jag vill göra vad jag kan på lokalnivå för att motverka ojämlikheter. Kommunen behöver satsa mer på ekonomiskt utsatta stadsdelar, så att de finns bra skolor, och bra  tillgång till bad och bibliotek i hela kommunen.

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära: 

Ungdomar som slutat högstadietiden får inte gå till fritidsgården, och många har då ingenstans att ta vägen utan hänger i stadsdelscentrumet. För ungdomar i Vivalla och Brickebacken är det också långt att åka till Tegelbruket, därför måste det finnas bra saker att göra där du bor.  Ett fritidscenter i Vivalla och ett i Brickebacken skulle ge tjejer, killar och andra ungdomar över 16 år möjlighet att själva bestämma hur de vill vara aktiva, och skapa en mötesplats.  

Fritidscentren ska utgå från ungdomarnas egna idéer, det kan exempelvis vara film, dans eller att läsa körkortsteori. Genom att använda ungdomarnas kreativitet får de en chans att vara med och bestämma, de får tro på sin egen förmåga och det minskar risken att någon hamnar i kriminalitet.

Annan viktig fråga regionalt, nationell eller internationell:

Jag brinner också för miljöfrågor, klimatförändringarna är allvarliga hot och omställning till ett Sverige med minimala utsläpp behöver ske nu. De som är rikast och släpper ut mest behöver också ta störst ansvar för miljön. Jag tror på Vänsterpartiet förslag om grön investeringsbank, förnybar energi, mer järnväg och hållbar mat.

 

Kopiera länk