• Hem
  • Oroväckande utv...
artikel

Oroväckande utveckling

Trots de ekonomiska satsningarna för barn- och utbildningsverksamheten i Örebro kommun, som i jämförelse med några kommuner ligger lite högre, är resultaten när det gäller elevernas meriter sämre i vår kommun. Denna utveckling är jag mycket kritiskt till.

För att inte tala om de lagbrott som förekommer i modersmålsträning/undervisning, svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet som Skolverket tagit upp i sin inspektion. Trots överenskommelsen i den politiska majoriteten som togs 2003 har beslut om modersmålsorganisationen som skulle leda till effektivare resursanvändning inte förverkligats.

Att kräva mera ekonomiska resurser är dock ett föga imponerande tillvägagångssätt. Pengar öppnar inte vägen till det som man politiskt inte klarar av. Likt de flesta kommuner lider Örebro kommun av ett minskande elevunderlag och ökningen i förskolan motsvarar inte minskningen i grundskolan. Här hänger politiken inte med de reala kostnaderna för lokaler i takt med minskande elevunderlag.

Det som vi har politiskt orkat med är att omvandla eller reducera 1400 skolplatser, vi behöver göra mer. Eller så kan vi fortsätta vänta på bättre tider. Genom att omvandla skollokaler till förskolor när elevunderlaget minskar bör vi kunna klara av större delen av de eventuella volymförändringar inom förskolan. Särskilt som vi förväntar oss ett positivt reslutat på mellan 15 – 17 miljoner för barn och utbildning.

Att vi inte lyckats fullt ut pedagogiskt att beskriva och motivera behoven när det gäller lokalförändringar och minskningar av lokalkostnader tillräckligt tydligt får inte döljas genom att begära mera pengar.

Demokrati handlar om bland annat ett ömsesidigt förtroende mellan väljare och valda samt om ett effektivt sätt att fördela de ekonomiska resurser som skattebetalare lägger i vår gemensamma kassa. Om politiken inte kan visa att så är fallet riskerar vi att urholka politiken som medborgarens sätt att vilja försöka finna förändringar av samhället,.

För ytterligare information kontakta

Kopiera länk