• Hem
  • Nu är arvodesfr...
Aktuellt

Nu är arvodesfrågan upp till 65 ledamöter i fullmäktige

Pressmeddelande

Kommunstyrelsen i Örebro beslutade i dag att höja kommunalråd
och kommunstyrelsens ordförandes arvoden med cirka 10%.
Vänsterpartiets Murad Artin sätter sitt hopp till att
kommunfullmäktige stoppar detta.
– Nu ligger bollen hos ledamöterna i kommunfullmäktige och jag
hoppas att vi är en majoritet som inte kommer rösta för denna
höjning, säger Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet.
– Det är en dålig idé i ett samhälle där skillnaderna ökar mellan
de som har väldigt mycket och de som har lite, säger Murad
Artin (V).
Förslaget som röstades igenom i kommunstyrelsen innebär att alla
kommunalråd kommer ha lika högt arvode som i riksdagen, dvs 65 400
kronor i månaden. Kommunstyrelsens ordförande kommer att få 110 %
av ett riksdagsarvode, dvs cirka 72 000 kronor i månaden.
Men bara om det går igenom i kommunfullmäktige
– Det blir en löneökning på minst 7 000 kronor för kommunstyrelsens
ordförande och minst 6 000 för ett kommunalråd. Vilken annan
kategori av anställda i Örebro kommun får så höga löneökningar som
10% på ett bräde? Inte är det undersköterskor, barnskötare, lärare
eller socionomer i alla fall, säger Murad Artin (V).
Vänsterpartiet driver sänkta arvoden för riksdagsledamöter vilket om det
gick igenom också skulle sänka kommunalrådsarvoden med mera i
Örebro.
– Förslaget har inget stöd hos örebroarna och heller inte hos alla
ledamöter. Därför uppmanar jag alla 65 ledamöter i
kommunfullmäktige att rösta emot när frågan avgörs där den 20
juni. De behöver inte följa sina kommunalråd i denna fråga, säger
Murad Artin (V).

Kopiera länk