• Hem
  • Över 120 000 fö...
artikel

Över 120 000 för folkomröstning

På tisdagen lämnade nätverket Folomröstning.nu in 120 333 namnunderskrifter som kräver en folkomröstning om EU:s nya grundlag till demokratiminister Jens Orback.
– Det här var folkets remissvar på regeringens förslag om EU-konstitutionen. Men kampen för folkomröstning fortsätter, säger Pernilla Zethraeus, som var med vid överlämnandet av namnunderskrifterna.
Idag, tisdagen den 22 mars, går remisstiden ut för regeringens skrivelse om förslaget till ny grundlag för EU. Många remissinstanser har fått yttra sig om förslaget, men den folkliga opinionen för folkomröstning har regeringen hittills ignorerat. Regeringen har, tillsammans med de borgerliga partierna beslutat att den nya grundlagen ska antas i riksdagen under innevarande mandatperiod.

– När vi nu presenterat över 120 000 namn på personer som kräver en folkomröstning vore det märkligt om regeringen inte omprövade sitt beslut, säger Pernilla Zethraeus.

– Det är helt orimligt att beslutet ska fattas av sittande riksdag, med tanke på att förslaget inte ens fanns inför det senaste valet. Dessutom vet vi ju att de EU-positiva partierna i riksdagen inte går i takt med sina väljare i EU-frågorna, säger Pernilla Zethraeus.

Namninsamlingskampanjen är bara ett led i arbetet för att få till stånd en folkomröstning. Vänsterpartiet och de övriga organisationerna i nätverket kommer att fortsätta både med namninsamling och andra aktiviteter.

– Det finns ingen anledning att trappa ner verksamheten nu. Vi ser ett ökande tryck i frågan bland gräsrötter i flera partier, och argumenten emot att folkomrösta blir bara mer ihåliga för varje omröstning som hålls i andra EU-länder, avslutar Pernilla Zethraeus.

Klicka här för att läsa mer om EUs grundlag och om kampanjen för folkomröstning: http://www.vansterpartiet.se/vp/19984.cs

Kopiera länk