• Hem
  • Möt Sunil Jayas...
Kandidater valet 2018
porträttbild av Sunil Jayasooriya

Möt Sunil Jayasooriya

Sunil Jayasooriya 6:a på kommunlistan

Ålder: 52 år

Bor i Odensbacken

Sysselsättning: Anställd som maskinoperatör på Lithells i Sköllersta. Jobbar idag som klubbordförande på Lithells i Sköllersta och har förtroendeuppdrag  i Livsmedelsarbetareförbundets som förbundsledamot.

Därför ställer jag upp i valet till kommunfullmäktige i Örebro:

Det är flera saker som jag vill  förbättra för alla invånare och arbetare i Örebro kommun. Jag vill också vara med och skapa ett jämlikt samhälle och vill påverka landsbygdsutveckling i Örebro kommun.

Nämn en lokal fråga som ligger dig nära: 

När det gäller kommunanställdas arbetsvillkor, arbetsmiljö och lön har vi mycket att göra för att Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Delade turer har vi haft diskussioner om i flera år, men det händer ingenting och ingen gör tillräckligt mycket att komma åt frågan. Det kommer bli en av mina hjärtefrågor.

Jag tycker att arbetsrättsliga frågor måste prioriteras i Örebro kommun och skapa ett gott samarbete med facken för att skapa en trivsam arbetsplats i Örebro kommun.

När det gäller landsbygdsutveckling ska det finnas möjligheten att bo vart man vill i hela Örebro kommun inte bara i Örebro stad. För att fler ska kunna bo på landsbygden måste vi se till att det byggs även lägenheter, att bussen  fungerar, serviceställen finns kvar och att ungdomar har  öppna fritidsgårdar eller platser för att vara.

Kopiera länk