• Hem
  • Möt Martha Wick...
Kandidater valet 2018
Porträtt av Martha Wicklund i röd tröja.

Möt Martha Wicklund

Martha Wicklund 1:a på kommunlistan

Ålder: 39 år

Sysselsättning: Kriminalvårdare

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:

Jag ser att samhället har gått åt ett mer egoistiskt håll där det framstår att folk bryr sig mer om sig själv än andra och det känner jag är fel. Jag vill därför vara med och bidra till ett samhälle där vi tillsammans skapar ett samhälle med solidaritet och där vi alla har det bra.

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära: 

Frågan om vinster i välfärden är en väldigt viktig fråga för mig lokalt då det påverkar äldreomsorgen så direkt. Vi ser hur viktigt det är att pengarna går till verksamheten, hur viktigt det är att personalen får de resurser de behöver för att kunna göra ett bra jobb, hur viktigt det är att verksamheterna inte slås sönder som det gör nu när alla äldre delas upp så att det är svårt för verksamheterna att utföra det de ska eftersom restiderna blir så stora. LOV (lagen om valfrihetssystem) måste tas bort. Våra satsningar på sex timmars arbetsdag är också något som jag brinner för. Vi skulle då få chansen att vara en bra arbetsgivare som människor vill arbeta för. Att ge de yrkesgrupper som har det tufft idag en chans till en bättre arbetssituation, där de har tid att leva. Och sist men inte minst ge de människor (äldre, barn, unga) en möjlighet till att få ta del av en verksamhet där personalen kan ge verklig kvalité.

Annan viktig fråga regionalt, nationell eller internationell:

Kvinnors hälsovård är något som jag tycker är väldigt viktigt. Jag har själv fått ta del av t ex förlossningsvården och fått se hur det finns mycket som behöver satsas på bara där i form av nya behandlingstekniker, mer resurser, mer forskning. Vården är en viktig fråga ur ett feministiskt perspektiv då det påverkar kvinnors möjlighet till ett bra liv, ett bra arbetsliv, inkomst etc. Är glad för att Vänsterpartiet har varit pådrivande för att stärka förlossningsvården men samtidigt så finns det mer att göra.

En annan fråga som jag även tycker är väldigt viktigt är palestiniernas situation och att Palestina ännu inte är en erkänd stat bland många länder. Sverige gick i framkant där men så länge som barn dör på gatorna och Israel fortfarande  skapar nya bosättningar på palestinsk mark så behöver vi arbeta aktivt för att motverka detta.

Kopiera länk