• Hem
  • - Oetiskt, Neri...
artikel

– Oetiskt, Nerikes Allehanda!

Vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin har idag anmält Nerikes Allhanda till Pressens Opinionsnämnd/Allmänhetens Pressombudsman för att ha publicerat namnen i en artikel den 25 april 2005 om ”misstänkt fusk i invandrarprojekt”.

Murad Artin agerar som ombud för en av de utpekade misstänkta och skriver i sin anmälan;

” Jag ifrågasätter starkt publiceringen av namn på berörda verksamhetsansvariga i artikeln. En av dessa är invandrad från Afrika med ett mycket lättigenkännligt namn. Att han är polisanmält av föreningens styrelse borde inte föranleda att han pekas ut så som görs i tidningen. Ingen brukar anses skyldig förrän åtal väckts åtminstone och egentligen inte förrän dom fallit. I Sverige är alla polisanmälningar offentliga, men brukar inte föranleda namnpubliceringar. Nerikes Allehanda har för övrigt avstått från namnpubliceringar också när dom fallit som samma vecka när ”Vivallamördaren” (som f.ö. bor i Garphyttan 3 mil därifrån) fick livstidsdom. Inte heller den förskingrande kommundelschefen namngavs, eller den dömde Örebropedofilen. Den för Sara-mordet dömde namngavs aldrig. Trots att ett oavvisligt allmänintresse kunnat diskuteras i dessa fall? Listan över icke-namnpubliceringar i samband med polisanmälningar, åtal och domar är lång. Den nu utpekade har dömts ohörd av tidningen. ”

Murad Artin säger att den utpekade är orolig för sin familjs skull och att han även om misstankarna mot honom vederläggs kommer att ha tillfogats svårreparabel skada av namnpubliceringen. Murad Artin menar att Nerikes Allehanda behöver ta en ordentlig debatt om vad som kan anses vara ett oavvisligt allmänintresse och den makt tidningen har över enskilda människors liv och som opinionsbildare – särskilt i ett invandrarperspektiv.

Murad Artin 0703 76 03 98

Kopiera länk